Underafsnit Afviklede arrangementer 2019

Tilbage til Aktuelt

Arrangementet er aflyst!!!

Ror-Cup 2019

Lørdag den 15. juni 2019, kl. 08:00 - ???

Ror-cup 2019 er flyttet til lørdag den 15. juni, da kapsejladsen ellers vil komme til at ligge for tæt på havnefestlighederne i Struer, i anledningen af Skonnerten Marilyn Annes 100 års jubilæum.

Fra tirsdag den 12. til lørdag den 15. juni sejler vi sjægtene til Jegindø Havn. Mandskaberne finder selv et tidspunkt for sejladsen. Bådene sejles hjem igen senest tirsdag den 18. juni.

NB:Vore kølbåde er velkommen til at tage til Jegindø som supportgruppe.

:/ab

Besøg af Teknisk Landsforbunds Seniorklub, Nordvestjylland

13. juni 2019

Den 13. juni havde vi besøg af Teksnisk Landsforbunds seniorklub i Nordvestjylland. Kl. 10.00 mødte 48 medlemmer talstærkt op. Vi var værter til en gang formiddagskaffe. Dernæst fortalte formanden om Nordvestjysk Fjordkulturs arbejde med bevarelsen og vedligeholdelsen af den maritime kulturarv i og ved den vestlige del af Limfjorden. Han gav endvidere et kort historisk rids af foreningens historie frem til i dag.

Vejret var heldigvis rigtig flot, så vi kunne i samlet flok begive os på gåben hen i Træskibshavnen for at besigtige vores flåde af brugs- og lystfartøjer. Gæsterne fik her en gennemgang af hver båds historie og karakteristika.

Kl. 12.15 var vi tilbage i NFK´s lokaler, hvor gæsterne nød deres medbragte mad.

Derefter blev de orienteret om Nordvestjsyk Fjordkulturs lokalers historie og renovering. Vi slutte af med spørgsmål. Her var der en stor spørgelyst. 

Selskabet tog herefter videre til et besøg hos Lydens By.

:/ab

Søsætning af NFKs både

9. maj 2019

Så oprandt dagen, hvor vi skulle have vores både i vandet. Der er i vinterens løb blevet arbejdet hårdt for at få bådene i en fin stand. De sidste par uger er der arbejdet på at få de detaljer på plads. Derfor har bådene ikke set bedre ud end i år.

Torsdag den 2. maj kørte vi de fleste både ud på pladsen udenfor Nordvestjysk Fjordkultur, så vi kunne få master og stag mm ned fra hylderene i loftet og på væggene. Derved havde vi en uge til at få det hele klar til søsætningen torsdag den 9. maj.

Vi mødtes kl. 8:00, så vi kunne få kørt alle bådene over til havnekranen inden søsætningen 9:30. Der blev dog også tid til en kop kaffe inden, det hele gik løs. Humøret var højt på denne festdag. Det steg yderligere et par grader, da solen mod alle vejrprognoserne brød frem.

Man kunne godt se, at aprilvejrets lange tørkeperiode havde været hård ved bådene. De tog alle rigeligt med vand ind, så alle dykpumperne kom i flittigt brug.

Alle bådene lå på deres pladser ovre i Træskibshavnen kl. 12:00. Derefter samledes vi i klublokalerne til en gang gule ærter, som afslutningen på en rigtig god dag.

Desværre var der nogle af vore både, der ikke nåede at blive færdige til søsætningen, da de er i gang med en større reparationsomgang.

De følger senere.

:/ab

Udflugt til Lillebælt-Værftet, Middelfart

13. april 2019

Turen startede kl. 8:00 fra Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, med 29 veloplagte deltager og Nis ved rattet.

Vi indtog kaffe og rundstykker på rastepladsen ved Arnborg. Uheldigvis havde jeg glemt knive til at smøre rundstykker med, heldigvis viste det sig at nogle medlemmer var bevæbnet til tænderne med diverse knive, som klarede rundstykkerne til stor morskab.

Vi ankom til Lillebælt Værftet kl.10:15, hvor Jens Glinvad Andersen tog i mod.

Vi fik en gennemgang af værftets historien frem til i dag. Hvorledes de havde organiseret sig med en professionel bådebygger, som anvender værftet til renovering og nybygning af træskibe og joller. Smakkelauget som er en forening der vedligeholder og sejler i bådene og Venneforening som skaffer penge til driften, ved at arrangere forskellige koncerter om sommeren, når bygningen ikke bliver brugt.

Efterfølgende fik vi en rundvisning, hvor vi så forskellige haller med flotte både som var udstillet, bådbyggeri og deres nyere maskinpark.

Middagsmaden blev indtaget i form af 2 pålægsmænd, som skulle være rigelig til 30 mand, ved ikke om deltagerne blev mætte – der blev intet levnet.

Eftermiddagen var afsat til deltagernes egne studier, nogle gik en tur i de smukke omgivelser, andre på museum og nogle sluttede på cafe.

Kl. 15:00 kørte bussen til Struer.

En stor tak Jens Glinvad Andersen, der er en eminent fortæller og som har været med til at sikre værftets fortsatte eksistens.

Stor tak til vores chauffør Nis, som bragte os sikkert frem og tilbage.

Vi havde et overskud på 193,- kr., som er gået i kaffekassen.

Efter min bedste overbevisning var det en god tur, med en god stemning blandt deltagerne, der blev snakket og hygget – godt vi fik vores bedre halvdele med ;-)

:/ René Maretty

Foredrag om vragfund ved Læsø v/dykker Kim Schmidt fra Undervandsgruppen

26. marts 2019

Dykker Kim Schmidt fra Undervandsgruppen fortalte indlevende om deres arbejde og mange maritime fund. Speciel ved Læsø og især om den 52 m lange danske linjeskib Printz Friderichs som gik på grund 28. september 1780 på Kobbergrund ved Læsø og forliste med 667 mand og 70 kanoner om bord, skibet var et af den danske flådes stolthed.

Ligeledes fik vi fortællinger om hans oplevelser i fordumstid med Lodsen og Gert Normann.

En rigtig oplevelsesrig aften for de 31 medlemmer som var fremmødt.

Arrangementet kan varmt anbefales til andre foreninger.

For mere info se www.undervandsgruppen.dk

:/bb

Generalforsamlingen 

12. marts 2019

Nordvestjysk Fjordkultur afholdte tirsdag d. 12. marts 2019 sin ordinære generalforsamling.

Referatet kan ses under Foreningen (Klik her)

Reception i forbindelse med indvielsen af ombygningen

22. februar 2019

Vi har afholdt reception og indvielse af vores ombyggede lokaler for indbudte gæster. Vores til lejligheden etablerede orkest og kor spillede og sang som indledning på dagen; formanden bød velkommen til dagen. Derefter gav han ordet til borgmester Niels Viggo Lynghøj, han takkede for det fine resultat med ombygningen. Ligeledes takkede han for det fine samarbejde, der har været mellem Struer Kommune, Nordvestjysk Fjordkultur og de forskellige fonde, der har været involveret. Han takkede også det store sociale engagement Fjodkulturen yder for kommunen.

Derefter holdt formanden tale til forsamlingen.

Læs talens ordlyd: (Klik her)

 

Derefter bød kommunen på øl og pølser fra Struer Håndbryg.

Henrik Hvass overbragte en lykønskning fra Hjarbæk Bådelaug.

Herefter kunne gæsterne sive rundt og se på alle herlighederne eller nyde musikken fra orkestret og koret. Der var flere af de gæster, der besøgte os for første gang, der gav udtryk for, at de fornemmede den gode stemning, der hersker i Fjordkulturen. Det er selvfølgelig noget der varmer rigtig meget. Dette er jo også et af vores kerneområder.

Jeg vil hermed gerne sige tak for opmærksomheden til alle fremmødte - til Struer Kommune, vore sponsorer og samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen

Asger Brodersen - Formand

Fjordens Dag

2. februar 2019

”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård” synger vi om dagen i dag, den 2. februar, hvor Nordvestjysk Fjordkultur byder velkommen til Fjordens Dag 2019. Der er dog ikke sne og frost herude, snarere ægte dansk vinter – 0 grader og gråt og rigtig vandkoldt.

Men indenfor i bådhallen er der lunt – 12 grader! takket være det nye luft til vand varmeanlæg. Og der kan blive endnu varmere, hvis det er det, vi ønsker! I løbet af den tidlige formiddag begynder vore gæster at dukke op. Man tager vore nye faciliteter i øjesyn og falder i snak med gamle bekendte. Da dagens program begynder klokken 10.00, er vi ca. 70 forsamlede ved kaffen, rundstykkerne og en Halvbitter i kantinen.

René Maretty byder velkommen, og efter ”Blæsten Går Frisk” får Poul Præstgaard ordet. Poul har medbragt sin Nordlandsfæring, Ravnen og vi venter spændte på, hvad han har at fortælle.

Poul leverer sit veloplagte og oplysende foredrag i en munter tone, krydret med plancher og billeder via projektoren.Nordlandsfæringen, der har rødder tilbage i vikingetiden, er en nordnorsk brugsbåd. Den er bygget på klamp med bord af gran, som ikke suger vand. Konstruktionen er let og elegant – Pouls båd vejer kun 100 kg. Den har årer og sejl, og er beregnet til 1 - 3 personer. Oprindelig var en færing rigget med råsejl i uld. Fremstillingen af et uldsejl var helt igennem håndarbejde og tog lige så lang tid som bygningen af båden. Senere gik man over til at anvende hamp og endnu senere bomuld. Sejlene blev barket med birkebark, og det skadede ikke, hvis man, når man kom forbi, tissede i barkkarret. Råsejlsrigget blev båden ofte roet på kryds. I dag er båden tiest rigget med gaffelsejl og fok i kunststof. Der var tidligere tusindvis af færinger på gårdene i Nordnorge, hvor den i det vejløse land blev brugt til al slags transport og kystnært fiskeri. Man brugte den som kirkebåd og skolebåd, og skulle man på familiebesøg, var det også færingen, man lod sig transportere i. For at stabilisere den lette båd sejler man med ballast af runde sten - 80 kg hvis man er ene mand i båden, 40 kg hvis man er to. At stenene er runde gør, at de af sig selv kan trille udenbords ved kæntring. Skal båden roes, kan roningen lettes ved at kaste ballasten over bord. Udvendig og indvendig behandles en færing med en blanding af milebrændt tjære, kogt linolie og fransk terpentin. Øverste bord males med linoliemaling i farverne kromgrønt, zinkhvidt, engelskrød og sort.

Ravnen er bygget i Nordnorge ca. 1980. Den tilhørte i mange år Friluftsuniversitetet i Sydøstnorge. Herfra blev den købt af to danske studerende, som Poul kom i kontakt med via Den Blå Avis. Da Poul havde transporteret båden hjem til Humlum, forestod et stort arbejde med at afrense alle de lag af moderne maling, den gennem tiden var blevet smurt over med. Ud over masser af tid brugte Poul hertil 35 kg brun sæbe og rigeligt med knofedt. Og resultatet taler for sig selv. Ravnen fremstår i dag som en original og meget smuk båd!

Da Ravnen endelig skulle søsættes i Humlum Havn, viste den sig noget mindre tæt end forventet. Poul og Søren måtte øse af alle kræfter. Ikke med øsekar, men med pøs! for at holde skuden oven vande. Under den efterfølgende sejlads skabte de runde ballaststen problemer. De havde det med at trille over i læ side og true med at kæntre båden stik imod deres bestemmelse.

Poul modtog stor applaus for sit fine foredrag, og herefter var vi vidner til en veritabel erfasnak mellem Poul og forsamlingens linoliefreaks. Jo, der var sat tanker i gang.Så var det tid til benstrækning og rundvisning i vore nyrenoverede lokaler, som fik megen ros med på vejen. Og naturligvis var vi nede i snedkerværkstedet for at beundre Pouls smukke nordlandsfæring.

Imens bredte der sig en velsignet duft af gule ærter, som næsten var nok til at kalde forsamlingen til bords. Gule ærter med flæsk og medister, rugbrød, rødbeder og sennep - slet ikke så ringe! Så nu gik den næste time med at nyde den gode mad og det gode samvær.

Det næste programpunkt indledtes med, at vi sang ”Julies Sprog”, som Benny Holst skrev til sin mormor, visesangeren Julie Petersen da hun fyldte 75. En af vore både er netop opkaldt efter Julie Petersen.

Efter sangen gjaldt det historien om Den Sorte Svane. Men inden Gorm læste Knud Sønderbys essay op fortalte Ole om, hvordan båden i foråret 2018 kom til Nordvestjysk Fjordkultur som en gave fra dens daværende ejer. Herefter fulgte essayet, hvor Knud Sønderby humoristisk beretter om købet af båden. Hvordan en henkastet bemærkning fra Knud Sønderby: ”Man må jo have en båd engang”, opfanges og optages meget bogstaveligt af en fætter, en gammel sømand, der ikke helmer før båden er fragtet tværs over landet, læsset af i Thisted Havn og sejlet til Visby Å Strand af de to fætre.Den Sorte Svane blev efterfølgende besigtiget ude i bådhallen.

Dagens sidste programpunkt efter en kop kaffe var Fjorden Rundt, hvor man fra de repræsenterede foreninger fortalte om, hvad man har gang i.

Fjorden Rundt

Hjarbæk Sjægtelaug:

 • Hver 2. lørdag kaffemøde i Menighedshuset i Løgstrup.
 • Lørdag den 9. februar forevisning af film om 2018-sommertogtet til Sydnorge i Ringkøbing Bio. Kaffe med rundstykker kl. 10.00, film kl. 10.45, sandwich kl. 11.30. Pris 60 kr. Tilmelding til Lillan på 6146 5885.
 • I uge 28 det traditionelle sommertogt sammen med Ringkøbing Smakkelaug – efterhånden er disse togter med fast base og dagsture.
 • Henrik Hvass opfordrer til, at man koordinerer sine arrangementer med andre. Herved kan flere foreninger slå sig sammen om at arrangere f.eks. ture. Anders Røjbæk lovede, at det er noget vi i NFK vil tage os af at få indført under en eller anden form.
 • VM i sjægtesejlads i Hjarbæk i Weekenden mellem uge 33 og uge 34.

Ringkøbing Smakkelaug:

 • Udflugt til Ribe Træskibslaug onsdag den 27. marts kl. 10.
 • Forårsworkshop – strand og kunst - torsdag den 11. april kl. 13.00 - 18.00. Man mødes ved Smakkeskuret og kører til stranden, hvor materialer indsamles. Det fundne bliver efterfølgende sat sammen til kunst.

Lemvig Træskibslaug:

 • TS-møde på Gerlev Idrætshøjskole den 1. - 3. marts. Temaet bliver krav til skibe for at blive medlem af TS.
 • Lørdag den 25. maj Vild Med Vand i Lemvig. Henning Thøgersen opfordrer til deltagelse med både.

Han Herred Havbåde:

 • Byggeriet af Fiskefartøj nr. 2 på Thorup Strand ligger stille. Fiskene er forsvundet fra de kystnære områder. Derfor tør ingen af fiskerne binde sig økonomisk til et nyt fartøj. De to frigjorte bådebyggere arbejder i stedet på restaurering af Gjølbåden.

Limfjordsmuseet:

 • Tine Pedersen er ansat som museumsformidler.
 • Kvasen Kirstine er næsten færdigrestaureret. Den deltager sandsynligvis i Limfjorden Rundt i september.
 • Pennalhuset Nora er under renovering med støtte fra Skibsbevaringsfonden. Motoren, en 35 hk grenåmotor, er renoveret.
 • En løgstørbundgarnsjolle bliver færdig i april.
 • Søfartsudstillingen åbner i april i den gamle kanalfogedbolig.
 • Muslingehøstfest første lørdag i april.
 • Muslingefestival 12. - 14. juli.
 • I weekenden mellem uge 36 og 37 afholdes Løgstør Smakkestævne. Kapsejladsen foregår på trekantbane på lavt vand.
 • Der arbejdes på at få åbnet Frederik den Syvendes Kanal for sejlads. Det er et projekt til i underkanten af 100 mio. kr. Det vurderes i Løgstør, at tiden er ved at være moden for projektet.

Nordvestjysk Fjordkultur:

 • Lørdag den 13. april ar der arrangeret udflugt til Lillebælt værftet i Middelfart.
 • Flere medlemmer har ytret ønske om en udflugt til søs i stedet for med bus. Derfor arrangeres en fælles sejlads midt i juni - muligvis lørdag den 15. juni.
 • Lørdag den 29. juni afholdes Havnens Dag - Vild Med Vand med kapsejlads i Struer Bugt. Det er det gamle Venø Rundt, der i anledning af Marilyn Annes 100-års jubilæum er flyttet til 29. juni.
 • Sejlteori i forbindelse med praktisk sejlads afholdes hver torsdag formiddag kl. 11.15 efter kaffepausen. Der undervises 20 minutter hver gang. Målet er, at flere får kompetence til at sejle som skippere i foreningens både.
 • Struer har fået et maritimt museum. Det er tidligere museumsinspektør Benny Boysen, der har åbnet museum i kælderlokaler på hjørnet af Ringgade og Søndergade.

Yderligere oplysninger om de mange arrangementer kan findes på de respektive foreningers hjemmesider. Links til de fleste af disse sider findes på NFK's hjemmeside.

Et rigtig godt arrangement - det 19. i rækken - sluttede midt på eftermiddagen med at René sagde tak for i dag og ønskede deltagerne god tur hjem.

:/Gorm Larsen