Fjordens Dag 2019

 Fjordens Dag lørdag d. 2. februar 2019 i Nordvestjysk Fjordkultur,

Havnevej 6, 7600 Struer

Program:

10:00                  Velkomst og morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6

10:30                  Foredrag ved Poul Præstgaard om Nordlands Færingen

11:15                  Besigtigelse af Nordlands Færingen

11:30                  Rundvisning i NFK. Tovholderne sørger for bemanding af bådene.

12:00                  Middag: Menuen er gule ærter

13:00                  Historien om Den Sorte Svane – Forfatteren Knud Sørensens gamle båd fra Visby Thy

13:30                  Fjorden Rundt

15:00                  Tak for i dag

OBS: Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).

Pris kr. 100,-

Tilmelding:www.nordvestjyskfjordkultur.dk

eller på opslag i klublokalet

eller mail til asger.brodersen@skolekom.dk

Senest tirsdag den 22. januar 2018

Generalforsamlingen 2019

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nordvestjysk Fjordkultur 2019 

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19:00 Havnevej 6 i Struer

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskabet 2018
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Asger Brodersen, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Nordvestjysk  Fjordkultur

Havnevej 6

7600 Struer

Udflugten 2019

Uge 15 Lørdag     d. 13. april kl. 08:00 - 17:00

Tag med på en hyggelig udflugt til Middelfart med besøg på Lillebæltværftet.

Er du / I interessede i at komme med på udflugten, så henvend dig til René Maretty på telefon: 4225 5859.

Er tilslutningen stor nok får vi  afklaret transport spørgsmålet. Programmet følger også senere, når vi ved om udflugten bliver til noget.

Da vi har haft rigeligt at gøre med arbejdet på værkstederne er turen til Oddense udsat.
Vi finder et nyt tidspunkt senere.

Studietur til Træmuseet i Oddense

Oprindelig plan: uge 43, tirsdag d. 23 oktober 2018 kl. 19:00 - 21:00

Vi har fået mulighed for at komme på besøg i Træmuseet i Oddense. Museet er indrettet i den gamle møbelfabrik.

Lokalerne er uopvarmede, så tag godt med varmt tøj på.
Nordvestjysk Fjordkultur medbringer kaffe.

Vi laver samkørsel fra Nordvestjysk Fjordkultur i private biler.

For mere info: (klik her)

Vil du se Nordvestjysk Fjordkulturs tidligere Arrangementer?
Klik her!