Underafsnit Kommende arrangementer

Tilbage til Kalender

Struer Havnefestival 2019

Skoleskibet Marilyn Anne fylder 100 år

Lørdag den 29. juni 2019 kl. 10:00-16:00

Kom og hør buldrende kanoner og prøv nogle af de mange aktiviteter på havnen.

En dag for hele familien - og så er det gratis.

Download hele programmet ved at "klikke" herunder

Invitation til Struer Bugt Kapsejlads (det tidligere Venø Rundt)

I år lørdag den 29. juni 2019 

hvor vi fejrer slettop skonnerten Marilyn Annes 100-års jubilæum

Marilyn Anne, Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Sejlklub, Struer Søspejderne og Venøsund Færgelaug inviterer til havnfest på Struer Havn. 

Samtidig inviterer Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til Struer Bugt Kapsejlads. Også i år inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild Med Vand henlægges sejladsen i år igen til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.

For yderligere oplysninger kontakt: René Maretty mobil 4225 5859

 

Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr

Program for træskibssejladserne

Kl. 08:00 - 09:00     Indskrivning og betaling af sejlads og spisning i Træskibshavnen

Kl. 09:30                 Skippermøde i Træskibshavnen

Kl. 10:30                 1. Start for alle bådklasser i Struer Havn

Kl. 12:00 -13:00      Frokost i Træskibshavnen, gratis for kapsejladsdeltagere

Kl. 13:30                 2. Start for alle bådklasser i Struer Havn

Kl. 15:15                 Evt. 3. Start for alle bådklasser i Struer Havn

Kl. 18:00                 Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, Havnen 6

Startgebyr:                                   kr. 100,00 pr. båd.

Festmiddag:                                 kr. 150,00 pr. voksen

                                                     kr. 75,00 for børn/unge under 15 år

 

Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.

Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.

Frokosten om lørdagen i form af sandwicher er gratis for kapsejladsdeltagere.

Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra fredag.

Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede som nye.

NB: Programmet er foreløbigt, ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding på nordvestjyskfjordkultur.dk (se nedenstående) eller René Maretty mobil 4225 5859

Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 20. juni 2019

 

Vel mødt og med venlig hilsen

Arrangørerne

 

Tilmelding til Struer Bugt Kapsejlads:

Tilmelding til Festmiddagen lørdag kl. 18:00: 

Fælles sejlads til Oddesund Nord

Lørdag den 10. august 2019, vi sejler fra Struer kl. 09:00

Vi skyder efterårets sejlsæson godt i gang med en fælles sejlads til Oddesund Nord.

Vi spiser frokost i det gamle Fiskerhus / Køreladen ved middagstid.

Eftermiddagen er til gåture, hygge og fællessang ved den gamle havn.

Til aften tænder vi op i grillen og nyder den dejlige gave fra Struer Andeslagteri.

Hvis man ikke vil overnatte i Oddesund, kan man sejle hjem, inden det bliver mørkt.

Vel mødt til alle.

:/ab

Limfjorden Rundt 2019

Tirsdag den 10. september til torsdag den 12. september 2019

Tirsdag: 

Vi gør klar til at modtage deltagerne i kapsejladsen Limfjorden Rundt. Derudover holder vi almindelig klubaften

Onsdag:

Vi modtager sejlerne med paradesejlads med Nordvestjysk Fjordkulturs både fra kl. 14:00. De 65 store træskibe ankommer ved ca. 15:00 - 16:00 tiden alt afhængigt af vejr og vind.

Torsdag:

Vi sender sejlerne videre til Nykøbing

 

Nærmere info senere på hjemmesiden

:/ab

Da vi havde rigeligt at gøre med arbejdet på værkstederne, er turen til Oddense blevet udsat.
Vi finder et nyt tidspunkt senere.

Studietur til Træmuseet i Oddense

Oprindelig plan: Uge 43, tirsdag d. 23 oktober 2018 kl. 19:00 - 21:00

Vi har fået mulighed for at komme på besøg i Træmuseet i Oddense. Museet er indrettet i den gamle møbelfabrik.

Lokalerne er uopvarmede, så tag godt med varmt tøj på.
Nordvestjysk Fjordkultur medbringer kaffe.

Vi laver samkørsel fra Nordvestjysk Fjordkultur i private biler.

For mere info om Træmuseet: (Klik her)

Sejlteori i forbindelse med praktisk sejlads

I har nu mulighed for at blive opdateret teoretisk i sejlads, hvor I efter endt kursus vil have nemmere ved at deltage i den praktiske sejlads - det bliver sjovere at sejle ;-)

Klaus og Henning vil forstå undervisningen i NFK´s kantine, som vil foregå i lektioner af 20 minutter hver torsdag. Hvis der er behov, starter vi også op tirsdag aften.

Vi starter ud på torsdag den 24. januar kl.11:00.

Der er ingen tilmelding - kom I bare.

Pensum for undervisningen:

  • Gængse benævnelser og kommunikation ombord
  • Knob og stik som du bruger ombord
  • Farvandsafmærkning
  • Navigation til søs
  • Vigeregler til søs
  • Sikker sejlads og manøvre for sejl og motor
  • Sikkerhed om bord

Nyt tiltag til foråret, book en instruktør til sejlads

I får mulighed for at lave aftale med en sejlinstruktør, som vil lære jer at sejle. Vi forventer at have et korps af instruktører klar til foråret.

:/Renè Maretty, 19.01.2019