Sejlteori i forbindelse med praktisk sejlads

I har nu mulighed for at blive opdateret teoretisk i sejlads, hvor I efter endt kursus vil have nemmere ved at deltage i den praktiske sejlads - det bliver sjovere at sejle ;-)

Klaus og Henning vil forstå undervisningen i NFK´s kantine, som vil foregå i lektioner af 20 minutter hver torsdag. Hvis der er behov, starter vi også op tirsdag aften.

Vi starter ud på torsdag den 24. januar kl.11:00.

Der er ingen tilmelding - kom I bare.

Pensum for undervisningen:

 • Gængse benævnelser og kommunikation ombord
 • Knob og stik som du bruger ombord
 • Farvandsafmærkning
 • Navigation til søs
 • Vigeregler til søs
 • Sikker sejlads og manøvre for sejl og motor
 • Sikkerhed om bord

Nyt tiltag til foråret, book en instruktør til sejlads

I får mulighed for at lave aftale med en sejlinstruktør, som vil lære jer at sejle. Vi forventer at have et korps af instruktører klar til foråret.

:/Renè Maretty, 19.01.2019

Generalforsamlingen 2019

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nordvestjysk Fjordkultur 2019 

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19:00 Havnevej 6 i Struer

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskabet 2018
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Asger Brodersen, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Nordvestjysk  Fjordkultur

Havnevej 6

7600 Struer

Udflugt til Lillebælt værftet, Middelfart

Lørdag den 13. april 2019, kl. 08:00 - 17:00

Inviter din bedre halvdel med på en hyggelig forårs udflugt.

Læs mere om: Lillebælt værftet (Klik her)

Program:

Kl. 8:00:   Afgang med bus til Lillebælt værftet.

                Hvis vi er mindre end 35-40 tilmeldte køres der i private biler.

Kl. 10:00  Ankomst til Lillebælt værftet, hvor Jørgen Illum vil fortælle om værftets

                historie og efterfølgende er der rundvisning.

Kl. 12:00: Fælles frokost og socialt samvær med mad fra den lokale slagter.

Kl. 13:00: Mulighed for at gå rundt på egen hånd på værftet, havnen, gågaden,

                interessante museer bla. CLAY Keramikmuseum med Kgl. Porcelæn / B&G

                og Aluminia, glaskunst, galleri, byen og flot vandretur langs Lillebælt til

                Kongebroen.

Kl.15:00: Afgang med bus hjem.

Praktiske oplysninger:

- Pris for turen med mad og bus 200,- kr./pers.

- Nis er chauffør på turen.

- Der er indlagt pauser på turen

- Gågaden er få hundrede meter fra havnen.

Tilmelding: René Maretty på mobil: 4225 5859 eller mail til : rene.maretty@gmail.com                

                    Du kan også melde dig til på opslaget i klublokalet.

Tilmelding senest den 1. april 2019

Da vi havde rigeligt at gøre med arbejdet på værkstederne, er turen til Oddense blevet udsat.
Vi finder et nyt tidspunkt senere.

Studietur til Træmuseet i Oddense

Oprindelig plan: uge 43, tirsdag d. 23 oktober 2018 kl. 19:00 - 21:00

Vi har fået mulighed for at komme på besøg i Træmuseet i Oddense. Museet er indrettet i den gamle møbelfabrik.

Lokalerne er uopvarmede, så tag godt med varmt tøj på.
Nordvestjysk Fjordkultur medbringer kaffe.

Vi laver samkørsel fra Nordvestjysk Fjordkultur i private biler.

For mere info om Træmuseet: klik her