Underafsnit Kommende arrangementer

Tilbage til Kalender

Søsætning

Torsdag den 9. maj 2019, kl. 08:00 - ???

Søsætningen er flyttet til d. 9. maj. Havnen har ikke tid før.

Vi mødes i Fjordkulturen kl. 8:00 for at køre bådene over til kranen.

Der skal ryddes op på vores bådpladser i bådhallen, inden vi drikker kaffe.

Vi har fået tid ved kranen fra kl. 9:30

Når alle bådene ligger fortøjret ovre i Træskibshavnen, er der fælles frokost.

:/ab

Ror-Cup 2019

Lørdag den 15. juni 2019, kl. 08:00 - ???

Ror-cup 2019 er flyttet til lørdag den 15. juni, da kapsejladsen ellers vil komme til at ligge for tæt på havnefestlighederne i Struer, i anledningen af Skonnerten Marilyn Annes 100 års jubilæum.

Så Jegindø Bådelaug afholder derfor det årlige Ror-Cup i uge 24

Fra tirsdag den 12. til lørdag den 15. juni sejler vi sjægtene til Jegindø Havn. Mandskaberne finde selv et tidspunkt for sejladsen.

Bådene sejles hjem igen senest tirsdag den 18. juni.

Nærmere program for selv kapsejladsen følger senere.

NB:Vore kølbåde er velkommen til at tage til Jegindø som supportgruppe.

:/ab

Struer Bugt Kapsejlads - Havnens Dag - Vild med Vand

Lørdag den 29 juni 2019, kl. 08:00 - ????

Bemærk: Arrrangementet er flyttet til d. 29. juni af hensyn til skonnerten Marilyn Annes 100 års jubilæum.

Invitation til Struer Bugt Kapsejlads (det tidligere Venø Rundt)

Fælles sejlads til Oddesund Nord

Lørdag den 10. august 2019, vi sejler fra Struer kl. 09:00

Vi skyder efterårets sejlsæson godt i gang med en fælles sejlads til Oddesund Nord.

Vi spiser frokost i det gamle Fiskerhus / Køreladen ved middagstid.

Eftermiddagen er til gåture, hygge og fællessang ved den gamle havn.

Til aften tænder vi op i grillen og nyder den dejlige gave fra Struer Andeslagteri.

Hvis man ikke vil overnatte i Oddesund, kan man sejle hjem, inden det bliver mørkt.

Vel mødt til alle.

:/ab

Limfjorden Rundt 2019

Tirsdag den 10. september til torsdag den 12. september 2019

Tirsdag: 

Vi gør klar til at modtage deltagerne i kapsejladsen Limfjorden Rundt. Derudover holder vi almindelig klubaften

Onsdag:

Vi modtager sejlerne med paradesejlads med Nordvestjysk Fjordkulturs både fra kl. 14:00. De 65 store træskibe ankommer ved ca. 15:00 - 16:00 tiden alt afhængigt af vejr og vind.

Torsdag:

Vi sender sejlerne videre til Nykøbing

 

Nærmere info senere på hjemmesiden

:/ab

Da vi havde rigeligt at gøre med arbejdet på værkstederne, er turen til Oddense blevet udsat.
Vi finder et nyt tidspunkt senere.

Studietur til Træmuseet i Oddense

Oprindelig plan: Uge 43, tirsdag d. 23 oktober 2018 kl. 19:00 - 21:00

Vi har fået mulighed for at komme på besøg i Træmuseet i Oddense. Museet er indrettet i den gamle møbelfabrik.

Lokalerne er uopvarmede, så tag godt med varmt tøj på.
Nordvestjysk Fjordkultur medbringer kaffe.

Vi laver samkørsel fra Nordvestjysk Fjordkultur i private biler.

For mere info om Træmuseet: (Klik her)

Sejlteori i forbindelse med praktisk sejlads

I har nu mulighed for at blive opdateret teoretisk i sejlads, hvor I efter endt kursus vil have nemmere ved at deltage i den praktiske sejlads - det bliver sjovere at sejle ;-)

Klaus og Henning vil forstå undervisningen i NFK´s kantine, som vil foregå i lektioner af 20 minutter hver torsdag. Hvis der er behov, starter vi også op tirsdag aften.

Vi starter ud på torsdag den 24. januar kl.11:00.

Der er ingen tilmelding - kom I bare.

Pensum for undervisningen:

  • Gængse benævnelser og kommunikation ombord
  • Knob og stik som du bruger ombord
  • Farvandsafmærkning
  • Navigation til søs
  • Vigeregler til søs
  • Sikker sejlads og manøvre for sejl og motor
  • Sikkerhed om bord

Nyt tiltag til foråret, book en instruktør til sejlads

I får mulighed for at lave aftale med en sejlinstruktør, som vil lære jer at sejle. Vi forventer at have et korps af instruktører klar til foråret.

:/Renè Maretty, 19.01.2019