underafsnit Begivenheder

Begivenheder i 2017

Bådoptagning

Uge 39    Fredag d. 29. september kl. 8:00 - 14:00

Vi tager bådene af vandet, og siger tak for denne sejlsæson.

Dagens program: 
Kl. 8.00 skal alle bådene sejles over til kranen, eventuelt bugseret af Emma. Alle vanter og stag skal være løsnede og klar til afmontering kl. 9.30.

Kl. 9.00 er der en kop flad kaffe klar i klublokalet.

Kl. 9.20 trækker vi vores nye bådvogne over på havnen. Vi giver efter tur en hånd med ved afmastning af bådene og ved kranen, når bådene skal af vandet. Der forestår et større justeringsarbejde på de nye bådvogne, så bådene kommer til at stå solidt og godt. Efter tur kommer bådene over på vaskepladsen, hvor vi får spulet bådene rene til vinterens opbevaring.  

Ca. 13.00 når alle bådene er rene, spiser vi biksemad i klublokalet.

Vi ses til en god dag i NFK.

:/ab 15/9

Første spadestik i By-Havn projektet 2017

Kære alle i Nordvestjysk Fjordkultur.
Anlægsprojektet By+Havn starter med første spadestik på mandag den 3. april kl. 13. Som nøgleinteressent i projektet får I her pressemeddelelsen om spadestikket til orientering. Meddelelsen offentliggøres herefter på hjemmeside og overfor lokale og regionale medier.

Venlig hilsen
Christian Møller Nielsen
Presse- og kommunikationskonsulent
Struer Kommune

Begivenheder i 2016

Foredrag om Skoleskibet Danmark
Min tid på skoleskibet Danmark

På klubaftenen d. 23. februar 2016 havde vi besøg af Maria Øgaard Madsen, der fortalte om hendes tid på Skoleskibet Danmark. Eller nærmere Skoleskibets togt nummer 98 i 2011. Det gik fra Lisabon i Portugal over Atlanten via Madeira til USA. Her besøgte de byerne Savanah og Philadelphia, inden det igen gik over Atlanten via Irland og England hjem til Frederikshavn.

Maria fortalte levende og engageret om hendes tid på skibet. Hun fortalte om selve skibet og hvordan alle de nye ord og begreber ombord i starten syntes næsten umulige at forstå, indtil man kunne se nyttten og logikken i hele riggen og takkeladen. Hun fortalte ligeledes på en god og indlevende måde om hverdagen  ombord, så man næsten syntes, man selv havde været med ombord. 

Hun fortalte åbent og ærligt om alle de følelser og tanker, man som en ung 21 årig pige har, når man skal med på togt med Skoleskibet Danmark. Man skal leve så tæt sammen med 90 nye og ukendte personer. Bliver jeg søsyg? Får jeg hjemve etc.

Hendes beretning var nok værd at høre på. Det vil være et oplagt emne at høre om for unge, der går med drømmen om det store eventyr. /AB

Fjordens Dag 6. feb 2016
På en kold og regnfuld lørdag morgen her først i februar mødtes 90 morgenduelige bådfolk fra nær og fjern til den årlige Fjordens Dag i Nordvest Fjordkultur i Struer. Der blev budt på kaffe og rundstykker kl. 9.00.

Herefter var vi så heldige at få museumsinspektør Esben Graugaard ved Holstebro Museum til at komme og holde et meget blændede kulturhistorisk foredrag om - Vestjyder og verdens-mænd på landets yderste kant. Han fortalte om de foretagsomme bønder, studehandlere, købmænd og iværksættere fra det nordvest-jyske omkring den vestlige del af Limfjorden. Han berørte både Dalgas og de mere lokale bønder, kvægop-drættere og handelsfolk som Tang, Overgaard, Windfeld, Breinholt, Færch, Lundgaard og Villemoes. De sidste havde som sagt alle deres udgangspunkt i det vestjyske landskab. Disse mænd og deres familier har alle været med til at give et alternativt historisk billede af Thy og Vestjylland. Det var det område Blicher meget betegnende kaldte ”Vort eget Skotland”. Dette med rette, da småskib-sfarten efter åbningen ud mod vest gennem Aggertange tillod passage af lidt større skibe. Der var en periferi herfra med direkte forbindel-ser til metropoler som Amsterdam, Hamburg, London og Newcastle. Det er meget tankevækkende, at der dengang kun var to dages transport med skib til disse destinationer.  Det tog længere tid at komme til København. Derfor var Nordvestjylland en region, der havde langt til magtkoncentrationen i hovedstaden.  – Det gav frihed og muligheder for mønsterbrydere og iværksættere som de ovennævnte herrer. De kunne selv – og de kunne på trods. Så jo, vestjyder var ikke alle hedebønder og hosekræmmere, som den gængse opfattelse er eller har været.

Efter Esben Graugaards foredrag var der tid til en velfortjent strække-ben-pause. Der var rundvisning blandt Nordvestjysk Fjordkulturs egne både eller man kunne besøge skonnerten Maja. Det var også mulighed for at besøge Sejlerbixen og Sejlloftet på havnen. De holdt begge åbent.

Kl. 12.00 blev der serveret de traditionsrige gule ærter

Efter middagen tog pensioneret geolog og geografilærer Søren Raarup fra Odby på Thyholm over.

Han gav en god og indsigtsfuld gennemgang af de glaciale betingelser, der gør at Limfjorden ser ud som den gør. Han fortalte om de forskellige kystlandskaber, der findes i den vestlige del af Limfjorden. Dette kunne være til stor inspiration for sommerens sejlture i vores umiddelbare nærhed. Han kom også ind på den store betydning, det har haft på vores del af Limfjorden, at Thyborøn-Aggertange har svinget fra at være åben – lukket – åben – lukket – åben – og nu måske lukkes igen enten ad menneskelig vej eller ved naturens lune som før. Dette står hen i det uvisse. Han fortalte om de livsbetingelse, der var mellem bønderne og fjorden – set fra ”søndersogn” på Thyholm. Rofærgen over Oddesund blev også berørt. Et kuriosum var skudehandelen mellem Norge og bønderne på Thyholm. Bønderne her ved fjorden hentede træ i Norge, og de norske skudeskippere solgte muldjord fra Thyholm til bønderne langs Grimstad-Arendal-Kragerøkysten.

Dagen sluttede med at vi fik informationer om, hvordan det står til i de enkelte havne og skibslaug rundt om fjorden.

Det blev i det hele taget en rigtig god dag, hvor vi fik et godt indblik i den side af vores arbejde i foreninger-ne, vi også er optaget af – nemlig det kulturhistoriske omkring Limfjorden. En kommentar fra en af del-tagerne var – at var helt befriende at høre om andet end skibe alene.

 

Udvikling af kystturisme i Limfjorden

Klik her.

http://docplayer.dk/5861213-Udvikling-af-kystturisme-i-limfjorden.html

Kirkeskibe
Tirsdag d. 19. januar 2016 holdt Henrik Hvass et foredrag om kirkeskibe.

Henrik gennemgik de generelle betragtninger og historier om de enkelte typer af kirkeskibe, som kan rubriceres i flere kategorier.

Efter kaffen fortalte han specielt om kirkeskibene omkring Hjarbæk Fjord i særdeleshed. Hvem havde fremstillet skibene, hvorfor blev de lavet, og hvornår de skænket til de respektive kirker?

Henrik fortalte inspirerende og med stor vid om emnet, så vi alle fik en god og berigende aften ud af det.

Mere tekst følger ......

/ ab

Udflugt til Thyborøn og Agger

Lørdag morgen d. 9. januar 2016, hvor vinterens første rigtige sne var faldet tog vi sammen med Hjarbæk Sjægtelaug på udflugt til Thyborøn. Vi var en helt busfuld morgenfriske folk, der alle glædede sig til at se Sea War Museum Jutland. Kig ind på deres hjemmeside www.seawarmuseumjutland.dk.  Museet er nyåbnet i 2015

På museet fik vi en meget fin og levende orientering om museet fra en ung og medrivende guide - Peter. Han viste os rundt og fortalte den dramatiske historie om Jyllandsslaget i juni måned 1916. For første og eneste gang tørnede den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet sammen. 250 krigsskibe og 100.000 mand tørnede sammen i ét gevaldigt slag. Havde hele den engelske flåde affyret sine kanoner af samtidigt ville der have fløjet 250 tons jern i luften på samme tid. Havde tyskerne gjort det samme, ville der yderligere have fløjet 25 tons. Lyden af slaget nåede ind til Thyborøn, men man kunne ikke se skibene, det hele lød som en voldsom torden i det fjerne. Resultatet af dette verdenshistoriens største søslag blev, at 25 skibe lå på havets bund, hvor de stadig ligger. 9000 unge mænd var døde og havde oplevet verden for sidste gang.

Vi fik en meget lækker frokost med fiskebuffet i Fiskehallen i Thyborøn.

Derpå måtte vi desværre i bussen tage den lange tur til Agger rundt om Nissum Bredning, da Thyborøn – Agger færgen ikke sejlede p. gr. a. maskinskade.

Vi nåede lidt forsinkede til Agger, hvor stenhuggeren og multikunstneren Jens Erik Kjeldsen tog imod os. Han viste os de planer de i Agger har med at etablere ”Kunstnernes Hus” i de gamle sorte huse fra høfdebygningens tid. Bagefter gik vi en tur langs havet, hvor vi så hans skulpturpark på den vestlige side af klitterne. Det var meget spændende at høre Keldsens forklaringer til hver enkelte af 25 skulpturers historie. Helt underligt var det også at gå der på klitfoden i læ for den kolde og bindende østenvind og samtidigt høre dønningernes dumpe drøn i strandkanten. En udflugt til Agger for at se skulpturerne på stranden og rundt om i byen kan varmt anbefales.  Bagefter inviterede han os hjem i sit sommerhus, hvor han trakterede os med kaffe, hellefisk, ål og rejer. Her kunne vi endvidere se endnu et udpluk af hans mange skulpturer. Han fortalte til sidst levende om sin enesejlads hjem fra Grønland. Tak til Jens Erik Kjeldsen for en helt igennem fin eftermiddag. /ab

Billeder af udflugt til Thyborøn

Billeder af udflugt til Agger