Ombygning og renoveringen af Havnevej 6

Tømrernes Plan over mødelokale og køkkenet.

21. august: Ombygning og renoveringen af Havnevej 6 er sat i gang.
Se også NFK-hjemmeside under menu Medlemssiden:
Referatet bestyrelsesmøde af 2.dec 2014.

Opgaven består i at få højisoleret taget over mødelokalerne (og i første omgang det halve af taget over bådhallen). Herudover isolering og istandsættelse af vægge og vinduerne i klublokalet og køkkenet. Vi skal også have etableret et ”nyt” køkken.

Vi stod selv for nedbrydningen af det gamle klublokale.
Nu mangles lidt nedtagning af gamle elkabler på nordvæggen.

Konturen af de kommende nye døre og vinduer er allerede synlige. /p.

Vinterbillede af Pakhusets syd-vest side. Til højre skimtes Garagen.