Underafsnit: Daglige aktiviteter på bådene. Arbejdsplaner frem til forår 2019.

Andorinha

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19      

Almindelig forårsklargøring?

Reparation af bompresenningen?

Sy rullefokpose?

Dækket efterses?

. . . . . . . . . . . . . .

Status i foråret 2019:

Havfruen

Arbejdsplan for vinteren 2018 – 19        

Normal forårsklargøring?

Ny køl?

Vantskruerne forkortes?

Omsyning af sejl?

Læder på gaflen?

Kølspundingen efterses?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Status i foråret 2019:

Helene

Arbejdsplan for vinteren 2018 – 19       

Almindelig forårsklargøring?

Bro i cockpittet fjernes?

Ny løjgang?

Nyt cockpittelt?

Bompresenning ændres?

. . . . . . . . . . . . . . . .

Status i foråret 2019:

Ingeborg Munch

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19        

Slibe og male bunden?             

Skifte planke i halvdækket agter?

Slibe og lakere dækket?

Slibe og lakere mast og sprydstag?

Topsejlsstaget lakeres og rigges til?

Tjekke alle sejlene?

. . . . . . . . . . . . . . .. . 

Status i foråret:

Julie Petersen

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19       

Normal vinter-forårsklargøring.

Flækkede SB kølplanke fræses og forsynes med kile

Stødlisterne fornyes.

El-pumpe monteres.

Skødeblokkene med trækiler.

Dækreperation, dæk fuges påny.

Dørkpladerne låses i siderne isf. i midten.

Sejldugkappe foran masten.

Kølen forlænges bagud.

Rorstang repareres + stop laves.

Paraplu-anker.

Status i foråret:

Kajo

Arbejdsplan for vinteren  2018 - 19         

Afslibning af maling udvendigt ?

Afslibning af lak på dækket ?

Afslibning af båden indvendig ?

Fremstilling af navneskilt ?

Maling og lakering på ny.?

Tjekke mast, bom og ror ?

Tjekke sejl ?

Status i foråret:

Kridt

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19       

Normal forårsklargøring med lakering og bundmaling ?

Rullebeslaget efterses ?

Lægge glasvæv på dækket ?

Nye sejl ?

Status i foråret:

Kvasen

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19         

Dæk: Alt maling fjernes og dæk repareres bagefter.

Sænkekølkassen lukkes i kølbjælken.

Fra 2017-18:
Bund indvendig under dørken afrenses
og males med finsk trætjære ?

Underside dørk tjæres ?

Skrog indvendig (over dørken) males ?

Bundmaling ?

Lukafet males hvid over køjerne ?

Master + bomme er slibet og lakeret

Forside af ror er ændret, så det kan dreje.

Motor er klargjort af Bent Gandrup.

Ophæng til redningsveste i lukaffet lavet. (Preben)

Status i foråret 2019:

Lille Løffe

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19         

Normal forårsklargøring ?

Elpumpe ?

Status i foråret:

Lodsen

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19     

Færdiggørelse af ruftaget – tilskæring + drypliste ?

Lægge glasfiber på ruftaget ?

Motoren efterses - renses og males ?

Brændstoffilteret renses og males ?

Tjekke bunden i tankene for slam ?

Forskibet indvendigt males færdig ?

Aptering og maling af motorrummet ?

Vinduerne i styrehuset skæres ud og monteres ?

Montere afslutningslister i styrehuset:

         65 mm x 4 mm x 5000 mm ?

Spartle skruehuller ?

Male hele skibet udvendigt ?

På bedding i april og sejlklar 5. maj ?

Tjekke lejderen ?

Montere radioudstyret ?

Tjekke alt eludstyr ombord ?

Fremstilling af bestikskab til styrehuset ?

”Fremstilling af stævnfender” ?

”Fremstilling af hækfender” ?

Status i foråret 2019:

Lua

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19         

Normal forårsklargøring ?

Status i foråret:

Malik

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19         

-Male bund indvendig ?

-Isætte nye svøb ?

-Udskifte 2 bundstokke ?

-Opbygge hækken ?

-Lakere dæksbjælker ?

-Opbygge ringdækket omkring kahyt/cockpit ?

Fremstilling af svøb: Vi laminerer nye svøb i eg, så arbejdet kan skride frem ad. Der bliver lavet et spændebord til at laminere svøbene på ?

Status i foråret:

Mjølner

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19         

Normal forårsklargøring ?

Flytte rostjern bagud (modspil til forstag) ?

Vindrevne i bordplanke repareres ?

Mulighed for fjernelse af dammen?

Rorbeslagene galvaniseres ?

3 stk nye sejl ?

Parapluanker + ankertov ?

Status i foråret:

 

Pia

Arbejdsplan for vinteren 2018 - 19      

Normal forårsklargøring ?

Afrigning af riggen ?

Kølspunding i styrbordsside ?

Aptering ?

Status i foråret: