Formandens klumme 11. november 2017.

Vem kan segla förutan vind?

Vem kan ro utan åror?

Vem kan skiljas från vännern sin

Utan att fälla tårar?

 

Jag kan segla förutan vind,

Jag kan ro utan åror,

Men aj skiljas från vännen min

Utan att fälla tårar.

 

Skillingsvise fra Ålandsøerne

Når jeg lige netop fremdrager ovenstående skillingsvise fra Ålandsøerne, skyldes det, at jeg var med Foreningen Norden i Holstebro på tur til Ålandsøerne i sommer. Er man den mindste smule interesseret i natur eller skibsfart, kan jeg varmt anbefale at lade ferieturen god til Ålandsøerne. Øerne har en meget fascinerende natur og en meget spændende historie under svensk, russisk og finsk indflydelse.

Som sejler er et besøg i Mariehamn absolut et must. Byen har et meget flot og spændende Søfartsmuseum i Vesthavnen. Museet har en imponerende samling af effekter fra en lang og begivenhedsrig søfartshistorie. I tilknytning til museet ligger den sidst bevarede bark – Pommern, der endnu ligger i sin originaludgave. Se mere om Pommern andet steds i bladet. I Østhavnen holder en meget aktiv forening til i Sjøkvarteret. Foreningen arbejder lig Nordvestjysk Fjordkultur med vedligehold og bevarelse af den gamle søfartskultur.

I Struer går livet sin vante gang i Havnevej 6. Det kan godt lyde lidt fodslæbende, men det er det under ingen omstændigheder. Alle arbejder hårdt på at få bådene sat i en flot og sejlklar stand igen. Vi mødes stadig et sted mellem 20 og 30 medlemmer hver tirsdag aften og torsdag formiddag. Det er en ren fornøjelse at mærke det engagement og den iver, der bliver gået til arbejdet med. Tak for det. Men tiden er lidt mere presset i år. Alle bådene skal helst være færdige inden udgangen af marts, da vi her regner med at skal bruge vore kræfter i fuld forening på ombygningen af vores bådhal og værksted.

Asger Brodersen

 

Formandens klumme – august 2016

Du danske sommer jeg elsker dig,

Skønt du så ofte har sveget mig.

Snart kolde farver i sky og vand,

Snart nøgne piger ved hver en strand!

                 Mer, mer, mer,

Jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

 

                             Thøger Larsen

 

Trods den lune noget lune fulde sommer er der dog alligevel mange ting at glæde sig over i sommeren 2016.

 

Vi har i Struer Havn haft besøg af Life – Boats, der er et led i Kulturhovedstad – Århus 2017. Læs mere om skulpturerne på www.life-boats.com . Fra Nordvestjysk Fjordkultur deltog vi ved ankomsten. Vi havde sat signalflag på bådene, og vi var klar til at sejle skulpturerne i møde for at give dem en kanonsalut til velkomst. Det hele løb dog ud i (s)vandet, da ankomsten blev aflyst på grund af for hårdt vejr. Kvasen deltog dog i ankomsten dagen efter. Ligeledes deltog Kvasen ved afsejlingen igen.

 

Det er netop uforudsigeligheden med vejret, der gør sejlsport og sejlads så fascinerende. Jeg tror, vi som nutidens menneskeren har godt at få sådanne oplevelser, hvor vi ikke kan planlægge alt i mindste deltalje, men må affinde os med, at der ind i mellem er andre og højere kræfter på spil, som vi ikke er herrer over.

Ved det vi selv har indflydelse på, skal vi til gengæld være præcise og troværdige.

 

Skaberen af Life-Boats Marit Benthe Norheim gav onsdag d. 22. juli en meget spændende og inspirerende introduktion til hele projektet med Life-Boats. Det er altid opløftende at møde en ildsjæl, der tør springe ud i som man ikke helt kender forløbet af.

 

I Nordvestjysk Fjordkultur har vi også mange af sådanne ildsjæle, tak for det. Tiltaget med at etablere en sejlerskole, håber vi, vi kan få sat lidt bedre i gang efter sommerferien end den blev i foråret. Det bliver spændende at følge vinterens arbejde. Vi skal have gjort arbejdet på Limfjordsbåden Havfruen færdig. Næste fase af totalrenoveringen af Malik står også for døren. Det bliver også spændende at se, om vi kan skaffe midler til en rekonstruktion af juniorbåden Ada. Det er en fornøjelse at gå på Træskibshavnen og høre medlemmers drømme og visioner for bådene. Det bliver talt om forbedringer og planer for vedligehold af de enkelte både. Det bliver spændende at følge planerne i værkstedet til vinter. Tak for engagementet.

 

Vi håber, at bliver vi kraftigt involveret i Struer Kommunes planer om renovering af området mellem byen og Træskibshavnen. Vi vil kæmpe meget for at bevare Træskibshavnen som den er. Hver gang man går en tur i Træskibshavnen, går der folk og læser om bådene. Flere kommer med meget positive respons. Det kommer forhåbentlig byen til gode. Når vi har nye informationer om havneplanerne lægger vi det på hjemmesiden, når disse foreligger.

 

Asger Brodersen

 

Struer d. 10. marts 2017

Formandens klumme april 2017

Jeg vælger mig april!

Fordi den stormer, fejer

Fordi den smiler smelter

Fordi den evner ejer, fordi den kræfter vælter -

I den bli´r somren til.

Bjørn Stjerne Bjørnson  ”Digte og sange” 1870

Bjørn Stjerne Bjørnsons digt vækker med al sin kraft vore store forhåbninger om et snarligt forår og en god sommer.

Foråret er brydningstiden mellem vinter og sommer. Det er også tiden, hvor vi stemmer forventningerne til den forestående tid med udeliv, fuglesang, sommer og sol.

I Fjordkulturen er det også forventningens tid. Vi længes meget efter noget varme, så alt det arbejde, der er lavet på vore både, kan få prikken over i´et i form af maling og lak. Selv om vi har haft en travl periode her i vinter med flere arrangementer, har der dog også været tid til at arbejde på de enkelte både. Vinterens arbejde har været præget af puslen og kælen med detaljer på bådene. Der har heldigvis ikke været de store vedligeholdelses og reparations-arbejder på de både, der skal med i vandet. Der er udført et meget fint arbejdet i løbet af vinteren. Men nu kan vi snart ikke vente længere. Vi glæder os til at vise det store og fine arbejde frem. Vi har store forhåbninger til, at vores flotte flåde af bevaringsværdige både bliver et godt trækplaster i Træskibshavnen også denne sommer.

Vi har også store forhåbninger til at kommunens store plan for en sammenbinding af byen og havnen bliver rigtig god. At vi så i år må affinde os med, at den sydlige ende af træskibs-bassinet bliver et stort byggerod hen over sommeren, det kan vi leve med. Ting kan jo ikke laves med et trylleslag.

Vi ser frem til en rigtig god sejlsæson. Det er med spænding vi den 6. maj sætter bådene i vandet. År skal vi nemlig have 12 både i vandet. Ud over de sædvanlige kommer også lim-fjordsbåden Havfruen og spidsgatteren Pia til i år. Det bliver et prak fuldt skue i Træskibs-havnen. Alle bådepladserne bliver igen i år forsynet med informationsstander over de enkelte både – nu i en forbedret udgave. Tag familie og venner med en tur på havnen, der bliver noget at kigge på.

God sommer og en god sejlsæson til alle.

Asger Brodersen

:/AB