Nordvestjysk FjordKulturs både

Havfruen

Tryk her for at komme tilbage til oversigten NFK's Både.

Havfruen's Tovholder:

Eivind Jensen

Tlf: 52 41 96 15

Bådens data:

Bådtype:   Limfjordsbåd

Længde:   7,15 m ~ 23 fod

Bredde:     2,20 m

Dybgang:  0,70 m

Sejlareal:  (Oprindelig sprydsejl + forsejl på 24 m²)
                  Nu: Gaffelrigget.

Vægt:        1.300 kg

Årgang:    2006

Tegnet af:      Ole Olsen

Bygget hos:  Ungdomsskolen i Holstebro

Ejer:               Nordvestjysk Fjordkultur, siden 2014

Havfruens historie.
I foråret 2014 fik Nordvestjysk FjordKultur endnu en båd. Det drejer sig om ”Havfruen” den sidst byggede af fire både - ”Ingeborg Munch”, ”Marie Mide” - som pt bliver istandsat af Ole Juul Hansen -,  "Jens Pingel" og som nævnt ”Havfruen”.

Havfruen er klinkbygget - lærk planker på eg spanter - har en længde på 22 fod med oprindelig 24 m2 sprydrig uden topsejl.

Historien er følgende: På Ungdomsskolen i Holstebro var der en del af de ansatte der, i løbet af deres arbejdsliv, havde fået rigtig gode erfaringer med byggeri og sejlads med små åbne både i samspil med unge mennesker. Det blev derfor besluttet at bygge en ny båd. Bent Gandrup tog sig af projektet - fandt skabelonerne fra limfjordsbåden Ingeborg Munch og startede byggeriet, sammen med eleverne, i efteråret 2006.

Båden blev søsat i foråret 2007 under stor festivitas. Der blev sejlet meget med den det år, men desværre mindre i de følgende år. Til sidst blev ”Havfruen” sat til side under et lidt utæt halvtag.

Efter således at være gemt væk i en periode, blev båden i 2014 doneret til NFK. Da ”Havfruen” kom til foreningen viste det sig at hun desværre var i en så dårlig stand, især dækket, at vi ikke kunne overse søsætning til sejlersæsonen i samme år.

Et kompetent torsdag formiddagshold blev startet. Den består af Ejvind, Henry, Gorm, Johannes og Algot, som på bedste vis tager sig af båden.
Der er i klubben bred enighed om at vi egentlig har åbne både nok, så derfor bliver ”Havfruen” bygget om og forsynet med lille kahyt med 3 køjepladser. Endvidere ændres rig
gen til et håndterbart gaffelrig, men uden bom ved sejlets underlig.
Båden vil efterfølgende indgå i vores flåde af både. Den vil være særdeles velegnet til fællesture med overnatning, individuelle langture, LimfjordenRundt, ect.

 

Billeder herunder:
Opstart ombygningen og flere sæsonens arbejde..

mastekragen fremstilles

Mastekragen (læder) fremstilles af Gorm.