Bjarne Tingkær Sørensen // 21.09.11
tingkaer@venoe.dk //

Ovenpå et travlt efterår bliver der igen tid til at arbejde på vores både og mødes til en god snak over kaffen på vores klubaftener hver tirsdag.
Lørdag den 8. oktober er der bådoptagning. Vi byder på kaffe og rundstykker kl. 09.00 og er klar til at tage bådene op kl. 10.00. Vores køkkenchef serverer Skipperlabskovs kl. 12.00.

Tirsdag den 11. oktober kl. 18.30 holder vi medlemsmøde med præsentation af efterårs- og vinteraktiviteterne.
Bjarne Tingkær Sørensen // 31.08.11
tingkaer@venoe.dk //

LIMFJORDEN RUNDT 2011

Kære Råsejler
I har forhåbentlig sat tid af til Limfjorden Rundt i år. der er stadig ledige pladser og vi har som sædvanligt sørget for overnatning i alle havne.
Vi er færdig med at udskifte klinker og sejlet mangler blot at få splejset nogle kovser, hanefod og klodser til boliner og priar. Vi skal have Søblomsten søsat i denne uge og rigget senest tirsdag den 6.
september.

Tilmelding til SØBLOMSTEN sendes til tingkaer@venoe.dk eller sms på tlf. 20538051. Tilmelding til LODSEN hos Henning Venø Jensen 23428234 eller henning.v@mailme.dk

Hvis vejrguderne vil sejler vi fra Struer søndag den 11. September kl. 12. Hvis vinden er gunstig sejler vi direkte til Løgstør, eller gør ophold i Glyngøre. Vi skal nå til Løgstør senest mandag aften, hvor vi traditionen tro kan spise stegt flæsk med kartofler og persillesovs.
Igen i år får vi følgeskab af besætningerne fra THOR, Havbåden Thomas og vores egen LODSEN, som følger os i tykt og tyndt. Jeg vil gerne have bindende tilmelding til de etaper du ønsker at deltage i.
Vi skal også have besætning til hjemturen søndag den 18. september.
Da vi skal proviantere til sejladsen indbetales
et depositum kr. 150.- på 7500 7011846

Jeg glæder mig til årets bedste sejlads

Venlig hilsen
Bjarne Tingkær

Se programmet på www.limfjordenrundt.dk

Bjarne Tingkær Sørensen // 28.07.11

//

Nyhedsbrev august 2011
Så er der slutspurt på sæsonen i Nordvestjysk Fjordkultur.
Vi kan se frem til mange gode dage med godt sejlvejr inden vi skal tage bådene op i begyndelsen af oktober.
Vi ser frem til ædel kappestrid ved sejladserne under VM i Hjarbæk den 19.-20. og 21.august.
Allerede lørdag den 13. august fra kl. 10 – 16 er vi ”i ilden” med 2 arrangementer, nemlig præsentation af vores både i Fiskerihavnen og som værter for ”Lyden af Struer” i samarbejde med lydkunstner Stephen Schwartz fra STSSOUND og Struer Museum.
Der er oprydning i vore lokaler allerede lørdag den 30. juli fra kl. 09.00 hvor vi starter med kaffe og rundstykker.
Den tirsdag den 16. august kl. 18.30 byder vi på åben sejlads med alle vores både fra Fiskerihavnen.

Den 14. september er vi værter for 4-500 besætningsmedlemmer i den store kapsejlads for de gamle sejlskibe: Limfjorden Rundt. Vi deltager med åfjordsfembøringen Søblomsten og lodskutteren ”Lodsen”
Der vil være mulighed for at få pladser som gast på en eller flere etaper. Tilmeld dig på vores hjemmeside www.nordvestjyskfjordkultur.dk eller hos Henrik Lovmand.
Før vi kan sejle skal vi have gennemgået og skiftet nogle af jernklinkerne og syet side og underlig i det nye sejl. Derfor opretter vi et specialkursus i at udskifte klinker og sy ligtov på sejlet.
Instruktion ved bådebyggere og sejlmageren. Tilmelding hos Vibs (sejlsyning) med sms til 24249735 og Bjarne Tingkær (klinkning) sms 20538051 eller på hjemmesiden.
I forbindelse med Limfjorden rundt vil vi i samarbejde med Struer Museum åbne dørene for publikum til en historisk udstilling om Struer Havn og Struer Kajakken. Her vil der også være brug for hjælpere. Hjælpere til bespisning og fest i Sejlerbixens hal bedes melde sig til Lasse Øland eller Anders Røjbæk eller på hjemmesiden.

Limfjordsmuseet i Løgstør har inviteret os til Maritim Festival med skandinavisk mesterskab i kapsejlads og pålidelighedssejlads i vores sjægte og smakkejoller den 10. og 11. september. Oplysning om program og tilmelding findes i klublokalet.

 

Bjarne Tingkær Sørensen

Kære medlem

Så er vi klar til at tage fat på den 26. sejlsæson i NFK’s og Venø Bugt Sjægtelaugs historie. Desværre har ingen meldt sig til bladudvalget og redaktørposten så derfor må du nøjes med dette nyhedsbrev (hent det her). Det er vigtigt at holde god kontakt mellem os alle og derfor har vores webmaster Hanne Danielsen oprettet et forum for medlemmerne og besætningerne. Her kan du også se hvem der er tovholder på båden. Så tilmeld dig så vi kan få en levende kontakt. Hvis du har mulighed for at bruge internettet, vil der være god mulighed for at tilmelde sig aktiviteterne i programmet og det vil være en stor lettelse for tovholdere og arrangører, men du kan selvfølgelig stadig bruge telefonen eller ”det levende ord”. Korte meddelelser vil også stadig blive sendt på groupcare. Hvis du ikke er tilmeldt groupcare kan du gøre det ved at sende en e-mail til rasmus@skjernaa.dk.

Alle medlemmer er velkomne til at sejle med i foreningens både. Kontakt tovholderen eller mød op på bro 3 hver tirsdag kl. 18.30.

I vinters havde vi en række gode medlemsaftener med foredrag og andre aktiviteter. Vi nåede dog ikke at afholde kursus i VHF certifikat i samarbejde med Venøsund Færgelaug, men det vil ske i den kommende vinterplan og ligeledes vil holde et par arrangementer om praktisk sømandskab med tovværksarbejde. Jegvan fra Saga har tilbudt sig som instruktør. På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle en god sommer.

Bjarne Tingkær Sørensen


PS. Husk at betale medlemskontingent i webbank eller på det fremsendte girokort. Husk også betaling for bådplads og maskinpenge.