Bjarne Tingkær Sørensen // 20.11.12
tingkaer@venoe.dk //

Nordvestjysk Fjordkultur - Et stort projekt er endelig på bedding.
Fra begyndelsen af foreningens historie var målet at få skabt et sted, som bedst kunne sammenlignes med Hjerl Hede:
et levendegjort maritimt museum, hvor de gamle håndværksmetoder blev holdt ved lige i projekter og åbne værksteder med bådebygning, smedie, sejlmagerloft og rebslagning samt produktion og reparation af de garn og fiskeredskaber som har været anvendt i Limfjorden igennem tiden.
Det er også i nogen grad lykkedes at nå disse mål, men vilkårene for at give denne viden videre bør udvikles og formes så interessen for at bevare den maritime og lokale kulturarv kan vækkes hos de nye generationer.
Selv om vi gennem tiden har fået skabt nogle spændende rammer i vores bygning på Havnevej 6, må vi konstatere at bygningen trænger til en gennemgribende renovering.
Taget er utæt. El-installationerne, vand, varme, og afløb er gamle og utilstrækkelige. Vægge, lofter og vandrør er ikke isolerede og ventilationssystemet i smedeværksted, køkken og klublokaler fungerer ikke eller er ikke forskriftsmæssigt dimensioneret. De fleste vinduer er med enkeltglas og adgangsforholdene er langt fra tilstrækkelige.
Vi ønsker at give flere forskellige brugere adgang til vores faciliteter. Der skal være undervisningsmuligheder i værkstederne, udstillinger, foredrag, konferencer, kurser, bespisning, møder og musik.
I dag benyttes værkstederne dagligt af vore medlemmer i vinterhalvåret.
I sommerhalvåret er sejladserne i centrum, men en renoveret bygning vil hele året give nye muligheder for aktiviteter, som kan tiltrække folk fra lokalområdet, turister og gæstesejlere.
Derfor har vi også taget del i et netværkssamarbejde med foreninger, institutioner og virksomheder i havneområdet. Et samarbejde hvor vi kan afstemme vores ønsker til udvikling og aktiviteter.
Struer Museum og Struer Kommune er derfor naturlige samarbejdspartnere som støtter os i arbejdet med at realisere renoveringsprojektet. Vi skal bruge fem en halv millioner, som skaffes via lokale sponsorer og diverse fonde og vi har allerede ”fundet” en del af pengene.

Bjarne Tingkær Sørensen // 03.08.12

tingkaer@venoe.dk //

Formandens klumme:
Tanker omkring en jernbanestation.
”På en jernbaneskinne lå en nøgen danserinde…..”. Ja sådan sang vi drenge i min barndom, når vi var meget frække.
Nå, jeg må vist hellere komme på rette spor.
Vi har nemlig fået den gamle stationsbygning, som i sin tid stod på Struer Havn som ventesal og billetsalg for Thy-banen før højbanen delte by og havn. Bygningen som er af træ og er ca. 16- 18 m2 skal restaureres og føres tilbage til sin oprindelige form. Tanken er at stationen skal placeres et sted i nærheden af havnekajen. Her skal den så tjene som samlingssted i sommerhalvåret og som informationscenter ved årlige begivenheder som ”Limfjorden Rundt” og Sansefestivalen.
Det bliver spændende at være med til at bevare et stykke historie.
Vi retter henvendelse til Struer Museum i håb om at de vil være med til at bidrage til projektets gennemførelse.
Jeg ser frem til nogle hyggelige timer omkring gedigent tømrerarbejde.
Dette er bare en af de aktiviteter, som vi gerne vil have gang i efter sommerferien.
Der er jo også VM i Hjarbæk, hvor der bliver lejlighed til en tur med Lodsen med vores sjægte på slæb. Glade minder om samvær og møde med nye folk og om sejlads i al slags vejr vælder frem når jeg tænker på de gange, hvor vi valgte at sejle hele vejen med ophold på Fur eller hos ”Plyds” og Åse i Glyngøre. Her fik vi virkelig båden og fjorden ind i kroppen, så meget så vi svajede hen ad broen ved ankomsten.
Vores hushovmester Peter ”Kok” vil tilbyde kursus i ”Finere mad for søulke og bolværksmatroser” på Gimsing Skole. (start torsdag den 16.8)
Og vi skal igen vise flaget på Sansefestivalen lørdag den 11. august med sejladser kl. 10. – 16.
Vi må heller ikke glemme Åben Sejlads tirsdag den 21.8, hvor vi håber på flere nye medlemmer, ligesom et tilbud om at bygge sin egen havkajak eller kano i løbet af vinteren.

Men der må stadig gøres en indsats for både at få flere sponsorer og medlemmer. Derfor arbejdes nu på flere planer, som på kort og langt sigt skal sikre Nordvestjysk Fjordkulturs beståen og udvikling til et dynamisk kystkulturcenter med tilbud til såvel lokale som gæster.
Jeg glæder mig over de medlemmer, som er parat til at springe til, når det kræves for at holde foreningsskibet på ret kurs. Interesse og begejstring ”smitter” og skaffer nye medlemmer til foreningen.
Bjarne Tingkær Sørensen

Bjarne Tingkær Sørensen // 01.04.12

tingkaer@venoe.dk //

Det bliver bedre og bedre dag for dag” synger det inde i mit hoved; og selv om det er en stump af en revyvise fra 1924, passer det alligevel meget godt på vores forening i dag. Der er for eksempel kommet friske kræfter til, som vil føre traditionen videre med den årlige Venø Rundt sejlads. Eller som bakker op om arrangementet i ”Fjordens Dag”. Oprettelsen og fordeling af flere opgaver i udvalg ser ud til at virke, som vi også kan se i dette klubblad.
På generalforsamlingen blev der talt en del om foreningens økonomi og jeg finder det vigtigt at skride til handling når kassebeholdningen begynder at svinde ind. Derfor arbejder vi naturligvis benhårdt på at få skuden vendt, blandt andet med nye tiltag i form af en medlems- og sponsorkampagne, som løber af stabelen i ugen op til Giro d’ Italia.
Begreber som regnskabets resultat, kassebeholdning og formue er lette at begribe, men formuen er for mig lige så meget de glade mennesker, som jeg møder i foreningen og de gode stunder, hvor vi deler ud af vores viden, erfaring og kunnen, når vi er sammen om vores både i værkstederne ved klubaftener og når der sejles.
Kort sagt vi skal værne om de gamle værdier, uden at lukke os inde. Vi skal dele ud af vores glæde og åbne foreningen for andre, samt inddrage nye aktiviteter som ligger i naturlig forlængelse af vores formål med at holde interessen for kystkulturen i live. Derfor har vi også besluttet at få skabt nogle bedre rammer for vores aktiviteter. Bygningen på Havnevejskal renoveres og vi skal gå i dialog med andre foreninger, institutioner og virksomheder på og omkring Struer Havn. Derfor har vi taget initiativ til et samarbejde om oplæg til en masterplan for havneområdet.
Resultaterne kan ikke ses endnu, men i løbet af få år vil vi kunne se at vi har været med til at præge udviklingen i Struer, så kystkultur, historie og håndværk stadig har tiltrækning på egnens folk og turister.
Jeg glæder mig til at få vand under kølen igen.
God sommer.
Bjarne Tingkær Sørensen

Bjarne Tingkær Sørensen // 10.01.12

tingkaer@venoe.dk //

Aktiviteterne i værkstederne og vores kursus- og kulturprogram er i fuld gang. Siden bådoptagningen har vi gennemført et ugekursus i erhvervscertifikat ROC. alle deltagere bestod prøven med glans.
Vi har kurser i søsikkerhed,madlavning for søulke og et par klubaftener med praktisk sømandskab, hvor vi arbejder med tovværk og stik. Endelig må I ikke gå glip af den årlige FJORDENS DAG lørdag den 4. februar (husk tilmelding senest den 30. januar.
Jeg ser frem til et spændende sommerhalvår med mange nye arrangementer for medlemmer og gæster.

Godt nytår

Bjarne Tingkær Sørensen