Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181

Medlemskab

Du kan downloade en Folder om Nordvestjysk Fjordkultur,
eller udfylde nedenstående Tilmelding, hvis du ønsker medlemskab.

 

Der arbejdes i bÄdhallen.

Der arbejdes på bådene 

Fjordens Dag februar 2016

Kapsejladsbåden Kridt på vandet i Struer Bugt

Tilmelding

Jeg ønsker medlemskab af Nordvestjysk FjordKultur.

Personlig årskontingent: 300kr
For virksomheder:  500kr

Maskinpenge:   200kr

Den interne Medlemsside

Under menuen Foreningen er et afsnit, der hedder
Medlemsside.
På denne side står en del oplysninger, der er interessante for os medlemmer af NFK.

F.eks. finder du der bestyrelsesmødereferater, mulighed for at skrive interne besætningsoplysninger og meget mere.
I dag har over 60 af vores medlemmer adgang til denne Medlemsside.

Vil du se oplysningerne, som andre medlemmer har adgang til?
Så tryk på sætningen Bed om adgang til denne side, som står nederst på Log-in (under menu
Medlemsside), opgiv de oplysninger, der bliver bedt om: navn, e-mailadresse og en kodeord.
Og vi sørger bagefter for, at du også kan læse Medlemssidens indhold.
Men husk: Der er kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for år 2019.

webmaster