Samarbejdspartnernes Aktiviteter

Projektet Fiskerhuset og Tjærestedet ved Oddesund Nord.

LIKES til projektet.
Den 10. august 2017 indledte vi i NFK vores samarbejde med Struer Museum, Oddesund Borgerforening og -Bådlaug samt Venø Færgelaug om bevarelsen af Fiskerhuset og Tjærestedet oppe ved Oddesund Nord.

Nu har vi søgt om bevilling hos Real Dania.

Fortæl Real Dania at du synes at det er en god idé at de giver en bevilling på kr.678.750,- til projektet.
Vi skal have 200 likes (og helst mange flere) til at kunne være med i bevillings overvejelserne.
Når du går videre til Real Dania's side og har læst (og hørt) her om "vores" projekt på Oddesund Nord, må du meget gerne trykke på den blå bjælke med tekst: STØT PROJEKTET. Det er din mulighed for at hjælpe projektansøgningen.

Klik her for at komme til Real Dania siden med bevillingsansøgningen for projektet Fiskerhuset og Tjærestedet på Oddesund Nord.

 

TS Træskibenes Sammenslutning

Ingen meddelelser

Neessund vikingeskibslaug

Sejlsæson 2018

 Sejlplan: ?
Skibsarbejde: 24. marts - 7. april
Thor bliver i år søsat torsdag d. 19. april, kl. 16

Tilrigningen lørdag d. 21. april kl 9
og sejlen sat inkl. prøvesejlads d. ... maj.

Der er herefter sejladser hver torsdag kl. 18:00.

Se også på facebook: Neessund Vikingeskibslaug

Doverodde: sejlads med THOR om torsdagen.

NFK'er: Fyldt en bil og sejl med vikingeskibet Thor!
Er der nogle fra forening NFK der vil med, eller andre der læser dette, skal de sende en tilmelding til mig (SMS), inden kl. 15.00 om torsdagen. Opgiv helst en mobilnr, så jeg kan sende en sms med sejladsaflysning til jer (pga. vejrgudernes luner, mm.), inden I kører heroppe.

Hilsen og vel mødt,

sejlleder
Jan Winding
Hybenvej 6, Hørdum
7752 Snedsted
tlf.: 2362 0002
mail: hybenvej.jw@gmail.com

Colin Archer Laug Lemvig

                                   Indkalder til

         Ordinær generalforsamling

             Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00

                     Havnens Hus, Vesthavnen, Lemvig

                        Dagsorden i følge vedtægterne.

                              På bestyrelsens vegne

                                       Kenneth Bro

                                www.colinarcher.dk

 Vi er i gang med at uddanne skippere. Endnu er kun nogle få parate, så vi har ikke lagt en sejlplan ud på hjemmesiden. Faktisk må vi nok vente hermed til kommende sæson. Der er allerede en del forespørgsler fra både medlemmer og sponsorer, så vi glæder os til mange sejlture med foreningens smukke skib i 2018.

De bedste hilsener
f. Colin Archer Laug
Anne-Mette Flyvbjerg

Limfjorden Rundt

Hermed referatet fra sejladsen Limfjorden Rundt 2017, der i 2017 fejrede 30. års jubilæum. Et meget vellykket sejlads.
 

Med venlig hilsen
Marianne Granvig

Struer Shantykor

Søens poësi i toner og andre kraftfulde sange præsenteres af dette mandskor i Struer. Koret akkompagnerer sig selv, bl.a. på harmonika, banjo, basguitar, mm. Klik her for mere information.

 

Speedbådcertifikat

Struer Sejlklub

Ingen meddelelser for tiden

Hjerting Kanelaug

Ingen meddelelser