Nordvestjysk FjordKulturs både

Fiskepram Svend

Svends Tovholder:

Ole Olsen
tlf: 40 79 29 61

Bådens data:

Bådtype:  fladbundet pram

Længde:  ..  meter

Bredde:   ..  meter 

Dybgang:  .. meter

Sejlareal: ingen sejl

Bygget:     i 1960

Byggested: W.K. Madsen, Struer.

Ejer: Nordvestjysk Fjordkultur

Båden bliver her på egnen kaldet en fladbundet pram.
Andre steder på fjorden går typen under betegnelsen en kaag.
Den er bygget lokalt hos bådebygger W.K. Madsen Struer i 1960.
Prammen her er typisk en repræsentant for en mangfoldighed af både langs fjorden, som hovedsagligt blev brugt til kystnært fiskeri med garn, ruser, etc.
I dag er der stort set ingen pramme tilbage, da de allerede for mange år siden blev afløst af glasfiberbåde. Samtidig med at fiskebestanden er faldet drastisk i fjorden, blev de gamle både trukket på land. Med et hurtigt forfald til følge.
Denne aktuelle båd tilbragte de første 10 år ved Handbjerg Strand, men har siden 1970 tilhørt Svend Jensen, Bremdal, som har brugt prammen. Hovedsagligt til rusefiskeri og altid kun med årer til fremdrift.
Båden bliver nu opbevaret hos Nordvestjysk FjordKultur med henblik på restaurering, evt. som model til en nybygning.

Ole Olsen