For at se undermenuernetryk på MENU

(De tre vandrette streger)

Se referat og beretning af Generalforsamlling den 14. marts 2023: (Klik her)

Se regnskab for 2022 på Medlemssiden: (Klik her)

Se referat af det konstituerende bestyrelsesmødet den 14. marst 2023: (Klik her)

Se nyheder på Opslagstavlen: (Klik her)

Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181