Herunder: Helene, af type International 5meter, på vandet.   6/1

Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181