Og her er en lille udpluk af:
Udviklingsplan for Struer Havn.

2017: Struer  træskibshavn.
Som det ses på modellen vil træskibsflåden fremover være placeret på NV siden af havnebassinet.
Sammen med borde og bænke , samt en påtænkt lille udsigtspavillion med tilhørende krabbebro, vil det fremover kunne danne et  virkeligt attraktivt miljø for den besøgende på Struer havn.

 

På billederne: Udsigtspavillionen og krabbefiskedammerne på Nordmolen, med  træskibene i havnens nordvestside.

Visionen for Holstebro-Struer Havn østlige del og for Nordvestjysk FjordKultur.
Vi vil i Nordvestjysk FjordKultur være med til at formidle kendskabet til Limfjorden og det unikke miljø, der er omkring fjorden. Det være som erhvervsområde mellem fjord og land, som fritids- og turistområde og det kulturelle liv omkring fjorden. Derfor vil vi have etableret et videns- og kulturcenter for Limfjorden i de gamle træbygninger, der er tilbage på havnen. Dette ser vi i et samarbejde med Kommunen, Struer Museum og andre interesserede institutioner og foreninger.

     Derudover er det meget vigtigt for os:
      - at det unikke miljø, der er i NFK, bevares.      
      - at ambitionsniveauet ikke går ud over frivilligheden.

Med henblik på, at vi i Fjordkultur gerne vil fremstå tydelige overfor kommunen, fremlægger vi her et forslag til en helhedsplan for NFK´s fremtidsplaner:

Fra en svunden tid: Struer Fiskerihavn omkring 1910:

Ca. 1913: Kapsejlads Venø Rundt. Start og mål ved Struer Havn.

5 billeder af Pakhuset, Havnevej6:

1. Det ombyggede klublokale

2. NFK´s bygninger i Havnegade set fra øst

3. NFK´s ombygning set fra syd

4. En af udstillingerne i bådhallen

5. Nogle af vores udstillingsgenstande i klublokalet.