afsnit Aktuelt

Korte Nyheder, mm:

Odin Teatrets Saeta ved Havet
og Seahorses Struer. Og billede af Egon Roesgaard
-------------------------------------------
NFK-Bådens tovholdere og -besætningerne!

Nu er jeres afsnit under NFKs-både opdateret. Selvom billedekvaliteten ikke er helt ok endnu.
Kom endelig med evt. ønske om forbedringer til mig, JanP 28609626.

--------------------------------------------
Se her for oversigten hvad der arbejdes med på bådene til vinter.
--------------------------------------------
Se det nyeste bestyrelsemødereferatet
af 15. november i den lukkede Medlemsside.

--------------------------------------------
Om galvanisk tæring på både.
Læs mere her

-----------------------------------

Tjek vejret inden du sejler

Havnemanøvre?
Kapsejladsregler?
Troels Kløvedal tildelt ærestegn.
Klik her på
Dansk Sejlunion
med mange nyttige tips til søens folk
(and landlubbers as well).

Arrangementer, projekter, foredrag, udflugter, møder, mm. i 2017:

Odin Teatret og: Saeta ved Havet.

                                                                                   1. oktober
Planer for ombygningen.

Som formanden tidligere har nævnt, går den sidste del af bygningsrenoveringen i gang omkring 1. april. Men fra uge 40 starter de ordinære klubdage, tirsdag aften og torsdag formiddag. Vi skal gerne være færdige med reparationerne og klargøringen af bådene i udgangen af marts, så vi kan koncentrere os om ombygningen i april og maj.

Jørgen Winding og Erik Vester vil sikre at forplejningen er i orden. Og trods stigninger i smørprisen, kan prisen dog stadig holdes ned på kr. 20,00 for kaffe og brød.

Vi starter op med ombygningen af lokalerne allerede på tirsdag 3/10, hvor vi fjerner væggen mellem bådhallen og snedkerværkstedet. Mødt talstærkt op, så vi kan få klaret denne opgave. Derefter kan vi komme i gang med det egentlige arbejde med vedligeholdelse af bådene.  

:/ab 1. okt.

Bådoptagning

                                                                    Struer, 29. september 2017.
Så kom dagen, hvor Fjordkulturens både skulle på land. Alle var spændte på, om de nu også kunne stå i de nye bådvogne.  Knarren var for en kort bemærkning ude at se dagens lys efter flere år inde i laden. Den skulle også over på en ny vogn. De nye bådvogne skulle gerne gøre det lettere at flytte rundt med bådene i vores efterhånden trange lokaler. Det så ud til, at det nok lykkes. Bagefter nød vi den oblogatoriske biksemad - nu med spejlæg. Bådene er blevet højtryksrenset og står nu ude, så de lige kan tørre lidt inden de køres ind. 

:/ab 1. oktober

Struer d. 12. september 2017

Ombygning i Nordvestjysk Fjordkultur

Bestyrelsen vil hermed gerne meddele Struer Kommunalbestyrelses beslutning fra budgetmødet for 2018 d. 5. september 2017.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tildele Nordvestjysk Fjordkultur en bevilling til ombygningen af vores værkstedslokaler og bådhal. Finansieringen af ombygningen er hermed på plads, takket være denne kommunale bevilling og tilskuddene fra Realdania og Veluxfonden.

Det vil sige, at vi i starten af det nye år kan få færdiggjort hele vores ombygning af værksteder og bådhal. Vi får nyt tag og etableret en klimaskærm. Der bliver sat flere vinduer og døre i bådhallen. Derudover får vi opsat et helt nyt spån- og støvsugningsanlæg.

I løbet af den kommende tid begynder vores bygningsudvalg planlægningen med folkene fra Struer Kommune.

:/ab 12/9-2017

 

Oprydning i Fiskerhuset og Tjærestedet i Oddesund Nord

Den 10. august indledte vi i Nordvestjysk Fjordkultur vores samarbejde med Struer Museum, Oddesund Borgerforening og Bådlaug samt Venø Færgelaug om bevarelsen af Fiskerhuset og Tjærestedet oppe ved Oddesund Nord.

Vi blev før sommerferien kontaktet af Struer Museum, om vi kunne tænke os at være med i arbejdet for at få bevaret det gamle fiskerhus og tjærested oppe på Oddesund Nord. Det ville vi meget gerne, da det giver os en fin mulighed for at være med i bevarelsen af denne unikke del af den gamle Limfjords kultur.

Struer Kommune ejer området og huset.

Fiskerhuset er den oprindelige kørestald fra rofærgens tid – før Oddesundbroen blev bygget. Tjærestedet er så godt som intakt, og selve Fiskerhuset står stort set uberørt. Meningen er i første omgang at lade det hele stå så godt som urørt. Dette gælder i hvert fald det lille værksted / kontor. Det vil blive stående, som da det blev forladt. Derfor bliver der sat et trådnet op i døren, så man kun kan se derind. Resten at fiskerhuset vil på sigt kunne bruges til forskellige arrangementer. Dette kræver dog en kraftig oprydning og sortering i indholdet af huset. Derfor troppede der 20 mand op fra Oddesund Borgerforening og Nordvestjysk Fjordkultur for at gå i gang med dette arbejde. Der var heldigvis nogle kyndige folk med, som var i stand til at sortere skidt fra kanel. Det ville være rigtig slemt, hvis vi kom til at smide bevaringsværdig ting ud. Karin Elkær fra Struer Museum var med i dette detektivarbejde.

En stor del af tingene i huset var godt nok gamle brædder og andet brændbart materiale. Vi fyldte en hel container med træ og to stor trailerlæst med plast og andet brændbart. Tidsplanen lød på arbejde fra 9.00 – 20.00. Men på grund af det fine fremmøde var vi færdige allerede kl. 12.00. Oddesund Borgerforening og Bådlaug sørgede for en rigtig fin forplejning, så vi sluttede dagens arbejde af med en dejlig frokost.

Tilbage står nu et større men spændende arbejde med sortering og registrering af alle de museale effekter, der blev lagt til side.

Den første sten er kastet i vandet, nu må vi se, hvad projektet udvikler sig til.

/: Ab 12. august 2017

Båsene i Fiskerhuset før oprydningen:

Nordvestjysk FjordKultur

Båsene i Fiskerhuset efter oprydningen:

Nordvestjysk FjordKultur

Præsentation af Fiskerhuset og Tjærestedet i Oddesund Nord

Nordvestjysk FjordKultur

Vi har fået en invitation fra Oddesund Borgerforening og Bådelaug om at være med i et arbejde om bevarelsen af Fiskerhuset og Tjærestedet ved Oddesund Havn. Til lokaliteternes hører også et redskabshus og en lille havn til joller. Struer Kommune ejer lokaliteterne. Det hele ser meget spændende ud. Både Fiskerhuset ( Den gamle kørestald fra Oddesund Færgens tid ) og Tjærestedet er absolut bevaringsværdige.

Nordvestjysk FjordKultur

Struer Museum, Oddesund Borgerforening og Bådelaug vil gerne have NFK og Venø Færgelaug med i bevarelsesarbejdet. Vi ser det fuldt ud som en opgave, der falder inden for Nordvestjysk Fjordkulturs interesseområde med besvarelsen af kystkulturen i Limfjorden. Det er ikke meningen, at der skal ændres meget ved lokaliteterne. De skal foreløbig have lov til at præsentere sig, som de var engang. Hvad det senere kan udvikle sig til, må tiden vise.

Vi er inviteret med til arrangementet: "Trængsel ved Tjærestedet " den 19. august.

Trængsel ved tjærestedet

Offentligt arrangement

· Organiseret af
        Oddesund Nord beboerforening og bådelaug. 

 

19. august klokken 11:00 - 16:00 UTC+02

OBS: Det kunne evt. være et muligt udflugtsmål for de både og folk i Nordvestjysk Fjordkultur, som ikke deltager i VM i Hjarbæk.
Mere om det senere.

Kapsejlads "Venø Rundt" 2017

Pressemeddelelse:
Støtte fra Real Dania - Underværker

Det lokale engagement blomstrer blandt Midt- og Vestjyllands mange ildsjæle. For fjerde gang har Realdanias Underværker-kampagne fundet frivillige projekter med stærk lokal opbakning. Nu er tre midt- og vestjyske ’underværker’ udvalgt til støtte. En af dem er Nordvestjysk FjordKultur i Struer Kommune.

I Struer danner et forhenværende pakhus på havnen ramme om foreningen Nordvestjysk FjordKultur. Nu vil ildsjælene bag foreningen renovere og isolere bygningen og dermed skabe ordentlige arbejdsforhold for restaurering af mindre erhvervs- og lystfartøjer i træ. Den Gamle Købmandsgård -Pakhuset i Struer- støttes med 400.000 kr.

Foreningen Nordvestjysk Fjordkultur arbejder med restaurering og bevaring af Limfjordens mindre erhvervs- og lystfartøjer i træ. Foreningen har 130 medlemmer og holder til i et gammelt pakhus på havnen. Værkstedslokalerne skal isoleres og istandsættes, så ildsjælene også i de kolde vintermåneder kan sikre den maritime kulturarv. Projektet fokuserer på at skabe gode rammer for dette arbejde i Pakhuset, Havnevej 6, også kaldt Den Gamle Købmandsgaard.

 

Besøg fra Handbjerg Marina

Lørdag d. 25. februar fik vi besøg af folk fra Handbjerg Marina. Vi drak kaffe sammen. Bagefter orienterde vi hinanden om, hvad vi hver især går og foretager os. 

Asger bød velkommen og fortalte kort Nordvestjysk Fjordkulturs historie og formål. Ole Olsen fortalte kort om vore bådes data og historie.

Vi fik en meget fin gennemgang af Handbjeg Marinas tilblivelse og om det arbejde, der bliver gjort derude fremover.

Bagefter var der en rundvisning og en masse spørgsmål og snak ude blandt bådene.

Tak for besøget til Handbjerg Marina. Vi ser frem til et godt samarbejde.

/:ab

En aften på sejlloftet

Klubaftenen tirsdag den 21. februar var henlagt til Sejlloftet. 45 NFK-ere mødte op til sejl-mager Michael Hald Andersens interessante fortælling om arbejdet i et sejlmageri.

Michael tog sin uddannelse som sejlmager for 11 år siden, og før Sejlloftet for 7 år siden fik adresse på Havnen i Struer, syede han sejlene i en stald, hvor arbejdsbordet var nogle plader lagt oven på en samling kaninbure!

I løbet af en times tid fik vi et lille indblik i det meget specialiserede arbejde, der foregår i et sejlmageri. Det føg med navne som dacron, clippercanvas og duradon og begreber som mere eller mindre hårdtslået sejldug, strækstabilitet, laminat- og panelsejl. Michael rullede et nysyet mesansejl ud på gulvet, så vi kunne overbevise os om tilskæringens betydning for sejlets hulhed, altså sejldybden.

Sejlloftet skærer ikke selv sejldugen til. Det arbejde overlades til et specialfirma i Aarhus. At skære banerne til et sejl er nemlig en yderst kompliceret opgave, hvor der skal tages hensyn til mange parametre. De for-skellige bådtyper kræver hver sin sejlprofil. Men ikke nok med det. Inden for samme bådtype er der små, men betydningsfulde forskelle på sejlene afhængig af den aktuelle båds vægt, længde, bredde, rigning, sejlmåde osv. Alt dette bygges ind i sejlet, så det får den rette dybde.

Foruden alle former for sejl klarer Sejlloftet alt fra hynder til sprayhoods, kalecher og sol/læsejl ligesom man foretager reparationer af presenninger, hoppeborge og lignende. Vinteropbevaring af sejl kan Michael også tilbyde.

Danmark er ét af de eneste lande, hvor man kan få svendebrev som sejlmager. I Hillerød findes en sejlmagerskole for den 4-årige uddannelse, men desværre oplever faget i disse år en stærkt faldende tilgang, hvor kun få mestre har lærlinge. Michael har 2 ansatte nemlig Maria, som er i lære og Vibs i jobprøvning. På spørgsmålet om, hvorfor han blev sejlmager svarede Michael med glimt i øjet: ”Jeg ville egentlig have været bådbygger, men det kunne ikke lade sig gøre, for ingen bådbyggere tog voksenlærlinge. Det gjorde derimod sejlmageren i Thyborøn!”

Stor tak til Michael for en interessant time! Efter besøget på Sejlloftet trak de fleste over i Fjordkulturen til kaffe og hyggeligt samvær.

Gorm Larsen

Fjordens Dag 2017

Fjordens Dag 2017 afvikledes traditionen tro første lørdag i februar – i år i Lemvig, hvor Lemvig Træskibslaug og Produktionsskolen Nordvestjylland var værter.

Vi, ca. 70 fremmødte, blev budt velkommen af Produktionsskolens formand viceborgmester Kenneth Bro. Formiddagskaffen med Produktionsskolens hjemmebagte pålægsboller og en lille skarp blev nydt til hyggelig snak rundt ved bordene.

Vi, ca. 70 fremmødte, blev budt velkommen af Produktionsskolens formand viceborgmester Kenneth Bro. Formiddagskaffen med Produktionsskolens hjemmebagte pålægsboller og en lille skarp blev nydt til hyggelig snak rundt ved bordene.

Mens den sidste kaffe blev drukket fulgte næste programpunkt – Kenneth Bros orientering om samarbejdet om havnens udnyttelse. Denne orientering var programsat til et kvarter, men Kenneth begyndte lidt før tid og formåede på den korte tid at give en fyldig og meget engageret redegørelse. Vi blev hurtigt klar over, at Lemvig Kommune arbejder meget visionært omkring havnen i et frugtbart samarbejde med havnens brugere. Kenneth Bro fortalte, at Lemvig Havn skal være uden højt dominerende byggeri og uden boliger, som ville privatisere området. Lemvig Havn skal være et sted, hvor det maritime er i højsædet, og hvor der er mange kig til fjorden. Hjarbækfolkene gav udtryk for nogen misundelse over de fine kommunale visioner.

Den næste, som havde ordet, var John Fischer, Produktionsskolen Nordvestjyllands meget engagerede leder. John redegjorde levende for skolens mange aktiviteter og tilbud til unge mennesker. Målet er at forbedre elevernes muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. På skolen ser men de unges muligheder i stedet for deres begrænsninger – som John udtrykte sig: ”Det sidste har de mødt nok af!” Den faglige rækkefølge er: Det praktiske først, dernæst teorien. Fire elever, Michelle, Line, Nicolaj og Kristen trådte frem og fortalte om deres baggrunde for at gå på skolen og om, hvad de arbejder med i det daglige. Det gjorde de rigtig godt – stor tak til dem!

Fire elever, Michelle, Line, Nicolaj og Kristen trådte frem og fortalte om deres baggrunde for at gå på skolen og om, hvad de arbejder med i det daglige. Det gjorde de rigtig godt – stor tak til dem!

Herefter kunne vi gæster se skolens faciliteter og tale med de fire elever og se, hvad der arbejdes med. Dette programpunkt efterlod hos os alle det indtryk, at Produktionsskolen er både meget nødvendig og meget velfungerende! Som én i selskabet sagde (nok i spøg):”Hvis det tilbud havde eksisteret i min tid, var meget gået anderledes!”

Programpunktet før middagen var - Hvad sker der fjorden Rundt?

De fremmødte fik her lejlighed til en kort omtale af, hvad der rør sig i deres forening.

Her følger et udpluk af det, der blev fremført:

Han Herred Havbåde er i gang med bygning af en kutter til en fisker på Thorup Strand.

Nibe Bådelaug sejler, som det blev udtrykt, stadig sjægte. De udgiver bogen ”Fisk kan ikke tale” om Cheminovas indvirkning på den vestlige Limfjord.

Limfjordsmuseet udgiver bogen ”Havnebyen Løgstør” i anledning af byens 500 års jubilæum. Man er i gang med restaurering af opkøberkvasen A230 Kirstine, som skal være færdig til Limfjorden Rundt 2017. Pennalhuset Nora skal også restaureres.

Bådbygger Finn Nielsen bygger på en piratjolle – for en gangs skyld en lille båd, som han udtrykte sig! Finn beskæftiger sig desuden med rådgivning på forskellige projekter, i øjeblikket en klinkbygget åfjords fembøring med bord af gran og ansøgning af midler fra Skibsbevaringsfonden for Vorupør Havbåde. I januar 2018 arrangerer Finn kursus i bådbygning.

Neessund Vikingeskibslaug sejler i vikingeskibet Thor hver torsdag aften fra maj måned – man er velkommen til at sejle med.

Thisted skal have Noatun istandsat på Fur.

Venø Færgelaug har fået den oprindelige færge Venøsund fra 1931 gennemrestaureret. Man kan blive medlem formedelst 200 kr. årligt og kan så gratis blive uddannet som færgeskipper.

Fur Skibs- og bådebyggeri - her yder Niels Harborg hjælp til selvhjælp omkring nybygning og restaurering.

Hjarbæk Sjægtelaug har vinteraktiviteter torsdage og lørdage. Udlandsturen går i år til Barcelona, i uge 28 deltager Hjarbæk i Vinden Drar i Knebel Vig, og i weekenden mellem uge 33 og 34 løber det traditionsrige Verdensmesterskab i Sjægtesejlads af stablen. I weekenden i uge 36 arrangeres Løgstør Smakkestævne med kapsejlads i fladvandet ud for Løgstør.

Lemvig Træskibslaug har et fint samarbejde med Lemvig Kommune, og der arbejdes på en frihavnsordning for Træskibssammenslutningens fartøjer.

Nordvestjysk fjordkultur søger støtte hos Realdania til renovering og isolering af bådehal og maskinværksted. Venø Rundt sejles i Struer Bugt lørdag den 10. juni samtidig med Havnens Dag/Vild Med Vand i anledning af Struers 100 års købstadsjubilæum. Struer Shantykor arrangerer shantyfestival med deltagelse af mellem 200 og 300 sangere. Det sker i weekenden i uge 27.

På slaget 12.30, præcis efter tidsplanen, serverede Produktionsskolens køkken lækre gule ærter med sprængt svinebryst, medister og rugbrød.

Efter en times middagspause tog vi opdelt i to hold fat på eftermiddagens program:

Virksomhedsbesøg hos Jeka Fisk og fortælling om Lemvig Havns historie i Træskibslaugets lokaler.

Hos Jeka Fisk viste Anders Meyer og Lasse Kristensen rundt og fortalte om forædling af fisk og skaldyr. Firmaet er stærkt afhængigt af stabile tilførsler, derfor forarbejder man fortrinsvis udenlandsk fisk. Produkterne omfatter bl.a. lagerejer, frossen fersk fisk, saltet torsk og færdigstegte fiskefrikadeller. Det nyeste er konksnegle til det kinesiske marked. Nogle i selskabet benyttede sig af at kunne købe fiskefrikadeller med hjem. Da pakningsstørrelsen 5 kg blev nævnt, sagde en af tilhørerne: ”Det er jo til et års forbrug!” Vi forlod et veltilrettelagt besøg hos Jeka Fisk med indtrykket af en veldrevet moderne forædlingsvirksomhed.

I Træskibslaugets hus delagtiggjorde Henning Thøgersen os i Lemvig Havns historie fra middelalder til nutid. Henning øste af sin omfattende historiske viden krydret med mange billeder. Vi fik et billede af, hvordan havnen har udviklet sig fra kun at være en simpel anløbsbro over rollen som betydelig vestkyst fiskerihavn i snurrevodsfiskeriets storhedstid og til i dag, hvor der ikke længere drives erhvervsfiskeri fra havnen.

Således knyttedes dagens sidste programpunkt fint sammen med dagens første, nemlig kommunens tanker og planer omkring havnen.

En lærerig, oplevelsesrig og hyggelig dag sluttede med, at vi blev beværtet endnu engang. Produktionsskolens køkkenelever serverede eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage. Mange tak for det!

Gorm Larsen

Foredrag om modelskibe

Tirsdag d. 10. januar 2017 havde vi besøg af Bjørn Barfoed. Han fortalte meget levende og inspirerende om hans mange årige interesse for modelbyggeri. Vi så nogle dejlige billeder af mange af hans modeller, og mange af billederne var af små detaljer på de enkelte skibe.

Bjørn har bygget modeller helt fra sine purreste ungdom og frem til i dag. Ja, han har såmænd planer om bygning af endnu flere modeller.

Hans første modeller var flyvemaskiner. Efterhånden tog skibsmodellerne over. Det var gerne de historiske skibe han gik efter. Det havde vi glæde af, da han fortalte om modellerne, men i lige så høj grad om de originale skibes historie og data. Bjørn har sat sig meget grundigt ind i hvert skibs historie. Dette fornem-mer man også, når man ser hans utrolig flotte skibsmodeller, der følger original tegningerne i mindste detalje.

Bjørn har lavet modeller af:

Skoleskibet Danmark

Slæbebåden Zwarte Zee

Fregatten Jylland

Ombygget fiskekutter ”TULLE”

Regalskibet Wasa

Kongeskibet Dannebrog

Hjuldamperen Hjejlen

Engelske u-båd E50

Luftskibet L13

/:ab

 

Dannebrog
Kølen på Dannebrog blev strakt på Orlogsværftet d. 2 jan 1931, søsat 10. okt. 1931
Hejste kommando 26. maj 1932.
L: 78,4 m, B: 10,4 m, Dyb: 3,6 m, 1238 ton, motor 2 Alpha diesel på i alt 1740 hp. Fart ca. 13 knob.

Hjejlen
Hjejlen er en hjuldamper bygget af Baumgarten & Burmeisters Maskinbyggeri.
Indviet 24. juni 1861 af Frederik VII. Salon til Grevinde Danner.
Verdens ældste dampskib i drift i verden, som benytter den oprindelige dampmaskine.
L: 26,9 m, B: 3,8 m, Dyb: 1,7 m, Motor 25 hp

Wasa
Wasa var bestykket med 64 bronzekanoner. Blev søsat 1627 og færdigapteret i løbet af et år. Den sank i Stockholms havn på sin jomfrurejse d. 10. august 1628.
Længde: 69m, Bredte: 12m, Dybgang: 4,8m. Vejede 1200 ton. Fra køl til stormstens top: 50m. Sejlareal: 1275 m²

/ab   2017.01.12

Vil du se Nordvestjysk Fjordkulturs tidligere Arrangementer?
Klik her!