afsnit Aktuelt

Korte Nyheder, mm:

Så er der lidt information om vores nye anskaffelse sjægten L98 Sofie
-------------------------------------------
Se NFK-kalenderen:
Lørdag og søndag d. 3. og 4. marts
:

TS-medlemsmøde i
Nordvestjysk Fjordkultur

--------------------------------------------
NFK-Bådens tovholdere og -besætningerne!
Nu er jeres afsnit under NFKs-både opdateret. Selvom billedekvaliteten ikke er helt ok endnu.
Kom endelig med evt. ønske om forbedringer til mig, JanP 28609626.

--------------------------------------------
Se her for oversigten hvad der arbejdes med på bådene til vinter.
--------------------------------------------

Om galvanisk tæring på både.
Læs mere her

-----------------------------------

 

Tjek vejret inden du sejler

Havnemanøvre?
Kapsejladsregler?
Troels Kløvedal tildelt ærestegn.
Klik her på
Dansk Sejlunion
med mange nyttige tips til søens folk
(and landlubbers as well).

Arrangementer, projekter, foredrag, udflugter, møder, mm. i 2017 - 2018:

                                                       6. februar 2018
Klubaften med TV Midtvest på besøg.

Nordvestjysk FjordKulturs 20års fællesskab.
Klik her for at se udsendelsen af 7.feb. 2018.

                                                                                   1. oktober 2017
Planer for ombygningen.

Som formanden tidligere har nævnt, går den sidste del af bygningsrenoveringen i gang omkring 1. april. Men fra uge 40 starter de ordinære klubdage, tirsdag aften og torsdag formiddag. Vi skal gerne være færdige med reparationerne og klargøringen af bådene i udgangen af marts, så vi kan koncentrere os om ombygningen i april og maj.

Jørgen Winding og Erik Vester vil sikre at forplejningen er i orden. Og trods stigninger i smørprisen, kan prisen dog stadig holdes ned på kr. 20,00 for kaffe og brød.

Vi starter op med ombygningen af lokalerne allerede på tirsdag 3/10, hvor vi fjerner væggen mellem bådhallen og snedkerværkstedet. Mødt talstærkt op, så vi kan få klaret denne opgave. Derefter kan vi komme i gang med det egentlige arbejde med vedligeholdelse af bådene.  

:/ab 1. okt.

                                                 29. september 2017
Bådoptagning

                                                                    Struer, 29. september 2017.
Så kom dagen, hvor Fjordkulturens både skulle på land. Alle var spændte på, om de nu også kunne stå i de nye bådvogne.  Knarren var for en kort bemærkning ude at se dagens lys efter flere år inde i laden. Den skulle også over på en ny vogn. De nye bådvogne skulle gerne gøre det lettere at flytte rundt med bådene i vores efterhånden trange lokaler. Det så ud til, at det nok lykkes. Bagefter nød vi den oblogatoriske biksemad - nu med spejlæg. Bådene er blevet højtryksrenset og står nu ude, så de lige kan tørre lidt inden de køres ind. 

:/ab 1. oktober

Struer d. 12. september 2017

Ombygning i Nordvestjysk Fjordkultur

Bestyrelsen vil hermed gerne meddele Struer Kommunalbestyrelses beslutning fra budgetmødet for 2018 d. 5. september 2017.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tildele Nordvestjysk Fjordkultur en bevilling til ombygningen af vores værkstedslokaler og bådhal. Finansieringen af ombygningen er hermed på plads, takket være denne kommunale bevilling og tilskuddene fra Realdania og Veluxfonden.

Det vil sige, at vi i starten af det nye år kan få færdiggjort hele vores ombygning af værksteder og bådhal. Vi får nyt tag og etableret en klimaskærm. Der bliver sat flere vinduer og døre i bådhallen. Derudover får vi opsat et helt nyt spån- og støvsugningsanlæg.

I løbet af den kommende tid begynder vores bygningsudvalg planlægningen med folkene fra Struer Kommune.

:/ab 12/9-2017

 

Oprydning i Fiskerhuset og Tjærestedet i Oddesund Nord

Den 10. august indledte vi i Nordvestjysk Fjordkultur vores samarbejde med Struer Museum, Oddesund Borgerforening og Bådlaug samt Venø Færgelaug om bevarelsen af Fiskerhuset og Tjærestedet oppe ved Oddesund Nord.

Vi blev før sommerferien kontaktet af Struer Museum, om vi kunne tænke os at være med i arbejdet for at få bevaret det gamle fiskerhus og tjærested oppe på Oddesund Nord. Det ville vi meget gerne, da det giver os en fin mulighed for at være med i bevarelsen af denne unikke del af den gamle Limfjords kultur.

Struer Kommune ejer området og huset.

Fiskerhuset er den oprindelige kørestald fra rofærgens tid – før Oddesundbroen blev bygget. Tjærestedet er så godt som intakt, og selve Fiskerhuset står stort set uberørt. Meningen er i første omgang at lade det hele stå så godt som urørt. Dette gælder i hvert fald det lille værksted / kontor. Det vil blive stående, som da det blev forladt. Derfor bliver der sat et trådnet op i døren, så man kun kan se derind. Resten at fiskerhuset vil på sigt kunne bruges til forskellige arrangementer. Dette kræver dog en kraftig oprydning og sortering i indholdet af huset. Derfor troppede der 20 mand op fra Oddesund Borgerforening og Nordvestjysk Fjordkultur for at gå i gang med dette arbejde. Der var heldigvis nogle kyndige folk med, som var i stand til at sortere skidt fra kanel. Det ville være rigtig slemt, hvis vi kom til at smide bevaringsværdig ting ud. Karin Elkær fra Struer Museum var med i dette detektivarbejde.

En stor del af tingene i huset var godt nok gamle brædder og andet brændbart materiale. Vi fyldte en hel container med træ og to stor trailerlæst med plast og andet brændbart. Tidsplanen lød på arbejde fra 9.00 – 20.00. Men på grund af det fine fremmøde var vi færdige allerede kl. 12.00. Oddesund Borgerforening og Bådlaug sørgede for en rigtig fin forplejning, så vi sluttede dagens arbejde af med en dejlig frokost.

Tilbage står nu et større men spændende arbejde med sortering og registrering af alle de museale effekter, der blev lagt til side.

Den første sten er kastet i vandet, nu må vi se, hvad projektet udvikler sig til.

/: Ab 12. august 2017

Båsene i Fiskerhuset før oprydningen:

Nordvestjysk FjordKultur

Båsene i Fiskerhuset efter oprydningen:

Nordvestjysk FjordKultur

Præsentation af Fiskerhuset og Tjærestedet i Oddesund Nord

Nordvestjysk FjordKultur

Vi har fået en invitation fra Oddesund Borgerforening og Bådelaug om at være med i et arbejde om bevarelsen af Fiskerhuset og Tjærestedet ved Oddesund Havn. Til lokaliteternes hører også et redskabshus og en lille havn til joller. Struer Kommune ejer lokaliteterne. Det hele ser meget spændende ud. Både Fiskerhuset ( Den gamle kørestald fra Oddesund Færgens tid ) og Tjærestedet er absolut bevaringsværdige.

Nordvestjysk FjordKultur

Struer Museum, Oddesund Borgerforening og Bådelaug vil gerne have NFK og Venø Færgelaug med i bevarelsesarbejdet. Vi ser det fuldt ud som en opgave, der falder inden for Nordvestjysk Fjordkulturs interesseområde med besvarelsen af kystkulturen i Limfjorden. Det er ikke meningen, at der skal ændres meget ved lokaliteterne. De skal foreløbig have lov til at præsentere sig, som de var engang. Hvad det senere kan udvikle sig til, må tiden vise.

Vi er inviteret med til arrangementet: "Trængsel ved Tjærestedet " den 19. august.

Trængsel ved tjærestedet

Offentligt arrangement

· Organiseret af
        Oddesund Nord beboerforening og bådelaug. 

 

19. august klokken 11:00 - 16:00 UTC+02

OBS: Det kunne evt. være et muligt udflugtsmål for de både og folk i Nordvestjysk Fjordkultur, som ikke deltager i VM i Hjarbæk.
Mere om det senere.

Vil du se Nordvestjysk Fjordkulturs tidligere Arrangementer?
Klik her!