Underafsnit Arrangementer 2021

Tilbage til Kalender

Struer Bugt Kapsejlads

12. juni 2021

Lørdag morgen den 12. juni var alt klar til en af årets store begivenheder - Struer Bugt Kapsejlads. Vi havde længe set frem til dagen nu da den blev aflyst året før på grund af Covid-19 situationen.

Planen var klar. Vores udstillingsmateriale stod klar i Træskibshavnen og alle aftalerne var på plads.

Vejrudsigten var dog ikke for god. Der var varslet tiltagende vind 9 - 15 m/s i løbet af dagen. Aftalen blev, at vi satsede på at afvikle 1. sejlads, og så ville vi se tiden an.

Så klokken 9:30 blev der indkaldt til skippermøde, hvor aftalerne for kapsejladsen blev forelagt.

Banen blev præsenteret: start- og mållinjen lå mellem sejlklubbens kost ved indsejlingen til havnen og den inderste bagbords sideafmærkning i sejlrenden. 1. mærke var bøjen ovre ved roklubben. 2. mærke var den yderste bagbords sideafmærkning i sejlrenden. Tilbage til startlinjen og turen rundt anden gang. Tredje omgang gik fra startlinjen til bøjen ved roklubben - yderste bagbords sideafmærkning i sejlrende og tilbage til bøjen ved roklubben og hjem over mållinjen ved det gamle klubhus.

5 både gjorde sig klar til start. Der var flere af de tilmeldte både, der meldte fra, da de var nervøse for grejet på bådene i den hårde vind. Mandskabet fra disse både fordelte sig på de startende både og følgebådene Magdalene og Mokka.

Den første start gik kl. 10:30. Umiddelbart før starten måtte Ingeborg Munch udgå. Den knækkede masten i den kraftige vind og hård sø. De øvrige 4 både gennemførte hele første sejlads i et forrygende tempo.

Kølbåden, dragen Andorinha, kom selvfølgelig først rundt i tiden 31 min.. Derefter kom limfjordsbåden Julie Petersen i tiden 39 min. skarpt forfulgt af smakkejollen Lille Løffe i tiden 40 min.. Sidst kom ålborgjollen Mary Ann ind i tiden 48 min..

Under sejladsen tog vinden mere og mere til, så derfor besluttede vi at aflyse resten af dagens sejladser. Vi måtte i sandhed erkende, at Blæsten går frisk (ja nærmest vildt) over Limfjordens vande. Alt dette til trods var humøret højt, og der var god tid til at snakke med hinanden og de forbipasserende tilskuere.

Efter en hyggelig frokost og snak i Træskibshavnen, tog vi hen i Fjordkulturen for at få en kop kaffe og en hindbærsnitte inden middagen kl. 18:00. Det var rigtig rart igen at kunne samles i vores dejlige klublokaler under nogenlunde normale forhold til hyggeligt samvær.

:/ab

Se resultatet af kapsejladsen, KLIK og download herunder.

Søsætning af NFKs både

29. april og 6. maj 2021

Foråret er her og søsætningen er overstået.

Men på grund af corona epidemien var vi nød til at gå lidt andreledes til værks i år end vi plejer.