Underafsnit Arrangementer 2021

Tilbage til Kalender

Træskibet Alvilde, en del af den danske maritime kulturarv 1897-2020

9. november 2021

I Nordvestjysk Fjordkultur har vi haft besøg af Jørgen Christian Jensen, mangeårig forstander på Skagen Skipperskole. Sammen med Struer Museum havde vi engageret Jørgen Christian Jensen til at fortælle om træskibet Alvilde under overskriften ”Fra snurrevodskutter til foreningsskib”. Alvilde er i dag en selvejende institution og hjemmehørende i Frederikshavn. Det blev en rigtig god aften for de ca. 40 tilhørere, hvor foredragsholderen med stilfærdig humor gav os et indblik i Alvildes brogede historie, krydret med sandfærdige anekdoter.

Skibet er bygget på Nicolai Olsens skibsværft i Frederikshavn i 1897 - pris 13.000 kr. - og udrustet til snurrevodsfiskeri fra Sæby. Tiden i Sæby bliver kort, allerede i 1903 sælges det sejldrevne fartøj. Køberen er Christian Jensen Venø, Ringgade i Struer. Han får lagt motor i Alvilde, som han fisker med fra Grenå frem til 1916. Skibet er bygget med dam, derfor kan Christian Venø afsætte friske rødspætter direkte til forbrugerne i København. Efter en københavnertur påsejler Alvilde et opankret skib i Øresund og Alvilde synker. Forsikringsselskabet tilbyder at udbetale forsikringssummen. Det afslår Christian Venø, han vil have Alvilde hævet. Da det er sket, forsvinder Christian Venø ned i lugaret og vender tilbage med en stor pose med kontanter. Han har senere fortalt, at hvis han ikke havde bjerget posen, var han blevet en fattig mand.

Under en anden sejlads ryger en kost over bord. Skibshunden springer i havet, får fat i kosten og svømmer efter skibet. Mandskabet vender ryggen til og lader som ingenting. Christian Venø opdager, hvad der er sket, vender skibet og får hund og kost bjærget om bord. Da Alvilde når i havn, fyrer skipper hele besætningen på stedet. Man lader ikke bare en skibskammerat i stikken!

Christian Venø sælger Alvilde i 1916. Norge og Sverige har indført en meget restriktiv alkoholpolitik, og Alvilde kommer til at sejle med smuglersprit fra Tyskland. På et tidspunkt bliver skibet opbragt af de svenske toldmyndigheder, sejlet til Göteborg og lænket til kajen. Den svenske toldvagt bestikkes med en flaske spiritus. Den drikker han og falder i søvn på posten. Alvilde slæbes baglæns ud af Göteborgs havn, efter at lænkerne er savet over.

Fra ca. 1970 er Alvilde fritidsskib. Først i Tyskland, derefter atter i Danmark. I 2007 bliver Alvilde en selvejende institution ejet af Alvilde-Fonden. Daglig drift og vedligehold overdrages til Bådelauget Alvilde, og skibet kommer under Skibsbevaringsfonden, som beslutter, at Alvilde skal restaureres tilbage til 1903. Skibsbevaringsfonden tager udgangspunkt i et fotografi, som Christian Venø fik taget i 1903 i Grenå, da han overtog skibet. Men, som aftenens foredragsholder udtrykker sig, er dette billede ”desværre” så godt, at SBF får øje på voldsomt mange dyre detaljer, som skal genskabes.

Og dyrt har det været. Da den restaurerede Alvilde er klar til sin første hele sejladssæson i 2018, er omkostningerne løbet op i 6 millioner kroner i donationer foruden tusindvis af frivillige arbejdstimer.

Men resultatet er smukt, og det er bådelaugets ønske, at denne danske kulturarv kommer ud at sejle med så mange som muligt. Især børn og unge, så arvefølgen kan sikres. Både nye søfolk til ”Det Blå Danmark” og ”træskibstosser”, der er villige til at bruge deres fritid på de gamle træskibe.

Er man interesseret i detaljer om restaureringen, kan disse findes på: Alvilde.dk

:/gl

Spændende dialogmøde, kandidater til kommunalvalget er inviteret på besøg

28. oktober 2021

De politiske partier, der stiller op til det kommende byrådsvalg, var alle blevet inviteret til at deltage i et debatmøde torsdag den 28. oktober kl. 10:00 – 12:00 i Nordvestjysk fjordkultur. Mødets overordnede emne:

Hvordan ser kandidaterne Nordvestjysk Fjordkulturs rolle i forhold til profilering af Struer Kommune? 1. Havnen, 2. Fredes Samling, 3. Kulturøen og 4. Eventuelt, var meldt ud allerede i indbydelsen. 8 partier havde takket ja til indbydelsen, og følgende var mødt frem:

A. John Christoffersen - Socialdemokraterne
B. Peter Bech Vestergaard – Det Radikale Venstre
C. Kjeld Graversgaard – Konservative
D. Jan Phukin Prichustal – Ny Borgerlige
F. Anne Kirstine Bøge Petersen – Socialistisk Folkeparti
J. John Jørgensen – Fiskerlussingen
O. Mikael Jensen – Dansk Folkeparti
V. Mads Jacobsen – Venstre

NFKs formand, Asger Brodersen, bød velkommen til politikerne og de ca. 50 tilhørere, der fyldte godt op i frokoststuen. Når man trådte ind af døren, fornemmede man klart den gode stemning, der herskede i lokalet. En stemning, der yderligere forstærkedes af den muntre tone i Asgers velkomst. ”Som I kan se, har vi anbragt jer i rækkefølge efter partibogstav, og det bliver også i den rækkefølge, I indledningsvis får ordet. I kommer til orde først og får i første omgang 3 minutter hver. Som vært ved dagens møde, får vi selv ordet sidst og Jens Stausholm vil styre slagets gang med hård, men retfærdig hånd”.

Her følger et referat af, hvad der blev sagt i de enkelte indlæg:

John Christoffersen (A): Vi skal passe på ikke at gentage andres fejl. Vi skal ikke lave en ny bydel på havnen kun bestående af boliger. Vi har lavet en masterplan for et leve/bomiljø, som rækker 20/30 år ud i fremtiden. I denne plan indgår Nordvestjysk Fjordkultur, Fredes Samling og Jernbanemuseet.

Peter Bech Vestergaard (B): Et ungekulturhus er vigtigt. Fredes samling flyttes forhåbentlig snart ned på havnen i det røde pakhus.

Kjeld Graversgaard (C): Jeg kommer til Limfjorden Rundt. NFK er væsentlig sammen med Fredes Samling og Jernbanemuseet. Alle 3 er med i planlægningen sammen med kommunen, men kommunen træffer beslutningerne. Fredes Samling skal være på Sydkajen, og der er afsat 6.5 mill. kr. til det røde pakhus. Den gamle havn er væsentlig. En konsulent er ansat til at komme med idéer.

Jan Phukin Prichustal (D): Havnen en meget vigtig del af infrastrukturen. Foreninger og kultur er en vigtig del af miljøet. Bane Danmark opleves ofte som en barriere mellem havn og by. Der bør laves en tunnel under banen. Jeg vil tale med Bane Danmark.

Anne Kirstine Bøge Petersen (F): Stedet er en perle. Området er et folkeeje, som skal udvikles i dialog med NFK og andre. Den nye havplan, hvor Venø Bugt skal plastres til med muslingefarme, er vi modstandere af. Det vil vanskeliggøre besejling af Struer Havn. Vi har stor respekt for det sociale engagement i NFK, og ser gerne NFK i spil med Unge-og Kulturhuset.

John Jørgensen (J): Udsigten til fjorden er ødelagt af store vandnære bygninger. Vi ønsker et levende miljø med boliger.

Mikael Jensen (O): Kendte ikke NFK før nu på trods af at have boet i Struer 15 år. NFK er en gave til Struer. Ungdomshus er fint, men der mangler ungdomsboliger som i Aalborg. Der skal være rum for de unge, som kan fastholde de unge i et godt miljø.

Mads Jacobsen (V): Lægger op til samarbejde om masterplanen. Det gamle slagteri bør rives ned og området blive en del af havneplanen sammen med området bag ved slagteriet. Fredes samling skal falde på plads.

Asger Brodersen (NFK): Nordvestjysk Fjordkultur er en forening med 150 medlemmer. Vi er et godt socialt miljø. Men vi vil ikke kalde os et værested - det har en lidt uheldig klang. Vi er en kulturformidlende forening. Vi har en vision om, at Kulturøen bliver gendannet på den gamle kulkaj sammen med foreninger og småhåndværk. Der skal etableres forbindelse til Jernbanemuseet. Deres nybyggeri er nu godkendt af Bane Danmark. Kulturøen er et supplement til det, der er lavet længere mod vest på havneområdet med minigolf, legeplads, kabelbane osv. Pavillonen med krabbebro skal ses som en videreudvikling. Krabbebroen kan, foruden at blive benyttet af børn til krabbefangst, også være landingsplads for paddelsurfere. Vi vil gerne have fat i skolerne og højskolerne. Den fællesnordiske ansøgningen til Unesco om at få klinkbygningstraditionen optaget på listen over den immaterielle kulturarv ligger lunt i svinget. Afgørelsen ventes i december måned i år. Vi ser gerne, at kommunen arbejder videre med slagterigrunden med boliger, som får en mægtig udsigt mod vest og nord ud over hele havnen.

Asger Brodersen fortsatte med at gennemgå den tredimensionelle havnemodel på opfordring af John Christoffersen.

Peter Bech Vestergaard (B): Har NFK tænkt på samarbejde med ungdomsskolen?

Asger Brodersen (NFK): Det har vi, men vi har ikke fået nogen respons.

John Christoffersen (A): Jeg har været på Inspirationstur til Fredericia. Her har byhaver og boder skabt et emmende liv i deres industrihavn. Struers industrihavn skal man holde fast i.

Mads Jacobsen (V): Det er vigtigt med Inspirationsture før, man slår søm i. At få unge mennesker ned på havneområdet er udfordret af afstanden til den øvrige by, og af, at jernbanen skal krydses.

Lasse Øland: Brobuerne er et fantastisk sted, men der skal indhold i dem for at få folk til at komme i området. Pas på med ungdomsfester på havnen. Det kan let føre til drukneulykker.

John Jørgensen (J): På Hundested Havn fungerer opklodsede skurvogne som boder. Folk kan lide miljø, der ikke er flot og forkromet.

Peter Bech Vestergaard (B): Brobuerne er et fantastisk område, som skal udvikles. Jeg er vild med NFKs idéer (peger på modellen). Lover at lytte til NFK.

John Christoffersen (A): Brobuerne er noget helt unikt for Struer. De skal bevares.

Anne Kirstine Bøge Petersen (F): Hvis de unge har interessen, så kommer de.

Kjeld Graversgaard (C): Der skal skabes sammenhæng mellem by og havn. Ser gerne små butikker med kort åbningstid om sommeren. Opfordrer til samarbejde herom.

Jan Phukin Prichustal (D): Vigtigt at blande erhverv og boliger.

Peter Holmboe: Planer bliver lavet for at have noget at rette på. Lær af erfaringerne.

Bent Gandrup: Vi lyder enige som en flok røde køer. Men det er vi ikke. Oprydning i havnene gør dem kedelige.

Mads Jacobsen (V): Masterplanen er et forsøg på at lægge lange spor ud. Der er muligheder for at rette. Der skal være et element af noget oprindeligt.

Kjeld Graversgaard (C): Der skal satses på at bibeholde en industrihavn. Det er slagteriet, der er gået konkurs, ikke bygningerne, som fortsat vil koste mange penge.

Asger Brodersen: De eksisterende foreninger på havnen skal profileres bedre. Det er en opgave for kommunen.

Peter Bech Vestergaard (B): Havnen skal profileres af Lydens By.

John Christoffersen (A): Kabelbanen bruges meget også af folk langvejs fra. Man skal være bedre til at udnytte synergien på havnen.

Mikael Jensen (O): NFK er let at profilere. Der mangler hverken vilje eller vej hos NFK. Vil gerne være ”sparringspartner” for NFK i byrådet.

Lasse Øland: Vi vil gerne have mere plads til de både, som vi nu må sige nej til.

John Jørgensen (J): Opfordrer til QR-koder i samarbejde med Lydens By.

Jan Phukin Prichustal (D): En fungerende havn bliver vigtig i fremtiden pga. den fremtidige energisituation.

Bjarne Tingkær: Lad nu være med at lytte for meget til rådgivere udefra. Lav noget, der kan ændres over tid.

Asger Brodersen: Bygningen vest for NFK må man bare ikke rive ned. Der mangler restaurationer på havnen. Restaurant Ved Fjorden må ofte afvise mange gæster.

Peter Bech Vestergaard (B): Man skal have visioner og udsyn, men man skal også turde træffe beslutninger.

Kjeld Graversgaard (C): Bevarelse af industrihavnen kræver statsbetalt uddybning af sejlrenden.

Mads Jakobsen (V): Tror ikke på, at Struer bliver et nyt søtransportknudepunkt. Plads til flere restauranter/værtshuse.

John Jørgensen (J): Hvad er en industrihavn? Industrihavn i Struer kan være servicecenter for marin forskning osv.

Asger Brodersen: Tusind tak for fremmødet og for at I har været så stille. Glæder mig til det fremtidige samarbejde. Området fortjener det. Og så et hjertesuk: ser gerne, at der kommer til at ske noget.

Bådoptagning

7. oktober 2021

Torsdag den 7. oktober - en både festlig og lidt trist dag. Lidt trist, fordi bådeoptagningen jo er det endelige punktum for sommerens hyggelige sejladser. Men i høj grad også en munter dag, for i dag går arbejdsfællesskab og kammeratskab op i en højere enhed!

Dagen er grundigt forberedt. Eivind har gjort sin store højtryksrenser klar til den store båderengøringsdag og kølbådene ligger allerede klar til optagning ved havnekranen, trukket over dagen før.

Vi møder på havnen kl. 07:00 til en dag, der trods datoen byder på skønt sensommervejr. De resterende både bliver padlet over til havnekranen - en tur vi alle nyder i det lune solskin og den svage brise.

Så går det slag i slag, kølbådene først. Masten af og videre hen i havnekranens fangarme. Spejdende blikke idet båden forlader vandet. Meget eller lidt begroning under vandlinjen? Og så et hurtigt blik op på tallene i kranens top: hvor meget vejer båden? inden den under ivrig dirigeren af de omkringstående lander sikkert på bådevognen. Den røde Ferguson tager over og trækker båden over til en tiltrængt højtryksrensning.

Jollerne ligger afriggede og klar, og efter kølbådene er det deres tur til at blive løftet ud af det våde element.

Klokken 09:00 præcis lyder Kristians klare kommando: KAFFE! og øjeblikket efter er kajen som blæst. Alle stiler mod klublokalet og de i dagens anledning ventende rundstykker til den gode kaffe og muntre snak.

Efter kaffen følger den ene båd efter den anden, og efter en grundig rengøring lines de alle op på asfaltvejen uden for ”Kulturen”, hvor de skal stå og pynte den næste uges tid.

Klokken 12:00 kaldes til middag, som traditionen tro består af den biksemad, der er til overs fra Limfjorden Rundt. Rigeligt og lækkert - og så i dagens anledning undtagelsesvis med en øl eller vand til. Efterhånden melder mætheden sig, den muntre snak ebber ud, og en dejlig arbejdsdag er til ende.

:/gl

Limfjorden Rundt

15. - 16. september 2021

Det var dejligt at vi kunne afvikle Limfjorden Rundt på normal vis her efter coronaen.

I år prøvede vi noget nyt. Struer Kommune havde lejet to store telte med et samlet areal på 832 m² hos Thy Teltudlejning. Teltene skulle kunne rumme 700 mand plus pladsen til orkestret.

Thy Teltudlejning begyndte at sætte teltene op allerede mandag. Tirsdag formiddag var de færdige og de havde også leveret alle de stole og borde, vi skulle bruge.

Tirsdag bød på et strålende solskinsvejr, så humøret var højt, da der over middag mødte en snes kvinder og mænd fra Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur frem for at stille borde og stole op. Der blev lagt papirs duge på, så tallerknerne og bestikket kunne lægges på bordene. Herfra skal lyde en stor tak til Emma Elgaard fra Marilyn Annes Venner, som på forhånd havde foldet alle servietterne med bestikket til samtlige 700 mand. Der blev arbejdet hårdt med lyssætning, bordopstilling og borddækning, så alt var på plads til gæsterne om onsdagen.

Det var aftalt, at vi i Nordvestjysk Fjordkultur skulle sejle paradesejlads for publikum i havnen med alle vores både onsdag eftermiddag, det blev desværre aflyst igen i år. Det øsregnede hele eftermiddagen, så der var stort set ingen mennesker på havnen i denne regn og blæst. Og dog! der var mange biler, hvor folk sad inde bag de duggede ruder, som bevirkede at de ingenting kunne se.

Mellem kl. 15:00 og 16:00 begyndte de første af de i alt 82 både at dukke frem af disen. De blev alle fint gelejdet på plads i havnen. Besætningerne ombord på skibene have travlt med at få tørret tøj, men stemningen var god.

Heldigvis tog regnen af, så de mange mennesker, der trodsede regnen igen i år kunne nyde dette imponerende skue med en fyldt Struer Havn. Det var rart, at der var så mange unge mennesker med ombord på bådene, det tegner rigtig godt for fremtiden. På en enkelt båd var der flest kvinder, det synes jeg er værd at bemærke.

Vi havde åbent Hus i Nordvestjysk Fjordkultur fra kl. 13:00, men der kom selvsagt ikke mange på grund af regnen. Men det myldrede ind med folk til sidst, da regnen var holdt op og folk vovede sig ned på havnen.

Det er altid dejligt at vise vores både og ting frem for folk, mange var som sædvanlig utrolig benovede over vores lokaler. Folk vil gerne høre alle de historier, der ligger bag alle vores effekter, vi fik også en god snak med mange af de besøgende omkring vores syn på udviklingen på havnen. Ole Olsens model af havneområdet blev meget nøje studeret.

Klokken 18:30 stod hele staben af serveringspersonale på 30 mand fra Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur klar til udskænkning af øl, vin og vand samt de ca. 700 kg god biksemad fra Struer Smørrebrød. Musikken ved Fischers stod klar igen, de glædede sig meget, da de ikke havde spillet til noget arrangement det sidste 1½ år. Desværre var folkene fra skibene lidt sløve til at komme ind i teltet, så vi kom først i gang med spisningen kl. 19:30, men stemningen var fin. Alle nød maden og musikken, de sidste forlod teltet ca. kl. 23:30.

Torsdag morgen stod morgenholdet klar i bådhallen med 1000 rundstykker sponseret af Super Brugsen. Ét rundstykke til hvert eneste besætningsmedlem på bådene. Hver båd fik sædvanen tro udleveret dette års Limfjorden Rundt-krus fra Struer Havn. Præcis kl. 8:00 ringede skibsklokken til samling, til det obligatoriske skippermøde. Her blev gårsdagens sejlads vent, og instrukserne for dagens sejlads blev gennemgået. Derefter blev der ønsket god tur til alle, kl. 10:30 var den sidste båd sejlet ud af havnen.

Arrangementet bliver hvert år afviklet i et samarbejde imellem Nordvestjysk Fjordkultur og Marilyn Annes Venner og Struer Kommune, tak for et godt samarbejde.

:/ab

Struer Bugt Kapsejlads

12. juni 2021

Lørdag morgen den 12. juni var alt klar til en af årets store begivenheder - Struer Bugt Kapsejlads. Vi havde længe set frem til dagen nu da den blev aflyst året før på grund af Covid-19 situationen.

Planen var klar. Vores udstillingsmateriale stod klar i Træskibshavnen og alle aftalerne var på plads.

Vejrudsigten var dog ikke for god. Der var varslet tiltagende vind 9 - 15 m/s i løbet af dagen. Aftalen blev, at vi satsede på at afvikle 1. sejlads, og så ville vi se tiden an.

Så klokken 9:30 blev der indkaldt til skippermøde, hvor aftalerne for kapsejladsen blev forelagt.

Banen blev præsenteret: start- og mållinjen lå mellem sejlklubbens kost ved indsejlingen til havnen og den inderste bagbords sideafmærkning i sejlrenden. 1. mærke var bøjen ovre ved roklubben. 2. mærke var den yderste bagbords sideafmærkning i sejlrenden. Tilbage til startlinjen og turen rundt anden gang. Tredje omgang gik fra startlinjen til bøjen ved roklubben - yderste bagbords sideafmærkning i sejlrende og tilbage til bøjen ved roklubben og hjem over mållinjen ved det gamle klubhus.

5 både gjorde sig klar til start. Der var flere af de tilmeldte både, der meldte fra, da de var nervøse for grejet på bådene i den hårde vind. Mandskabet fra disse både fordelte sig på de startende både og følgebådene Magdalene og Mokka.

Den første start gik kl. 10:30. Umiddelbart før starten måtte Ingeborg Munch udgå. Den knækkede masten i den kraftige vind og hård sø. De øvrige 4 både gennemførte hele første sejlads i et forrygende tempo.

Kølbåden, dragen Andorinha, kom selvfølgelig først rundt i tiden 31 min.. Derefter kom limfjordsbåden Julie Petersen i tiden 39 min. skarpt forfulgt af smakkejollen Lille Løffe i tiden 40 min.. Sidst kom ålborgjollen Mary Ann ind i tiden 48 min..

Under sejladsen tog vinden mere og mere til, så derfor besluttede vi at aflyse resten af dagens sejladser. Vi måtte i sandhed erkende, at Blæsten går frisk (ja nærmest vildt) over Limfjordens vande. Alt dette til trods var humøret højt, og der var god tid til at snakke med hinanden og de forbipasserende tilskuere.

Efter en hyggelig frokost og snak i Træskibshavnen, tog vi hen i Fjordkulturen for at få en kop kaffe og en hindbærsnitte inden middagen kl. 18:00. Det var rigtig rart igen at kunne samles i vores dejlige klublokaler under nogenlunde normale forhold til hyggeligt samvær.

:/ab

Se resultatet af kapsejladsen, KLIK og download herunder.

Søsætning af NFKs både

29. april og 6. maj 2021

Foråret er her og søsætningen er overstået.

Men på grund af corona epidemien var vi nød til at gå lidt andreledes til værks i år end vi plejer.