Underafsnit Arrangementer 2019

Tilbage til Arkiv

Julefrokost 

3. december 2019

Det blev igen i år en rigtig hyggelig aften for de 70 tilmeldte medlemmer med påhæng.

Arrangementsudvalget havde lagt et stort arbejde i både med den traditionelle julefrokostmenu og borddækningen mm.. Meget af maden var hjemmelavet og meget lækkert. En stor tak til udvalget.

Snakken gik livligt ved bordene, så der var slet ikke brug for underholdning ud over de julesange der var fundet frem.

En opfordring herfra vil være at melde sig til næste års julefrokost og mærke den hyggelige atmosfære.

:/ab

Træskibs Sammenslutningens medlemsmøde for Vestjylland

1. november 2019

Vi var en lille flok for Nordvestjysk Fjordkultur, der deltog i TS-mødet Vestjylland i Ribe. Bådelauget bød velkommen med kaffe og kage i deres værksted. På mødet var der repræsentanter fra Løgstør, Doverodde, Struer, Hvide Sande, Hjerting, Sønderho og Ribe.

Efter at have besigtiget værkstedsforholdene i bådelauget kørte vi i fælles flok ind til Ribe Midtby. Herfra gik vi en tur over åsystemet ned til Ribe Toldbod, som bådelauget holder kørende med løbende udstillinger og informationsmateriale for Naturpark Vadehavet og byen. Dernæst gik vi ned og så eventen Johanne Dan ved Skibbroen.  Derfra gik vi tilbage til Ribe Brandstation, hvor resten af mødet skulle holdes.

Vi havde inviteret Peter Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet til at komme og fortælle om kulturformidling. Han fortalte om nationalparkens organisation og arbejde. Diskussionen under vejs i foredraget drejede sig meget om arbejdet med de kulturelle værdier - herunder selvfølgelig også den maritime kulturarv. Men hvad er den maritime kulturarv helt konkret? Det mente han, er utrolig vigtigt at få gjort meget konkret, når forståelsen af begrebet skal formidles ud til folk. Derfor arbejder Nationalpark Vadehavet meget med partnerskabsaftaler med de lokale foreninger og interesseorganisationer. Dette udmønter sig i en række dialogmøder og projekter med partnerne. Det arbejde har indtil videre ført til udarbejdelsen af en række tryksager og temahæfter, hvor partnerskaberne har haft mulighed for at komme til orde. Frem for alt, siger Peter Saabye Simonsen, er det vigtigt, at de materialer man præsenterer er i en så god og professionel kvalitet, at materialerne virkelig bliver læst. Frem for alt skal vi fortælle den gode historie. Det gælder i allerhøjeste grad også om den maritime kulturarv. Det var gode råd at tage hjem med.

Derefter spiste vi, og den hyggelige samtale ved bordene gik lystigt.

Derefter fortalte Steffen Steffensen – medlem af Ribe Bådelaug - historien om skibet Karen af Mandø. Karen af Mandø blev bygget i 1924 til transport af forsyninger til øerne i Vadehavet. Skibet har ført en noget omtumlet tilværelse mellem havnene og øerne i Vadehavet. Steffen fortalte meget levende om skibets historie. Lige nu er skibet under en kraftig renovering på værftet i Egernsund. Hele projektet med renoveringen kan kun lade sig gøre, fordi man har fundet de gamle tegninger og en gammel model af skibet. Skibsbevaringsfonden er gået ind i bevaringsplanen for at føre Karen af Mandø tilbage til det udseende, hun havde i 1930. Planen er, at Karen af Mandø bliver et A-skib.

Valget til TS-lokalfolk i Vestjylland gav genvalg til Finn Nielsen – Løgstør, Claus Toft – Hvide Sande og Asger Brodersen – Struer.

Aftenen sluttede sædvanen tro af med – Vandet Rundt. Her kunne vi konstatere, at der er godt gang i arbejdet hos de fremmødte foreninger. Det er en god ide at gå ind på de enkelte foreningers hjemmeside og følge med i arbejdet.

:/ab

Studietur til Træmuseet i Oddense

22. oktober 2019

Der var arrangeret aftentur til Træmuseet i Oddense. Her tog Ole Brauner imod en flok NFKere og guidede gennem museets kæmpestore samling af håndværktøj og maskiner til træbearbejdning.

I 1994 dannede en kreds af tidligere ansatte i træindustrien en forening til bevarelse af værktøjer og maskiner, som har været anvendt i erhvervet siden anden halvdel af 1800-tallet. Tre år senere førte dette initiativ til etablering af museet i en tidligere møbelfabrik, som bød på masser af plads i de tidligere produktionslokaler. Der er stiftet en støtteforening, hvor nogle af medlemmerne foruden arbejdet med museets samlinger også varetager vedligehold af bygningerne. Disse medlemmer har en fast ugentlig mødedag.

Og det kan nok være, at her var noget at se på! Museet har i årenes løb fået doneret hele samlinger af håndværktøj, som er blevet anvendt i det daglige arbejde af mange forskellige håndværksmestre. Der er flere finurlige ting imellem og mange fag er repræsenteret: tømrer, snedker, bødker, bådebygger og karetmager for at nævne nogle. En del af værktøjet er fremstillet af brugerne selv og bærer præg af at have været brugt gennem et langt arbejdsliv.

Ole Brauner holdt af og til en genstand op for at høre, om forsamlingen vidste, hvad det var. De fleste gange blev der svaret rigtigt, men et par gange kendte hverken Ole eller vi andre genstanden!

Ole førte os videre gennem de mange lokaler, som rummer en mængde træbearbejdningsmaskiner, trælager og værksteder. I et af rummene var der udstillet prøver af ca. hundrede forskellige træsorter fra hele verden. Værkstederne er bl.a. i brug, når museet afholder kurser og symposier i f.eks. fremstilling af skulpturer i træ, drejning og intarsia. Flere af de fornemme resultater kunne vi se udstillet.

Efter en spændende rundvisning bød Ole Brauner på kaffe i den tidligere møbelfabriks kantine.

Her skal lyde en stor tak til Træmuseet og Ole Brauner for en spændende aften. Jeg tror vi alle forlod stedet mættede med indtryk.

Træmuseet har en meget interessant hjemmeside: (Klik her)

:/gl

Bådoptagning

8. oktober 2019

Vejret artede sig planmæssig med strålende solskin og vindstille. Bådene var klar til afrigning og blev roet/sejlet over til kranen, hvor masterne blev løsnet og Kristian var klar ved kranen.

NFK’s medlemmer og Kristian leverede teamwork i verdensklasse, tror aldrig bådene er kommet så hurtig op.

Eivind havde klargjort sin højtryksrenser, som bare "funker" – tak Eivind. Bådene blev afrenset på samlebånd af deres besætninger og parkeret på rad og række – flot syn.

Masterne blev lagt på bukke så de kunne vaskes af, slibes, lakeres og lagt på plads inden for de næste 14 dage.

Kaffe og franskbrød blev serveret kl. 09:00 og sandwich kl. 12:00 – stor tak til vores folk i køkkenet.

Sluttelig blev bådene kørt på plads den 24. oktober efter Oles tegning, der står nu ca. 18 både i hallen.

:/rm

Geologiens Dag, gæster fra Geopark Vestjylland

17. og 19. september 2019

I uge 38 afholdt Geopark Vestjylland - Geologiens Dage. I den forbindelse havde vi i Nordvestjysk Fjordkultur tilbudt sejladser for interesserede gæster. Vi ville gerne vise dem vores meget interessante natur set fra søsiden. Vi kan i vores nærområde jo både byde på spændende klinter ved Venø Sund og store tunneldale ved Kilen og Ejsing mm. Hvad har dette landskab givet af kulturhistoriske ting op gennem tiderne. Dette var målsætningerne for sejladserne tirsdag aften og torsdag formiddag.

Tirsdag aften var der 4 tilmeldte gæster. Men sejladsen måtte desværre aflyses, da det blæste 10 – 12 m/s. Da vi ikke sejler med gæster, når det blæser over 8 m/s kunne sejladsen ikke gennemføres.

Torsdag morgen kl. 9.00 mødte 5 interesserede og forventningsfulde gæster op i Træskibshavnen. Det var et perfekt vejr til en geologisk ekspedition gennem Struer Bugt og Venø Sund. Solen stod på denne dejlige sensommer formiddag højt på himlen. Temperaturen var 15 grader og vinden var jævn fra nordvest. Alle nød den dejlige tur op gennem sundet.

:/ab

Gæsterne nyder sejladsen i Venø Sund                                   Et kig mod klinterne ved Venø By                                          På vej mod klinterne ved Venø

 

Limfjorden Rundt

11. - 12. september 2019

Om formiddagen onsdag den 11. september gik 20 – 30 mand forventningsfulde og dækkede borde til besøget af de 650 besætningsmedlemmer fra skibene på Limfjorden Rundt. Da vejrudsigten for eftermiddagen ikke så for godt ud, var alle godt tilfredse med, at vi kunne dække op i tørvejr ovre i lagerhallen ved siloen.

Ganske som lovet satte det ind med et kraftigt regnvejr fra kl. ca. 13:00. Det betød også, at de første skibe begyndte at ankomme allerede kl. 14:00. Al kapsejlads var aflyst, da vinden stod ret syd, og der var en kraftig nordgående strøm. Så det var nogle våde, trætte og sultne søfolk, der stævnede ind i havnen gennem hele eftermiddagen. Da én af besætningsmedlemmerne på Hjalm blev spurgt om, hvordan sejladsen været, var svaret: ”Det har været en rigtig god sejlads. Jeg fik både en rigtig god og lang formiddags- og eftermiddagssøvn nede i køjen”.

Det var dejligt, at vi som kompensation for det dårlige vejr kunne byde alle besætningsmedlemmerne på dejlig varm biksemad fra Struer Smørrebrød inde i den tørre og lune hal. Asger Brodersen bød på vegne af Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur velkommen til Struer. Derefter bød borgmester Niels Viggo Lynghøj velkommen til byen, inden de obligatoriske præmier blev uddelt.

Det var tydeligt, at alle nød de tørre og varme omgivelser. Stemningen var god hele aftenen, man nød den gode musik fra Fischers Fodvarmere.

På grund af det dårlige vejr var paradesejladsen med vores egne både aflyst. Men vi havde en jævn tilstrømning af besøgende til vores Åbent Hus arrangement i Fjordkulturen. Det hjalp gevaldigt på besøgstallet, at vejret var klaret op hen under aften. Da steg antallet af tilskuere på havnen også.

Torsdag morgen var det heldigvis klaret op. Det betød, at sejladsen denne gang kunne fortsætte for fulde sejl i en fin vestenvind fra Venøsund direkte mod Nykøbing.

Vi siger fra Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur tak for i år.

Vi ses igen i 2020.

:/ab

Struer Tracks

23. august - 7. september 2019

 

Mange medlemmer fra Nordvestjysk Fjordkultur bemandede DLG- siloen med vagter i forbindelse med Struer Tracks.

Evaluering:

I forbindelse med Tracks, er det gået op for mig at lydkunst kan udtrykke sig på mange måder og ved hjælp af mange medier.

Lyd er noget som opfattes subjektiv, hvor nogen opfatter musiklyde som noget der gør dem glade.

De elektroniske lyde har jeg haft svært ved at placere i mit lydunivers, mangler især kunstnerens tanker med sin kunst –

hvad har han/hun tænkt? 

Går stadig rundt med mange ubesvarede spørgsmål og tanker, kunne godt tænke mig at kunstnerens tanker kom til udtryk på en planche i forbindelse med udstillingen.

Det har været en øjenåbner for mig hvilke muligheder der er med lyd og kunst i siloen, som sagtens kan videreudvikles i Struer.

Fremadrettet kunne der arbejdes videre med siloens fantastiske kulisser, med flere medier i siloen - skiftende changer, lyd, foto, og kunstudstillinger.

På toppen af siloen skulle der være mulighed for at nyde sin medbragte madpakke og kaffe.

I forbindelse med vagterne i siloen, fik vi mange gode snakke om kunst, kultur, havne og NFK.

Stor tak til Jacob Kreutzfeldt for det gode samarbejde og sponsoratet på 4.590,- kr. til nye maskiner.

:/rm

Hjarbæk Sjægtelaug, VM i sjægtesejlads

16. - 18. august 2019

Beretning set fra Mjølner!

Forud for det årlige VM i Hjarbæk havde mange, jeg selv med, studeret vejrudsigterne indgående, og det så ikke for godt ud: regn, regn, regn og rigelig vind. Ja, bekymringer forud er man jo sikker på at få! Fredag den 16. august begyndte med halvsnusket vejr, men ved ankomsten til Hjarbæk trodsede vejret meteorologerne: det klarede op med sol og jævn vind. Det tegnede slet ikke så ringe endda. Mjølner blev sat i vandet ved slæbestedet og midlertidigt fortøjet.

Havfruen var her allerede, transporteret til Hjarbæk af Henrik Laursen. Den lå på ydermolen på Henriks store trailer. Den gamle havnekran var ude af drift, og derfor blev Havfruen søsat ved hjælp af en gummiged sammen med andre store både. Masten blev rejst ved hjælpsomme mænds håndkraft og rigget af René Maretty, Peder Carlsen og Kurt Steffensen, som skulle sejle det stolte skib her ved stævnet.

Klokken 17 bød Lejf Tipsmark velkommen til de 36 deltagende både i dette 43. VM, og Claus Skodborg redegjorde for prologen: fangst af balloner med præmiebeviser. Med glimt i øjet fortalte Claus, at ballonerne var af naturgummi, snorene af bomuld og ballastringene af jern, altså helt uden miljøbelastning!  Præmiebeviserne ville lyde på øl eller kaffe med kage. Start klokken cirka 18 – ret usædvanligt med et cirkatidspunkt i Hjarbæk! Da Jan ikke kunne være med her om fredagen, annoncerede jeg efter en befaren sejler til Mjølner på skippermødet. Dette fremkaldte nogen moro i forsamlingen. På vejen ud af teltet stødte jeg på nyankomne Arne Steffensen. Arne havde endnu ikke nået at sætte sin ålborgjolle i vandet, så han ville gerne med ud i Mjølner.

Vi lagde ud i jævn sydlig vind med Arne ved roret, og snart begyndte Claus at sende balloner ud fra en motorbåd. Vi satte kurs mod adskillige, men de nærmeste både sværmede om dem som fluer om sukker, og vi måtte imødese selv at skulle betale for øl og kaffe! Men en fornøjelig sejlads var det, og en rigtig god oplevelse at sejle med Arne. Jeg kan sige næsten uden overdrivelse, at Arne ikke lod os gå glip af ét eneste vindpust. ”Erfaren mand er god at gæste”, siger det gamle ord. Det kunne i dag udvides med: ”Han er også god at have besøg af”!

Efter en meget lille halv times intens jagt på de eftertragtede præmier sejlede vi i havn til grill og hyggesnak i festteltet.

På skippermødet lørdag morgen redegjorde Knud Søndergaard for dagens program og vejr: et passerende regnvejr ved middagstid, 8 sekundmeter vind faldende til 5-6 hen over dagen og 11 meter i stødene. Det stillede friske sejladser i udsigt, og derfor var topsejl ikke tilladt.

Mjølner stævnede ud på fjorden med Jan Paarlberg ved roret og mig som gast. Vi var i startgruppe 4, så nu gjaldt det om, at holde ørene stive og holde styr på antallet af kanonskud. Det blev som ventet 2 særdeles friske sejladser her før frokost. For et par både lige lovlig friske – de væltede og lå og drev knapt synlige i overfladen. Den ene var i vores gruppe, så nu havde vi kun 3 konkurrenter. Regn fik vi ikke rigtig noget af, men våde blev vi nu så rigeligt alligevel! Til dels fordi Jan pressede båden, det han kunne. Godt nok drejer det sig om at være med, men kan man vinde, er det nu heller ikke så ringe!

Nu var klokken blevet halv et, og inde i havnen ventede madpakken og hyggen med gamle bekendte!

Efter en god, lang frokostpause afvikledes 3. sejlads. Meteorologerne havde åbenbart udsat det der med den aftagende vind, så eftermiddagens sejlads blev ikke mindre frisk end formiddagens. Af de oprindelig fem deltagende både i den lille sjægteklasse stillede her i 3. sejlads kun Thy og Mjølner. Vi kom rigtig godt fra start, og et lønligt håb tændtes i vore sind - skulle det endelig lykkes for os at slå Thy?! Vi havde nogle vellykkede kryds og var efterhånden blevet vant til mosten og kunne godt tåle at se fjorden skvætte ind i båden – vi kunne jo altid øse, når vi sejlede læns. Under hele sejladsen halede Thy langsomt ind på Mjølner. Men på målstregen var vi stadig foran! Vi kan lige så godt indrømme det: vi nød triumfen!

Hyggen er en stor og vigtig del af Hjarbæk VM, så inden festmiddagen om aftenen slappede vi af i gode venners lag, og lyttede til gode historier fra tidligere år. Nogle havde vi hørt før, men de var ikke blevet ringere siden sidst!

Hjarbækkerne havde som sædvanlig sat alle sejl til for at skabe en rigtig god aften. Veltilrettelagt stævne, stort festtelt, veltillavet festmiddag fra slagter Storm i Løgstrup, festtale med udgangspunkt i den moderne historie om limfjordssjægten ved Kultur- og Fritidsudvalgsformand Mads Panny, Viborg, indslag fra Sjægtelaugets medlemmer og fra gæster og et væld af præmier, både til klassevinderne, ærespræmier og nogle mere finurlige drillepræmier.

Her skal blot nævnes nogle af de mere specielle. Limfjordsmuseets Fair Play Pokal tildeltes velfortjent sjægten L 78 Marie for at afbryde sin egen kapsejlads for at assistere den kæntrede L 221 Fusk.

Den velsejlende L 221 Fusk har tidligere tilhørt Hans Bertelsen. Før sin død bad Hans sin søn om at brænde båden, som var i dårlig stand. Heldigvis fattede Erling Mortensen interesse for Fusk. Erling gav den nyt liv, så den i dag fremstår smuk og velrestaureret. For denne indsats modtog Erling den fornemme restaureringspris: en rigtig fin sjægtemodel.

Kvajepøsen tog Knud Søndergaard med sig hjem – han havde fejlagtigt råbt til Nasen og Brødrene, at de skulle sejle en omgang mere, da de var i mål.

Skamstøtten, Den Gyldne Rorpindsforlænger, tog Børge Overgaard sig af på grund af Røn Hornbæks moderne tingeltangel som gummistødlister, rullefok osv. Selvfølgelig skete overrækkelsen med et glimt i øjet og med en pointering af, at Røn Hornbæk er en smuk båd.

Vi var efterhånden ved at være mætte af både den gode mad og dagens mange indtryk. Et par fantastiske dage lakkede mod enden. Jo, VM i Hjarbæk hører så absolut til blandt årets højdepunkter!

:/gl

Læs meget mere og se resultaterne fra VM 2019 på Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside (KLIK HER)

Sommertur til Oddesund Nord

10. august 2019

Lørdag den 10. august skulle efterårets sejlsæson skydes i gang med en klubsejlads til Oddesund Nord. Men vejret ville det anderledes. YR meldte om 12 sekundmeter og regn, så vi kørte i biler – et godt valg. Vinden friskede op som lovet, men regnen udeblev heldigvis - næsten.

Ca. 30 NFKere mødte forventningsfulde op ved Den Gamle Kørestald / Garnhuset, hvor vi blev hjerteligt modtaget af Borgerforeningens formand Lone. Inde i det historiske hus var der dækket op til kaffe med pålægsboller, og da vi havde forsynet os, fortalte Lone om Oddesund Nord. Lone sagde med glimt i øjet, at vi nu havde forladt det europæiske fastland og befandt os på Den Nørrejyske Ø, og at Oddesund Nord er betydeligt bedre placeret især i geografisk henseende end Struer!

Lone berettede videre om Garnhuset, Stejlepladsen, Havnen og badelagunen Høllen.

Herefter fortalte de to bunkerforskere Per og Jørgen om arbejdet med at bevare de mange bunkeranlæg fra 2. verdenskrig. Dette foredrag blev rigt illustreret med kort, billeder og filmsekvenser på den til dagen opstillede storskærm. Vi hørte om det nye udstillings- og udsigtstårn med bl.a. den spændende fortælling om eneboeren Æ Skawmand. Vi hørte om de tyske bunkers, som var en form for ”typehusbyggeri” (Regelbau). Tre af disse tyske efterladenskaber rummer i dag skiftende kunstudstillinger, som bestyres af kunstforeningen Regelbau 411. I to af bunkerne er der i øjeblikket videoinstallationer med lyd. I den ene buldrer islandske vandfald ned ad bunkerens indvendige vægge. I den anden flyver kurrende duer fra rum til rum. Den tredje bunker er helliget udstilling om tyskernes anlæg af det store bunkerkompleks under besættelsen. Et meget spændende sted at besøge!

Vi blev hurtigt klar over, at man i Oddesund Nord har mange tiltag i gang. Vi hørte om det nyrestaurerede lille fyrtårn på Grisetå Odde. Vi hørte om planerne for restaureringen af Garnhuset og om planerne for istandsættelsen af Gammel Havn.

Efter disse veloplagte gennemgange af de lokale tiltag travede vi langs stranden og under broen over til udstillingsbunkerne og udsigtstårnet med Per og Jørgen som meget vidende guider.

Efter en spændende formiddag spiste vi middag i Garnhuset. Bent og Jesper grillede andebryster, som Martin Daasbjerg havde givet os som indvielsesgave i foråret og kogte kartofler og rodfrugter fra Jette og Bents have. Nu var der tid til hygge i hinandens selskab, mens vi fordøjede den gode mad og dagens mange indtryk. Midt på eftermiddagen stævnede vi atter mod Struer – en stor oplevelse rigere. Et blik ud på Limfjordens krappe bølger overbeviste os om, at biltransport var et særdeles fornuftigt valg.

:/gl

Struer Havnefestival og Struer Bugt Kapsejlads

29. juni 2019

Samtidig fejrede vi også slettop skonnerten Marilyn Annes 100 års jubilæum.

Alle sejl var sat til på denne fantastiske solbeskinnede dag, hvor der kom en frisk brise fra nordvest. Dette gav de helt ideelle betingelser for afviklingen af Struer Havnefestival, som Marilyn Annes Venner, Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Sejlklub, Struer Søspejderne, Struer Ungdomsskole og Venøsund Færgelaug i samarbejde med Lydens By havde arrangeret på Struer Havn. 

Der var masser af aktiviteter på hele havneområdet fra Brobuerne til Havnekontoret. Der var reception og åbent skib på Marilyn Anne i anledning af jubilæet. Der var boder, hoppeborge og gøgl med mere på hele havneområdet. Der var mulighed for at få en gratis sejltur ud i Struer Bugt med den gamle træfærge -Venøsund. Vi havde besøg af Tordenskjolds Soldater fra Frederikshavn. De afviklede et større søslag med Marilyn Anne i havnebassinet. Fiskeriskolen gav demonstrationer på havnen af deres sikkerhedsudstyr mm. Kajakklubben demonstrerede deres færdigheder i Træskibshavnen. Sejlklubben viste deres europa- og optimistjoller frem. Der var musik og koncerter fra musikscenen. Afviklingen af hele arrangementet blev lydmæssigt dygtigt styret fra musikscenen af Ungdomsskolen.

Kapsejladsen var i år henlagt til lørdag den 29. juni, så vi med arrangementet kunne være med til at fejre Marilyn Annes 100 års fødselsdag.

Vejrmæssigt begyndte dagen lidt småsnusket, og på vej mod Struer Havn måtte vinduesviskerne i gang. Efter indskrivning af de 9 deltagende både fulgte skippermødet. Her bød Asger Brodersen velkommen og René Maretty redegjorde for dagens program. Den muntre stemning lovede godt for dagen, og nu brød solen frem – jo, det skulle nok blive en fin dag!

Klokken halv elleve gik starten for første sejlads i jævn nordvestlig vind, og så sejledes der på kryds mod første mærke ud for roklubben. Styrbord rundt og så på læns for at runde topmærket ved Venøsund. Herefter igen på kryds for at runde nordligste røde indsejlingskost, bagbord om bøjen ved roklubben og direkte i mål. Sejladsen blev overvåget af følgebådene, som var klar til at yde assistance, men den fine tur forløb helt uden dramatik.

Vel i havn nød vi frokosten, sandwich fra Super Brugsen Struer, og det hyggelige samvær i det efterhånden lune sommervejr. Der var mødt mange tilskuere op til de forskelligartede indslag på denne Havnens Dag, og ikke så få slog et slag omkring Træskibshavnen for at købe en pølse og en øl og nyde synet af de fine træbåde.

Klokken halv to lød startskuddet til anden og sidste sejlads, som banemæssigt var magen til dagens første. Også denne sejlads forløb uden dramatik – dog opgav én af bådene på grund aftagende vind. For ikke at skulle tilbringe alt for lang tid på fjorden efter, at de øvrige både var nået i havn, bad besætningen om at blive slæbt ind af en af følgebådene.

Efter to gode kapsejladser hyggede vi os med snak og røverhistorier, som blev skyllet ned med det gode øl fra Struer Håndbryg. Og da der stadig var god tid inden festmiddagen klokken 18, øjnene nogle af sejlerne chancen og benyttede tiden til en velfortjent ”morfar” oven på dagens strabadser.

Kl. 18:00 satte vi os til bords i Fjordkulturens kantine og havde nogle hyggelige timer med god mad, munter snak og præmieuddeling.

En dejlig dag – én af årets bedste – var til ende.

Her skal lyde en stor tak fra løbsudvalget til alle deltagere, sejlere såvel som hjælpere, og til alle følgebåde. Specielt tak til vore gæster fra Hjarbæk: sjægtene Tjæreblomst og Sille og fra Lemvig: følgebådene Anni Trysøe og Gefion. Det er altid skønt, når I udefra bakker op om vore arrangementer!

:/gl

Se resultaterne fra kapsejladsen, klik herunder

Arrangementet er aflyst!!!

Ror-Cup 2019

15. juni 2019

Ror-cup 2019 er flyttet til lørdag den 15. juni, da kapsejladsen ellers vil komme til at ligge for tæt på havnefestlighederne i Struer, i anledningen af Skonnerten Marilyn Annes 100 års jubilæum.

Fra tirsdag den 12. til lørdag den 15. juni sejler vi sjægtene til Jegindø Havn. Mandskaberne finder selv et tidspunkt for sejladsen. Bådene sejles hjem igen senest tirsdag den 18. juni.

NB:Vore kølbåde er velkommen til at tage til Jegindø som supportgruppe.

:/ab

Besøg af Teknisk Landsforbunds Seniorklub, Nordvestjylland

13. juni 2019

Den 13. juni havde vi besøg af Teksnisk Landsforbunds seniorklub i Nordvestjylland. Kl. 10.00 mødte 48 medlemmer talstærkt op. Vi var værter til en gang formiddagskaffe. Dernæst fortalte formanden om Nordvestjysk Fjordkulturs arbejde med bevarelsen og vedligeholdelsen af den maritime kulturarv i og ved den vestlige del af Limfjorden. Han gav endvidere et kort historisk rids af foreningens historie frem til i dag.

Vejret var heldigvis rigtig flot, så vi kunne i samlet flok begive os på gåben hen i Træskibshavnen for at besigtige vores flåde af brugs- og lystfartøjer. Gæsterne fik her en gennemgang af hver båds historie og karakteristika.

Kl. 12.15 var vi tilbage i NFK´s lokaler, hvor gæsterne nød deres medbragte mad.

Derefter blev de orienteret om Nordvestjsyk Fjordkulturs lokalers historie og renovering. Vi slutte af med spørgsmål. Her var der en stor spørgelyst. 

Selskabet tog herefter videre til et besøg hos Lydens By.

:/ab

Bygning af en stammebåd

13. maj 2019

Jeg blev spurgt, om jeg ville lave en stammebåd til Stenaldercenter Ertebølle. Stenaldercenteret er et museum og oplevelsescenter, som beskæftiger sig med Ertebøllekulturen.

Ertebøllekulturen er benævnelsen på en kystjægerkultur i jægerstenalderens yngste tid (ca. 5.400 f.Kr. - 3.900 f.Kr.) Ertebøllekulturen er opkaldt efter en stor skaldynge, en såkaldt køkkenmødding, der blev fundet ved Ertebølle ved Limfjorden. Der kendes mere end 200 af disse skaldynger i Danmark.

Ertebøllefolkets fartøjer var stammebåde af lind. De kendes bl.a. fra Tybrind Vig på Vestfyn. Stammebådene var hen ved 10 m lange med spids, oval stævn, flad bund og forholdsvis rette sider. Bunden var 3-5 cm tyk, siderne 1-2 cm tykke, opadtil afsluttet af en afrundet, fortykket ræling. Agterstavnen var ca. 60 cm bred. Det var sådan én, vi skulle forsøge at lave en kopi af. Opgaven var spændende; men da jeg havde prøvet det en gang før, vidste jeg også, at det var meget omfattende, så jeg ville gerne, at den kunne laves på Fjordkulturen, hvor der er adgang til maskiner og el mm. samt mulighed for opbevaring af værktøj. Jeg ville også gerne, om det var muligt at finde et par mand, der ville hjælpe til med projektet.

Efter kaffen en torsdag formiddag fik jeg min datter Louise til at fortælle om, hvad de havde gang i på Stenaldercenteret, og hvad projektet gik ud på. Hun kunne vise billeder fra bygning af en stammebåd, samt sige noget om, hvad båden skulle anvendes til og om visionerne for det nye Stenaldercenter.

Efter det kom Klaus Zahle og Ole Mejer, som gerne ville hjælpe med at lave stammebåden, en opgav vi alle tre syntes var spændende. Det ville give os et indtryk af, hvilken kæmpe opgave det må havde været for stenaldermanden at lave båden med flintøkser og kiler, noget vi fik mange kommentarer om, da vi brugte vores moderne værktøj.

Så var det bare at vent på, at lindestammen skulle komme til Fjordkulturen. Men det viste sig, at det var vanskeligere end ventet at finde et træ i de rigtige dimensioner, som også var lige. De var blevet lovet et fra et savværk i Sydtyskland, som vi ventede længe på, men de trak tiden. Det virkede som om, de havde lovet noget, de ikke kunne holde, så det blev forsøgt, om det var muligt at finde træet et andet sted. Der blev søgt i Polen, Baltikum og Bulgarien; men de havde ikke rigtig noget i de dimensioner, vi skulle bruge. Jeg var ved at være træt af skulle svare på, hvornår stammen kom; men endelig lykkedes det at finde et træ, som kunne bruges, og af alle steder var der en lindeskov på Lolland ved Vindeholme Slot, hvor godsejeren godt ville fælde nogle træer. Så endelig den 4. april kom der en ca. 6 meter lang, 60 cm tyk stamme. Jeg havde lavet nogle meget solide bukke, den kunne ligge på, så den kom op i en god arbejdshøjde.

Den første opgave var at få barken af i så store stykker som muligt. De ville gerne have barken på Stenaldercenteret, hvor det skulle bruges til tag mm. på nogle af hytterne.  Der er også noget fint bast på indersiden af barken, som det menes har været brugt til tov og måske også til vævning. Det er derfor, at stof hedder linned, som en så vittigt sagde. Der kom mange gode forslag til, hvordan det skulle gribes an. Det var allerede en forsmag på den store interesse, som blev udvist under hele projektet.

Det gik noget nemmere, end jeg havde troet, med at få barken af. Ved hjælp af store trækiler og lange stænger, kunne vi i lange længder og ca. 30 cm i bredden trække barken af, efter vi havde ridset stammen i passende furer med motorsaven.

Nu, da barken var taget af, var næste opgave at få oversiden af stammen gjort flad i stammens fulde længde, så vi kunne begynde at udhule den. Vi kunne godt skære den på tværs med ca. 20 cm afstand og så slå det af ved hjælp af kiler - en metode, som menes brugt i stenalderen. Jeg valgte nu at spørge Aksel, som har et lille savværk i Vejrum, om han ville komme med en lang kædesav, som kunne nå helt på tværs af stamme. Det lykkedes rigtig godt, så nu var vi klar til at begynde at udhule.

Først skulle stammen dog vendes, så vi kunne lave den udvendige side af båden, så den fik de færdige linjer. Det ville også gøre det lettere at få de rigtige tykkelser på sider og bund, når den skulle udhules. Båden blev herefter vendt tilbage, så selve udhulingen kunne begynde.

Vi brugte kædesav, økse, skarøkse og huløkse, og så var det ellers om at komme i gang med arbejdet. Der var jo noget træ, som skulle fjernes; men heldigvis viste det sig, at lind var nemt at arbejde med, så det var måske ikke helt uden grund, at stenaldermanden valgte netop denne træsort til sine både. Vi talte ofte med stor respekt om, hvad de formåede at lave med de redskaber, de havde. Det har krævet stor viden og håndværksmæssig kunnen.

Det tog ca. en måned med selve udhugningen. Der kom mange spørgsmål og gode forslag undervejs: Hvorfor brændte vi den ikke ud? Hvorfor var den åben i agterenden? osv.. Lidt snyd med den motorsav, mente nogle også. Vi hakkede i den! Hakkedrenge var vi ! Alt dette viste dog den store interesse, Fjordkulturens medlemmer havde for projektet. Mange kom daglig og gav deres besyv med.

Til slut skulle båden have en omgang med en skrubhøvl indvendig og udvendig, så det kom til at ligne spor efter stenøkse. Skottet agter blev som noget af det sidste lavet og monteret med en snor i overkanten som i en gammeldags rammesav, så overkanten blev på plads.

Midt i maj var båden klar til prøvesejlads, hvilket foregik i Træskibshavnen, hvor det skulle vise sig, hvordan den lå i vandet - heldigvis rigtig flot. Klaus hoppede i båden og padlede en tur. Han mente stabiliteten og manøvreevnen var i orden; men, som der stod i avisen, var alle hans værdigenstande blevet på land! Der var rigtig mange af Kulturens medlemmer, der hjalp og var med til at gøre det til en festlig dag.

Den 13 maj blev båden leveret i Ertebølle, hvor den straks blev søsat i den lille sø, hvor den blev taget i brug med det samme. Et par mand hoppede i den og padlede over til den anden side med de bare næver. Jeg ved, at den er brugt rigtig meget og har været et stort hit hele sommeren.

PS: Vi havde besøg af avisen et par gange, hvilket der kom nogle fine artikler ud af til gavn for både Fjordkulturen og Ertebølle.

Henning Villadsen

:/bb

Søsætning af NFKs både

9. maj 2019

Så oprandt dagen, hvor vi skulle have vores både i vandet. Der er i vinterens løb blevet arbejdet hårdt for at få bådene i en fin stand. De sidste par uger er der arbejdet på at få de detaljer på plads. Derfor har bådene ikke set bedre ud end i år.

Torsdag den 2. maj kørte vi de fleste både ud på pladsen udenfor Nordvestjysk Fjordkultur, så vi kunne få master og stag mm ned fra hylderene i loftet og på væggene. Derved havde vi en uge til at få det hele klar til søsætningen torsdag den 9. maj.

Vi mødtes kl. 8:00, så vi kunne få kørt alle bådene over til havnekranen inden søsætningen 9:30. Der blev dog også tid til en kop kaffe inden, det hele gik løs. Humøret var højt på denne festdag. Det steg yderligere et par grader, da solen mod alle vejrprognoserne brød frem.

Man kunne godt se, at aprilvejrets lange tørkeperiode havde været hård ved bådene. De tog alle rigeligt med vand ind, så alle dykpumperne kom i flittigt brug.

Alle bådene lå på deres pladser ovre i Træskibshavnen kl. 12:00. Derefter samledes vi i klublokalerne til en gang gule ærter, som afslutningen på en rigtig god dag.

Desværre var der nogle af vore både, der ikke nåede at blive færdige til søsætningen, da de er i gang med en større reparationsomgang.

De følger senere.

:/ab

Udflugt til Lillebælt-Værftet, Middelfart

13. april 2019

Turen startede kl. 8:00 fra Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, med 29 veloplagte deltager og Nis ved rattet.

Vi indtog kaffe og rundstykker på rastepladsen ved Arnborg. Uheldigvis havde jeg glemt knive til at smøre rundstykker med, heldigvis viste det sig at nogle medlemmer var bevæbnet til tænderne med diverse knive, som klarede rundstykkerne til stor morskab.

Vi ankom til Lillebælt Værftet kl.10:15, hvor Jens Glinvad Andersen tog i mod.

Vi fik en gennemgang af værftets historien frem til i dag. Hvorledes de havde organiseret sig med en professionel bådebygger, som anvender værftet til renovering og nybygning af træskibe og joller. Smakkelauget som er en forening der vedligeholder og sejler i bådene og Venneforening som skaffer penge til driften, ved at arrangere forskellige koncerter om sommeren, når bygningen ikke bliver brugt.

Efterfølgende fik vi en rundvisning, hvor vi så forskellige haller med flotte både som var udstillet, bådbyggeri og deres nyere maskinpark.

Middagsmaden blev indtaget i form af 2 pålægsmænd, som skulle være rigelig til 30 mand, ved ikke om deltagerne blev mætte – der blev intet levnet.

Eftermiddagen var afsat til deltagernes egne studier, nogle gik en tur i de smukke omgivelser, andre på museum og nogle sluttede på cafe.

Kl. 15:00 kørte bussen til Struer.

En stor tak Jens Glinvad Andersen, der er en eminent fortæller og som har været med til at sikre værftets fortsatte eksistens.

Stor tak til vores chauffør Nis, som bragte os sikkert frem og tilbage.

Vi havde et overskud på 193,- kr., som er gået i kaffekassen.

Efter min bedste overbevisning var det en god tur, med en god stemning blandt deltagerne, der blev snakket og hygget – godt vi fik vores bedre halvdele med ;-)

:/ René Maretty

Foredrag om vragfund ved Læsø v/dykker Kim Schmidt fra Undervandsgruppen

26. marts 2019

Dykker Kim Schmidt fra Undervandsgruppen fortalte indlevende om deres arbejde og mange maritime fund. Speciel ved Læsø og især om den 52 m lange danske linjeskib Printz Friderichs som gik på grund 28. september 1780 på Kobbergrund ved Læsø og forliste med 667 mand og 70 kanoner om bord, skibet var et af den danske flådes stolthed.

Ligeledes fik vi fortællinger om hans oplevelser i fordumstid med Lodsen og Gert Normann.

En rigtig oplevelsesrig aften for de 31 medlemmer som var fremmødt.

Arrangementet kan varmt anbefales til andre foreninger.

For mere info se www.undervandsgruppen.dk

:/bb

Generalforsamlingen 

12. marts 2019

Nordvestjysk Fjordkultur afholdte tirsdag d. 12. marts 2019 sin ordinære generalforsamling.

Referatet kan ses under Foreningen (Klik her)

Reception i forbindelse med indvielsen af ombygningen

22. februar 2019

Vi har afholdt reception og indvielse af vores ombyggede lokaler for indbudte gæster. Vores til lejligheden etablerede orkest og kor spillede og sang som indledning på dagen; formanden bød velkommen til dagen. Derefter gav han ordet til borgmester Niels Viggo Lynghøj, han takkede for det fine resultat med ombygningen. Ligeledes takkede han for det fine samarbejde, der har været mellem Struer Kommune, Nordvestjysk Fjordkultur og de forskellige fonde, der har været involveret. Han takkede også det store sociale engagement Fjodkulturen yder for kommunen.

Derefter holdt formanden tale til forsamlingen.

Læs talens ordlyd: (Klik her)

 

Derefter bød kommunen på øl og pølser fra Struer Håndbryg.

Henrik Hvass overbragte en lykønskning fra Hjarbæk Bådelaug.

Herefter kunne gæsterne sive rundt og se på alle herlighederne eller nyde musikken fra orkestret og koret. Der var flere af de gæster, der besøgte os for første gang, der gav udtryk for, at de fornemmede den gode stemning, der hersker i Fjordkulturen. Det er selvfølgelig noget der varmer rigtig meget. Dette er jo også et af vores kerneområder.

Jeg vil hermed gerne sige tak for opmærksomheden til alle fremmødte - til Struer Kommune, vore sponsorer og samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen

Asger Brodersen - Formand

Fjordens Dag

2. februar 2019

”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård” synger vi om dagen i dag, den 2. februar, hvor Nordvestjysk Fjordkultur byder velkommen til Fjordens Dag 2019. Der er dog ikke sne og frost herude, snarere ægte dansk vinter – 0 grader og gråt og rigtig vandkoldt.

Men indenfor i bådhallen er der lunt – 12 grader! takket være det nye luft til vand varmeanlæg. Og der kan blive endnu varmere, hvis det er det, vi ønsker! I løbet af den tidlige formiddag begynder vore gæster at dukke op. Man tager vore nye faciliteter i øjesyn og falder i snak med gamle bekendte. Da dagens program begynder klokken 10.00, er vi ca. 70 forsamlede ved kaffen, rundstykkerne og en Halvbitter i kantinen.

René Maretty byder velkommen, og efter ”Blæsten Går Frisk” får Poul Præstgaard ordet. Poul har medbragt sin Nordlandsfæring, Ravnen og vi venter spændte på, hvad han har at fortælle.

Poul leverer sit veloplagte og oplysende foredrag i en munter tone, krydret med plancher og billeder via projektoren.Nordlandsfæringen, der har rødder tilbage i vikingetiden, er en nordnorsk brugsbåd. Den er bygget på klamp med bord af gran, som ikke suger vand. Konstruktionen er let og elegant – Pouls båd vejer kun 100 kg. Den har årer og sejl, og er beregnet til 1 - 3 personer. Oprindelig var en færing rigget med råsejl i uld. Fremstillingen af et uldsejl var helt igennem håndarbejde og tog lige så lang tid som bygningen af båden. Senere gik man over til at anvende hamp og endnu senere bomuld. Sejlene blev barket med birkebark, og det skadede ikke, hvis man, når man kom forbi, tissede i barkkarret. Råsejlsrigget blev båden ofte roet på kryds. I dag er båden tiest rigget med gaffelsejl og fok i kunststof. Der var tidligere tusindvis af færinger på gårdene i Nordnorge, hvor den i det vejløse land blev brugt til al slags transport og kystnært fiskeri. Man brugte den som kirkebåd og skolebåd, og skulle man på familiebesøg, var det også færingen, man lod sig transportere i. For at stabilisere den lette båd sejler man med ballast af runde sten - 80 kg hvis man er ene mand i båden, 40 kg hvis man er to. At stenene er runde gør, at de af sig selv kan trille udenbords ved kæntring. Skal båden roes, kan roningen lettes ved at kaste ballasten over bord. Udvendig og indvendig behandles en færing med en blanding af milebrændt tjære, kogt linolie og fransk terpentin. Øverste bord males med linoliemaling i farverne kromgrønt, zinkhvidt, engelskrød og sort.

Ravnen er bygget i Nordnorge ca. 1980. Den tilhørte i mange år Friluftsuniversitetet i Sydøstnorge. Herfra blev den købt af to danske studerende, som Poul kom i kontakt med via Den Blå Avis. Da Poul havde transporteret båden hjem til Humlum, forestod et stort arbejde med at afrense alle de lag af moderne maling, den gennem tiden var blevet smurt over med. Ud over masser af tid brugte Poul hertil 35 kg brun sæbe og rigeligt med knofedt. Og resultatet taler for sig selv. Ravnen fremstår i dag som en original og meget smuk båd!

Da Ravnen endelig skulle søsættes i Humlum Havn, viste den sig noget mindre tæt end forventet. Poul og Søren måtte øse af alle kræfter. Ikke med øsekar, men med pøs! for at holde skuden oven vande. Under den efterfølgende sejlads skabte de runde ballaststen problemer. De havde det med at trille over i læ side og true med at kæntre båden stik imod deres bestemmelse.

Poul modtog stor applaus for sit fine foredrag, og herefter var vi vidner til en veritabel erfasnak mellem Poul og forsamlingens linoliefreaks. Jo, der var sat tanker i gang.Så var det tid til benstrækning og rundvisning i vore nyrenoverede lokaler, som fik megen ros med på vejen. Og naturligvis var vi nede i snedkerværkstedet for at beundre Pouls smukke nordlandsfæring.

Imens bredte der sig en velsignet duft af gule ærter, som næsten var nok til at kalde forsamlingen til bords. Gule ærter med flæsk og medister, rugbrød, rødbeder og sennep - slet ikke så ringe! Så nu gik den næste time med at nyde den gode mad og det gode samvær.

Det næste programpunkt indledtes med, at vi sang ”Julies Sprog”, som Benny Holst skrev til sin mormor, visesangeren Julie Petersen da hun fyldte 75. En af vore både er netop opkaldt efter Julie Petersen.

Efter sangen gjaldt det historien om Den Sorte Svane. Men inden Gorm læste Knud Sønderbys essay op fortalte Ole om, hvordan båden i foråret 2018 kom til Nordvestjysk Fjordkultur som en gave fra dens daværende ejer. Herefter fulgte essayet, hvor Knud Sønderby humoristisk beretter om købet af båden. Hvordan en henkastet bemærkning fra Knud Sønderby: ”Man må jo have en båd engang”, opfanges og optages meget bogstaveligt af en fætter, en gammel sømand, der ikke helmer før båden er fragtet tværs over landet, læsset af i Thisted Havn og sejlet til Visby Å Strand af de to fætre.Den Sorte Svane blev efterfølgende besigtiget ude i bådhallen.

Dagens sidste programpunkt efter en kop kaffe var Fjorden Rundt, hvor man fra de repræsenterede foreninger fortalte om, hvad man har gang i.

Fjorden Rundt

Hjarbæk Sjægtelaug:

 • Hver 2. lørdag kaffemøde i Menighedshuset i Løgstrup.
 • Lørdag den 9. februar forevisning af film om 2018-sommertogtet til Sydnorge i Ringkøbing Bio. Kaffe med rundstykker kl. 10.00, film kl. 10.45, sandwich kl. 11.30. Pris 60 kr. Tilmelding til Lillan på 6146 5885.
 • I uge 28 det traditionelle sommertogt sammen med Ringkøbing Smakkelaug – efterhånden er disse togter med fast base og dagsture.
 • Henrik Hvass opfordrer til, at man koordinerer sine arrangementer med andre. Herved kan flere foreninger slå sig sammen om at arrangere f.eks. ture. Anders Røjbæk lovede, at det er noget vi i NFK vil tage os af at få indført under en eller anden form.
 • VM i sjægtesejlads i Hjarbæk i Weekenden mellem uge 33 og uge 34.

Ringkøbing Smakkelaug:

 • Udflugt til Ribe Træskibslaug onsdag den 27. marts kl. 10.
 • Forårsworkshop – strand og kunst - torsdag den 11. april kl. 13.00 - 18.00. Man mødes ved Smakkeskuret og kører til stranden, hvor materialer indsamles. Det fundne bliver efterfølgende sat sammen til kunst.

Lemvig Træskibslaug:

 • TS-møde på Gerlev Idrætshøjskole den 1. - 3. marts. Temaet bliver krav til skibe for at blive medlem af TS.
 • Lørdag den 25. maj Vild Med Vand i Lemvig. Henning Thøgersen opfordrer til deltagelse med både.

Han Herred Havbåde:

 • Byggeriet af Fiskefartøj nr. 2 på Thorup Strand ligger stille. Fiskene er forsvundet fra de kystnære områder. Derfor tør ingen af fiskerne binde sig økonomisk til et nyt fartøj. De to frigjorte bådebyggere arbejder i stedet på restaurering af Gjølbåden.

Limfjordsmuseet:

 • Tine Pedersen er ansat som museumsformidler.
 • Kvasen Kirstine er næsten færdigrestaureret. Den deltager sandsynligvis i Limfjorden Rundt i september.
 • Pennalhuset Nora er under renovering med støtte fra Skibsbevaringsfonden. Motoren, en 35 hk grenåmotor, er renoveret.
 • En løgstørbundgarnsjolle bliver færdig i april.
 • Søfartsudstillingen åbner i april i den gamle kanalfogedbolig.
 • Muslingehøstfest første lørdag i april.
 • Muslingefestival 12. - 14. juli.
 • I weekenden mellem uge 36 og 37 afholdes Løgstør Smakkestævne. Kapsejladsen foregår på trekantbane på lavt vand.
 • Der arbejdes på at få åbnet Frederik den Syvendes Kanal for sejlads. Det er et projekt til i underkanten af 100 mio. kr. Det vurderes i Løgstør, at tiden er ved at være moden for projektet.

Nordvestjysk Fjordkultur:

 • Lørdag den 13. april ar der arrangeret udflugt til Lillebælt værftet i Middelfart.
 • Flere medlemmer har ytret ønske om en udflugt til søs i stedet for med bus. Derfor arrangeres en fælles sejlads midt i juni - muligvis lørdag den 15. juni.
 • Lørdag den 29. juni afholdes Havnens Dag - Vild Med Vand med kapsejlads i Struer Bugt. Det er det gamle Venø Rundt, der i anledning af Marilyn Annes 100-års jubilæum er flyttet til 29. juni.
 • Sejlteori i forbindelse med praktisk sejlads afholdes hver torsdag formiddag kl. 11.15 efter kaffepausen. Der undervises 20 minutter hver gang. Målet er, at flere får kompetence til at sejle som skippere i foreningens både.
 • Struer har fået et maritimt museum. Det er tidligere museumsinspektør Benny Boysen, der har åbnet museum i kælderlokaler på hjørnet af Ringgade og Søndergade.

Yderligere oplysninger om de mange arrangementer kan findes på de respektive foreningers hjemmesider. Links til de fleste af disse sider findes på NFK's hjemmeside.

Et rigtig godt arrangement - det 19. i rækken - sluttede midt på eftermiddagen med at René sagde tak for i dag og ønskede deltagerne god tur hjem.

:/Gorm Larsen

Sejlteori i forbindelse med praktisk sejlads

24. januar 2019

I har nu mulighed for at blive opdateret teoretisk i sejlads, hvor I efter endt kursus vil have nemmere ved at deltage i den praktiske sejlads - det bliver sjovere at sejle ;-)

Klaus og Henning vil forstå undervisningen i NFK´s kantine, som vil foregå i lektioner af 20 minutter hver torsdag. Hvis der er behov, starter vi også op tirsdag aften.

Vi starter ud på torsdag den 24. januar kl.11:00.

Der er ingen tilmelding - kom I bare.

Pensum for undervisningen:

 • Gængse benævnelser og kommunikation ombord
 • Knob og stik som du bruger ombord
 • Farvandsafmærkning
 • Navigation til søs
 • Vigeregler til søs
 • Sikker sejlads og manøvre for sejl og motor
 • Sikkerhed om bord

Nyt tiltag til foråret, book en instruktør til sejlads

I får mulighed for at lave aftale med en sejlinstruktør, som vil lære jer at sejle. Vi forventer at have et korps af instruktører klar til foråret.

:/Renè Maretty, 19.01.2019