Udskriv Vurderingsskema

René Maretty:
Et forslag til en bedre brug af vores sejlende flåde.

Vurderingsskema for kommende fartøjsførere,
et arbejdsredskab for bådenes tovholdere. 

(Konstruktive forslag til forbedringer af nedenstående skema er velkomne)

Almen sejlteori i forbindelse med sejlads

Erfarende:

Nybegynder:

 

 

 

Gængse benævnelser og kommunikation ombord – ved du hvad nedennævnte begreber betyder?

 

 

Fender, klampe, køl,
for, agter, styrbord, bagbord,
tofte, dørk, løjgang,
ror, rorpind,
storsejl, storsejlsfald,  storsejlsskøde,
fok, fokkefald, fokkeskøde,
mast, bom,
vanter, forstag, agterstag, bomdirk,
sjækkel, fribord, dæk, skødespil,
osv.?

 

 

 

 

 

Knob og stik – kan du binde nedenævnte:

 

 

Dobbelthalvstik, pælestik,
råbåndsknob, ottetalsknob
og binde tov til klampe?

 

 

 

 

 

Båden skal være i sødygtig stand ved sejlads:

 

 

Hvorledes forstås ovennævnte?

 

 

Hvem er ansvarlig ombord?

 

 

 

 

 

Sikker sejlads og manøvre for sejl og motor:

 

 

Kan vurdere vejrmeldinger for sikker sejlads?

 

 

Kan instruere besætningen i forbindelse med sejllads?

 

 

Kan planlægge og lede sejladsen ud af havnen for sejl - herunder sejlssætning og vindforhold?

 

 

Kan planlægge og lede sejladsen ind i havnen for sejl - herunder sejlssætning og vindforhold?

 

 

Kan sejle følgende: Styrbord halse, bagbord halse, agten for tværs, foran for tværs, kryds?

 

 

Kan sejle efter kompaskurs som er beregnet fra kort?

 

 

Mand overbord manøvre og ombordtagning af person som er faldet i vandet?

 

 

 

 

 

Alment sejlteori i forbindelse med sejlads

Erfarende:

Nybegynder:

 

 

 

Vigeregler til søs – hvordan undgår man at kollidere:

 

 

En sejlbåd på styrbordhalse og en sejlbåd på bagbordhalse?

 

 

2 sejlbåde som sejler på samme halse?

 

 

En sejlbåd som indhenter anden båd?

 

 

En motorbåd som møder sejlbåd vinkelret?

 

 

2 motorbåde som kommer mod hinanden?

 

 

2 motorbåde på skærende kurser?

 

 

En motorbåd som indhenter en anden båd?

 

 

 

 

 

Praktisk sejllads – hvorledes forstås nedennævnte:

 

 

Luv og læ – hvorledes forstås dette?

 

 

Gå højde – luffe?

 

 

Falde?

 

 

Stagvending?

 

 

Kovendig / bomning?

 

 

 

 

 

Farvandsafmærkning – redegøre for nedennævnte:

 

 

Grønne bøjer?

 

 

Røde bøje?

 

 

Kompasafmærkninger?

 

 

Gule bøjer?

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertegnede behersker ovennævnte:

______________________________________  (underskrift af fartøjsfører, dato)

 

:/ 01.05.2018 René Maretty