Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181

Bestyrelsen

Formand
Asger Brodersen
Ågade 9
7500 Holstebro
mobil: 61 60 14 79
asger.brodersen@skolekom.dk

 

Næstformand 
Pladsformand

Nis Christiansen
Ringgade 57
7620 Struer.
mobil: 21 27 39 69
nis@speedbaad.dk

 

Kasserer

Anders Røjbæk,
Gl. Råstedvej 7, Råsted,
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 7311
mobil: 20 89 41 11
anro@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem,
Bygningsansvarlig

Bent Gandrup,
Trehøjevej 4
7600 Struer
mobil: 22 52 20 06

etmenageri@gmail.com

 

 

Suppleant
Billeddokumentation

Karsten Andreasen
Langgade 10-1
7600 Struer
mobil: 23 25 39 68
kaan@youmail.dk

 

Billede følger senere

Suppleant:
Sekretær

Gorm Larsen
Baunehøjvej 5, Højbjerg
7830 Vinderup
mobil: 6126 4327

gorm.larsen@skolekom.dk

Hjemmeside og Klubblad:

Hjemmesides Webmaster:
Jan Paarlberg     jan@paarlberg.dk
------------------------------------------------

Klubbladredaktør og Lay-out:
Povl Eskild Petersen,
                  peskild@post5.tele.dk

Produktion og distribution:
Jørgen Vang
Anders Røjbæk

------------------------------------------------

Fotografer:
Karsten Andreasen
,
Ole Tang,

Asger Brodersen, med flere..
------------------------------------------------

Send venligst alle tekster i pdf - format

Nordvestjysk Fjordkultur har rettighederne til tekster og billeder på hjemmesiden.
Der må ikke gengives, hverken billeder eller tekst, uden accept fra NFK´s bestyrelse.

En meddelelse til foreningen?

Referater af bestyrelsesmøder findes under menuen Medlemsside.
Årsregnskaber findes også under menuen Medlemsside.

Bådene er på plads for vinteren

Helene og Kridt i aftensolen på Struer Bugt