Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181

Bestyrelsen

Formand
Asger Brodersen
Ågade 9
7500 Holstebro
mobil: 61 60 14 79
asger.brodersen@skolekom.dk

 

Næstformand 
René Maretty Sørensen

Adr.: Torvegade 42

7600 Struer

Tlf.nr.: 4225 5859

Mail: rene.maretty@gmail.com

 

Kasserer

Anders Røjbæk,
Gl. Råstedvej 7, Råsted,
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 7311
mobil: 20 89 41 11
anro@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem,
Bygningsansvarlig

Bent Gandrup,
Trehøjevej 4
7600 Struer
mobil: 22 52 20 06

etmenageri@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem,
Bygningsansvarlig

Kristian Jeppesen
Kirkebyen 6, Nr. Nissum
7620 Lemvig
mobil: 20 41 80 48
kr.jeppesen53@gmail.com

Suppleant
Billeddokumentation

Karsten Andreasen
Langgade 10-1
7600 Struer
mobil: 23 25 39 68
kaan@youmail.dk

 

Billede følger senere

Suppleant:
Sekretær

Gorm Larsen
Baunehøjvej 5, Højbjerg
7830 Vinderup
mobil: 6126 4327
gorm.larsen@skolekom.dk

Hjemmeside og Klubblad:

Hjemmesides Webmaster:

Bente Bagge 

Klubbladredaktør og Lay-out:

Povl Eskild Petersen,
                  peskild@post5.tele.dk

Produktion og distribution:
Jørgen Vang
Anders Røjbæk

------------------------------------------------

Fotografer:
Karsten Andreasen
,
Ole Tang,

Asger Brodersen, med flere..
------------------------------------------------

Send venligst alle tekster i pdf - format

Nordvestjysk Fjordkultur har rettighederne til tekster og billeder på hjemmesiden.
Der må ikke gengives, hverken billeder eller tekst, uden accept fra NFK´s bestyrelse.

Noget på hjertet? Send en besked til foreningens formand.

Referater af bestyrelsesmøder findes under menuen Medlemsside.
Årsregnskaber findes også under menuen Medlemsside.

Bådene er på plads for vinteren

Helene og Kridt i aftensolen på Struer Bugt