Bestyrelsen:

Formand

Asger Brodersen

Ågade 9, 7500 Holstebro

Mobil: 6160 1479

Mail: asgerbrodersen50@gmail.com

Næstformand

René Maretty

Torvegade 42, 7600 Struer

Mobil: 4225 5859

Mail: rene.maretty@gmail.com

 

Kasserer

Anders Røjbæk

Gl. Råstedvej 7, Råsted

7500 Holstebro

Mobil: 2089 4111

Tlf.: 9742 7311

Mail: anro@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem &

Bygningsansvarlig

Bent Gandrup

Trehøjevej 4, 7600 Struer

Mobil: 2252 2006

Mail: etmenageri@gmail.com

Bestyrelsesmedlem &

Bygningsansvarlig

Kristian Jeppesen

Kirkebyen 6, Nr. Nissum

7620 Lemvig

Mobil: 2041 8048

Mail: kr.jeppesen53@gmail.com

Suppleant &

Billeddokumentation

Karsten Andreasen

Langgade 10-1, 7600 Struer

Mobil: 2325 3968

Mail: kaan@outlook.dk

Suppleant & Sekretær

Gorm Larsen

Baunehøjvej 5, Højbjerg

7830 Vinderup

Mobil: 6126 4327

Mail: gormstruer@gmail.com

Hjemmeside og klubblad:

Hjemmesides webmaster:

Bente Bagge

Mail: bentebagge@gmail.com

Klubbladredaktør og layout:

Asger Brodersen

Mail: asgerbrodersen50@gmail.com

Produktion og distribution:

Jørgen Vang

Anders Røjbæk

------------------------------------------------

Fotografer:

Karsten Andreasen

Ole Tang

Asger Brodersen med flere...

Referat af Generalforsamling 2020

Referat af tidligere års Generalforsamlinger

Referat af bestyrelsesmøder, se Medlemsside: (Klik her)

PS: Adgang til Medlemsside kun for medlemmer af foreningen.

Noget på hjerte ? Send en besked til foreningens formand.

Bådene er på plads for vinteren

Send venligst alle tekster i Word format.

Nordvestjysk Fjordkultur har rettighederne til tekster og billeder på hjemmesiden.
Der må ikke gengives, hverken foto eller tekst, uden accept fra NFK´s bestyrelse.

Helene og Kridt i aftensolen på Struer Bugt

Udstilling:_____________________________________________________

Ole Olsen                                       Karsten Andreasen 

Mobil: 4079 2961                           Mobil: 2325 3968

Mail: oline@adr.dk                         Mail: kaan@outlook.dk

Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181