Underafsnit Formandens klumme

Tilbage til Foreningen

Formandens klumme 2022:

Formandens klumme, april 2022

UNESCOs anerkendelse af den immaterielle kulturarv med klinkbyggede både.

Hvad er den immaterielle kulturarv for en størrelse?

Det spørgsmål blev heldigvis meget aktuelt for os, da vi i december 2021 modtog meddelelsen om anerkendelse af livet omkring den klinkbyggede båd som immateriel kulturarv.                                                               

Den immaterielle kulturarv er den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever. Det er de traditioner, kundskaber og måder vi dyrker vores specifikke samvær på.

Derfor er det med meget stor tilfredshed og glæde, at vi hver dag arbejder med på denne historie-tradition, der strækker sig langt, langt tilbage.

Det er det arbejde, som vi nordiske bådfolk anerkendes for af UNESCO som umistelig kulturarv i forhold til klinkbådstraditionen. Det der er i spil, er de håndværksmæssige færdigheder, der er nødvendige for at kunne bygge bådene og fremstille de ting, som er nødvendige for at bruge dem. Den levende kulturarv eksisterer kun, hvis mennesker udøver den og tager den til sig.

Det er med denne glæde og stolthed vi hver gang kommer i NFK.

Som brugere af de klinkbyggede både er vi alle fælles om, den karakteristiske klukkende lyd, som vandet frembringer under en klinkbygget båd. Den kender alle, der har sejlet i - måske sovet i, en sådan båd. Og man glemmer den aldrig. Den er en slags urlyd, som skabes mellem naturen – vandet – kulturen – og båden med de over-lappende planker. Alle, der sejler i klinkbyggede både, har denne særlige kluklyd til fælles inde i hovedet.

Det er en forunderlig tanke, at vi har netop denne lyd tilfælles med millioner af mennesker før os. Og med anerkendelsen fra UNESCO har vi en forpligtelse til, at millioner af mennesker efter os også får muligheden for at opleve det selv samme. Det at have en særlig lyd til fælles med så mange før os og så mange efter os! Det er noget af det, der gør livet meningsfuldt!

Derfor vil det være oplagt, at vi lige netop i Lydens By skal føje lyden af den klinkbyggede båd til det lydunivers, som B&O og Struer Museum og andre skaber rammerne for.

Asger Brodersen