Underafsnit Formandens klumme

Tilbage til Foreningen

Formandens klumme 2019:

Formandens klumme august 2019

Inspireret af et besøg på Færøerne:

Fra havet kommer tågen tung og våd,

nu driver regnen over sorte strande,

hen over sorte dyb den lille båd,

som trækker blanke fisk af mørke vande.

         Gunnar Hoydal fra pladen: Mit eget land

 

Et af vores faste mål er at gøre alt, hvad vi kan, for at bevare den maritime kulturarv ved og på Limfjorden. Det synes jeg, vi lykkes meget godt med. Vi har et godt samarbejde med vores naboforeninger om projektet. Alene i Struer Kommune arbejder vi tæt sammen med folkene på Jegindø Havn, Oddesund Nord, Humlum Fiskerleje, Venøsund Færgelaug, Jernbanemuseet Godset og Struer Museum.  Alle steder er der gode besøg. For vores eget vedkommen er det spændende med disse besøg, idet alle besøgene er vidt forskellige. Der er meget stor forskel på, hvad folk fokuserer på i vores righoldige samling af effekter fra det liv, der har været ført ved fjorden og den udvikling, der har fundet sted.

Også på Færøerne har tidens udvikling indhentet gamle båd og sejltraditioner. Den gamle færøbåd lever endnu - jovist. Men det er meget få færøbåde, der endnu bruges til det fiskeri Gunnar Hoydal synger om i verset ovenfor. Den nuværende færøske fiskerflåde er meget moderne. Det vrimler med små motorbåde til det kystnære fiskeri. Færingerne har store moderne trawlere til det oceangående fiskeri. Overalt ser man laksefarme i fjordene.

Heldigvis bliver der stadig bygget enkelte nye færøbåde i traditionel forstand.  Men nu bygges de fleste nye robåde til færingernes legendariske kaproninger, der kulminerer på Olajdagen i slutningen af juli. Enhver bygd med respekt for sig selv har et kaproningshold eller flere, og dysten er benhård. De nybyggede både følger med udviklingen i brugen af dem. Det vil sige, da bådene nu skal bruges til kaproning minimeres godstykkelsen i bådene. Linjerne gøres smallere etc.

Den udvikling er skipperen på charterskonnerten Nordlyset lidt betænkelig ved, da mange af de udtjente færøbåde ofte ender på bålet. Så også på Færøerne skal der arbejdes hurtigt for at bevare den gamle kulturarv med den betydning, den har haft for livet i hver en lille bygd. Heldigvis ser man, at mange har øje for netop denne vigtige opgave. Som regel står der en gammel færøbåd udstillet ved hver seværdighed og i hver lille bygd.

Asger Brodersen