Underafsnit Formandens klumme

Tilbage til Foreningen

Formandens klumme 2020:

Formandens klumme august 2020

Nordvestjysk Fjordkultur i en coronatid.

Ugen før vores ordinære general forsamling lukkede regeringen ned for alle offentlige forsamlinger på grund af udbruddet og omfanget af goronaepedemien.

Bestyrelsen tog fuldt ud konsekvensen af meddelelsen og lukkede helt ned for aktiviteterne i Nordvestjysk fjordkultur.

Vi har senere lempet på nedlukningen i takt med tilladelserne fra myndighedernes side. Bestyrelsen har dog præciseret, at de af myndighedernes udskrevne regler og forbehold naturligvis skulle overholdes. Det er de også blevet. Medlemmerne har været gode til at spritte af og holde afstand.

Men coronatiden har gjort, at vi ikke har kunnet lave så meget som vi kunne ønske os. Projekterne på flere af bådene er gået helt i stå. Vi har eksempelvis de to damjoller stående inde endnu.

I skrivende stund er vi så småt ved at være i gang igen. Medlemmerne står på spring. Men desværre hører vi om en opblussen af coronaen igen rundt omkring. Derfor indskærper vi samværsreglerne igen – sprit af og hold afstand. Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj. Vi har udnævnt Hans Aggerholm som spritter. Han tager daglige ture rundt i klublokalerne og spritter overflader og håndtag af. Det vigtigste for bestyrelsen er, at vi passer godt på hinanden alle sammen. Derfor var den udsatte generalforsamling også henlagt til bådhallen, så vi kunne holde den foreskrevne afstand mellem hinanden.

Vi har henover sommeren haft åbent hus 7 lørdage i juni, juli og august i forbindelse med Summer Days i Struer, hvor der var en lang række aktiviteter på Sydkajen. Det har været en god oplevelse. Vi har haft rigtig mange besøgende. Mange af dem var turister, der bevidst var taget til Struer for at se Nordvestjysk Fjordkultur.

Det er rart at se, at struerboerne også søger ned til disse aktiviteter på havnen. På den måde er dette initiativ med til at få bundet byen og havnen mere sammen. Vi ser frem til endnu flere aktiviteter på havnen.

Vi håber at coronaen kan holdes i ave, så vi kan komme i gang med alle vores aktiviteter igen. Det bliver rart at se alle igen.

Velmødt til et godt efterår.

Asger Brodersen