Underafsnit Formandens klumme

Tilbage til Foreningen

Formandens klumme 2023:

Formandens klumme, april 2023

Èn definition på folkekultur er denne

Dine bedsteforældre er:

De gamle

Din identitet

Din styrke

Ovenstående citat er skrevet af centerleder Jens Pingel til opbyggelige tanker for eleverne på Amtsungdomscentret i Holstebro. På skolen arbejdede de med det maritime. De byggede blandt andet Limfjordsbådene Marie Mide og Ingeborg Munch – begge tegnet af bådebygger Ole Olsen. Endvidere byggede de Julie Petersen som en kopi af Lilly af Fur, der var en båd fra 1902. Bådene blev bygget på Amtsungdomscentret under ledelse af Bent Gandrup og Tut Jessen. Med inspiration i dette arbejde udsprang ungdomsarbejdsløshedsprojektet med renoveringen af Marilyn Anne. Marilyn Annes sejlerskole er udsprunget deraf.

Hvem skal tage over med bevarelsen af den maritime kulturarv? Med inspiration fra ovennævnte kunne jeg godt se et lignende ungdomsprojekt komme i gang via udskolingen i folkeskolen og ungdomsskolen. Nordvestjysk Fjordkultur kunne stille lokaler til rådighed, men ungdomsskolen må selv stille med fagpersonale til den maritime undervisning.

Arbejdet med at få inddraget unge mennesker i de håndværksmæssige uddannelser, som der tales så meget om i disse tider, er godt i gang rundt om i havnene i Danmark. Da vi har de fantastiske lokaler, vi har, er vi fra et landsdækkende maritimt netværk, blevet spurgt, om vi kunne være med. Det vil vi gerne som konsulenter. Selve undervisningen og organiseringen må Ungdomsskolen som sagt stå for.

Jeg ser dette ungdomsarbejde som en kærkommen mulighed for større aktivitet på KulturØen.

Jeg håber, der er nogen, der vil være med til at samle ideén op.

Asger Brodersen