Underafsnit Formandens Klummme

Tilbage til Foreningen

Formandens klumme 2019:

Formandens klumme april 2019

Efter inspiration fra generalforsamlingen 2019 følger her et Heiku-digt, der måske rammer arbejdet og stemningen i Nordvestjysk Fjordkultur meget godt:  

                                                                 Gamle mænd

                                                                 Gamle både

                                                                 Gamle klenodier                                                          

Digtet skal måske ikke opfattes så bogstaveligt. Det er jo ikke sådan, at der ikke er plads til kvinder og unge piger og drenge, for det er der helt bestemt. Alle er til en hver tid velkomne hos os, når de vil indgå i det samarbejde, vi har omkring vedligeholdelsen og bevaringen af de gamle både. Ideer og indslag til bevarelsen af den maritime kulturarv her i den vestlige Limfjord er altid velkomne.

De arbejdsrammer, vi nu har fået med et flot indkig fra havnen og vandet, giver lige præcis nye muligheder for at arbejde med den maritime kulturarv i bredere forstand. Vi kan nu åbne mere op for besøgende. Derved har vi fået en enestående mulighed for at få formidlet den viden, vi har om det miljø og den kultur, der har været på og omkring Limfjorden. Og heldigvis får vi da også flere og flere besøg. Her tror jeg, at en nærmere kontakt og samarbejde med de øvrige museale foreninger i Struer Kommune vil være af stor værdi.

Det bedste måde at gøre opmærksom på os selv her i den tilstundende sommer vil være, at folk kan se vores flotte både i brug ude på fjorden. Det forberedende arbejde til den kommende sejlsæson er godt i gang inde i bådehallen. Tak for ihærdigheden og engagementet her i vintermånederne.

Det tyder alt sammen på en rigtig god sejlsæson 2019.

God vind!

Asger Brodersen