Underafsnit Formandens klumme

Tilbage til Foreningen

Formandens klumme 2022:

Formandens klumme, december 2022

Klubdage

Klubdage: Nogle gange er det heldigvis omsonst at tage sorgerne på forskud. Vi i bestyrelse har her i efteråret været noget bekymrede over antallet af deltagende medlemmer i Nordvestjysk Fjordkulturs klubdage.

Men denne bekymring er i den sidste tid gjort dejligt til skamme. Vi har på det seneste igen været oppe på det normale antal deltagere til klubdagene om torsdagen - nemlig et sted mellem 30 og 40. Arbejdet og snakken er igen faldet ind i den vante gænge, og stemningen er god. Det er rart igen at mærke pulsslaget i foreningens virke. Vi er dog opmærksomme på, at der har været et vigende antal deltagere ved tirsdagsmøderne. Bestyrelsen opfordrer til, at man bakker op om tirsdagenes klubaftner af hensyn til de medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet. Dette er der blevet talt om i bestyrelsen og blandt medlemmerne. Fremmødet om tirsdagen er dog igen ved at være i normal gænge. Det viser jo, at det altid hjælper at italesætte tingene.

Tilslutningen til de øvrige ugedage har været fin hele tiden.

Citat: ”Med et positivt tankesæt kan man se det usynlige, føle det immaterielle, og opnå det ”umulige.”

Winston Churchill

Udvikling på havnen: Jeg håber, at den dialog, der lige pt føres mellem interessenterne på havnen og kommunen vedrørende udvikling af havnen, vil føre til noget positivt for alle parter.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at vi i Nordvestjysk Fjordkultur gerne ser, at de tilbageværende gamle bygninger på havnen bliver bevaret i deres helhed.

Vi tror på, at ”Kulturøen” har en chance. Den vil bestemt kunne bidrage med noget positivt i byen.

Asger Brodersen