Formandens klumme i 2017

Struer d. 10. marts 2017

Formandens klumme april 2017

Jeg vælger mig april!

Fordi den stormer, fejer

Fordi den smiler smelter

Fordi den evner ejer, fordi den kræfter vælter -

I den bli´r somren til.

Bjørn Stjerne Bjørnson  ”Digte og sange” 1870

Bjørn Stjerne Bjørnsons digt vækker med al sin kraft vore store forhåbninger om et snarligt forår og en god sommer.

Foråret er brydningstiden mellem vinter og sommer. Det er også tiden, hvor vi stemmer forventningerne til den forestående tid med udeliv, fuglesang, sommer og sol.

I Fjordkulturen er det også forventningens tid. Vi længes meget efter noget varme, så alt det arbejde, der er lavet på vore både, kan få prikken over i´et i form af maling og lak. Selv om vi har haft en travl periode her i vinter med flere arrangementer, har der dog også været tid til at arbejde på de enkelte både. Vinterens arbejde har været præget af puslen og kælen med detaljer på bådene. Der har heldigvis ikke været de store vedligeholdelses og reparations-arbejder på de både, der skal med i vandet. Der er udført et meget fint arbejdet i løbet af vinteren. Men nu kan vi snart ikke vente længere. Vi glæder os til at vise det store og fine arbejde frem. Vi har store forhåbninger til, at vores flotte flåde af bevaringsværdige både bliver et godt trækplaster i Træskibshavnen også denne sommer.

Vi har også store forhåbninger til at kommunens store plan for en sammenbinding af byen og havnen bliver rigtig god. At vi så i år må affinde os med, at den sydlige ende af træskibs-bassinet bliver et stort byggerod hen over sommeren, det kan vi leve med. Ting kan jo ikke laves med et trylleslag.

Vi ser frem til en rigtig god sejlsæson. Det er med spænding vi den 6. maj sætter bådene i vandet. År skal vi nemlig have 12 både i vandet. Ud over de sædvanlige kommer også lim-fjordsbåden Havfruen og spidsgatteren Pia til i år. Det bliver et prak fuldt skue i Træskibs-havnen. Alle bådepladserne bliver igen i år forsynet med informationsstander over de enkelte både – nu i en forbedret udgave. Tag familie og venner med en tur på havnen, der bliver noget at kigge på.

God sommer og en god sejlsæson til alle.

Asger Brodersen

:/AB

Formandens klumme i 2016

26. november 2016.

Formandens Klumme.

Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse.
Lyset fra solen og blomsterne brudt –
da må vort hjerte selv lyse.

Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt,
værn mod det sorte og stumme.

Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske – og plante et træ;
frugter kan uspået komme.

Thorkild Bjørnvig til Båring Højskoles indvielse november 1959.

Mørk er november. Det var den også i 1959, hvor Thorkild Bjørnvig skrev i middagspausen dette lejligheds-digt til Båring Højskoles indvielse. Ole Wivel var for ud blevet opfordret til at skrive et digt til indvielsen. Det blev til: ”Der truer os i tiden”.  Og det ville Bjørnvig ikke stå tilbage for. Det var jo midt under Den kolde Krig i halvtredserne. Der var så mange ting, der kunne true og splitte tilværelsen dengang. Alligevel bringer Thorkild Bjørnvig i sit digt et optimistisk budskab til højskolens fremtid.

Mørk er november. For mig har november altid været en trist og fodslæbende måned at komme igennem. Alt er nøgent, tungt, regnfuldt og mørkt. Vi har brug for noget at samles om. Derfor er det altid godt at komme en tur ned i den tidslomme, som Fjordkulturen er. Her hersker der en lys, glad og optimistisk stemning, der gør én i godt humør.

Vores samarbejde med de andre beslægtede foreninger fortsætter stille og roligt. Vi har udarbejdet et kompendium til en samarbejdsaftale med Struer Museum og Kommunen. Aftalen er dog skudt til hjørne, grundet kommunens stramme økonomi. Men vi fortsætter arbejdet ufortrødent. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med kommunen omkring den nye plan - By og Havn. Træskibshavnen indgår som en væsentlig del i planen, og det er vi selvfølgelig glade for.

I år har vi, lidt med vilje, ikke sat større arbejdsopgaver i gang. Men der bliver dog arbejdet flittigt på hver enkelt båd. Mit indtryk er, at alle er godt tilfredse med at have god tid til dette arbejde.  Det er en stor tilfredsstillelse ved at have tid til at få arbejdet gjort godt og grundigt, så vi kan holde den høje standard på vores både. Der er fortsat også god opbakning til vores øvrige arrangementer. Også dette gør, at stemningen i Fjordkulturen er høj.

Tak for det, alle mand.

Asger Brodersen

:/AB

 

Struer 2. september 2016

Formandens klumme:

Du danske sommer jeg elsker dig,
Skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand, 
Snart nøgne piger ved hver en strand!
Mer, mer, mer,
Jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

Thøger Larsen

Trods den lune noget lunefulde sommer, er der alligevel mange ting at glæde sig over i sommeren 2016.

Vi har i Struer Havn haft besøg af Life – Boats, der er et led i Kulturhovedstad – Århus 2017. Fra Nordvestjysk Fjordkultur deltog vi ved ankomsten. Vi havde sat signalflag på bådene, og
vi var klar til at sejle skulpturerne i møde for at give dem en kanonsalut til velkomst. Det hele løb ud i (s)vandet, da ankomsten blev aflyst på grund af for hårdt vejr. Kvasen deltog dog i
ankomsten dagen efter. Ligeledes deltog Kvasen ved afsejlingen igen.


Det er netop uforudsigeligheden med vejret, der gør sejlsport og sejlads så fascinerende. Jeg tror, vi mennesker har godt at få oplevelser, hvor vi ikke kan planlægge alt i mindste deltalje, men må affinde os med, at der ind i mellem er andre og højere kræfter på spil, som vi ikke er herrer over. Ved det vi selv har indflydelse på, skal vi til gengæld være præcise og trovær-dige.

Skaberen af Life-Boats Marit Benthe Norheim gav i. juli en spændende og inspirerende intro-duktion til hele projektet. Det er opløftende at møde en ildsjæl, der tør springe ud i noget
som man ikke helt kender forløbet af.

I Nordvestjysk Fjordkultur har vi også mange ildsjæle - tak for det.

Tiltaget med at etablere en sejlerskole, håber vi, kan komme mere igang efter sommerferien.
Det bliver spændende at følge vinterens arbejde. Vi skal have gjort arbejdet på Limfjords-båden Havfruen færdig. Næste fase af totalrenoveringen af Malik står også for døren. Det bliver også spændende at se, om vi kan skaffe midler til en rekonstruktion af juniorbåden Ada.

Det er en fornøjelse at gå på Træskibshavnen og høre medlemmers drømme og visioner for bådene. Der bliver talt om forbedringer og vedligehold af de enkelte både. Det bliver spæn-dende at følge planerne i værkstedet til vinter. Tak for engagementet.

Vi håber, at vi bliver involveret i Struer Kommunes planer om renovering af området mellem byen og Træskibshavnen. Vi vil kæmpe meget for at bevare Træskibshavnen som den er. Hver gang man går en tur i Træskibshavnen, går der folk og læser om bådene. Flere kommer med meget positive respons. Det kommer forhåbentlig byen til gode. Når vi har nye informa-tioner om havneplanerne lægger vi det på hjemmesiden.

Asger Brodersen

9. april 2016

Formandens klumme:   

          Våren er i luften,
         vifter mildt i vindens gang;
         våren er i luften,
         ler i lærkesang.

         Våren er i luften;
         lyttende til livets spil
         venter verden vid
         på, hvad somren vil.

Disse to vers hentet hos digteren Rasmus Nielsen, siger mig meget om det, der sker i Nordvestjysk Fjordkultur lige netop i denne forårs tid.

Lærken er for længst kommet og varmen er så småt ved at indfinde sig – forventningerne til sommeren lige så. Dette gælder ikke bare ude i naturen - i hus og have, men i allerhøjeste grad også i værkstederne og bådhallerne på Havnevej 6, hvor NFK holder til. Alle er dybt koncentrerede om at få bådene gjort klar til søsætningen d. 12. maj kl. 8.00. Det gælder både sjægtene og kølbådene. Det er fantastisk at høre og fornemme den summen og intensitet, der hersker omkring arbejdet på de enkelte både. Planer bliver lagt, deltaljer bliver minutiøst diskuteret og drømme om sommeren bliver forelagt.

Alle har mulighed for at se et stort udvalg af vores flotte både i Træskibshavnen hele sommeren. Vi håber, rigtig mange interesserede vil kigge forbi.

Sideløbende med arbejdet på bådene bliver der også tage vare på foreningslokalerne. Der bliver lavet forbedringer, ombygninger, oprydninger og rokader, så vi alle kan komme i hus igen til efteråret. Dette arbejde er nødvendigt, da vi efterhånden har en så stor flåde af skibe, at vi har et massivt pladsproblem. Ydermere møder der en flok på 20 – 30 medlemmer, om ikke dagligt, så hver tirsdag aften og torsdag formiddag. En stor tak skal der herfra lyde for det store engagement.

Der arbejdes også på en udbygning af kontakten til verden uden for NFK. Det gælder samarbejdet mellem kommunen, museet og de andre foreninger på havnen og rundt omkring fjorden. Vi synes selv dette samarbejde og godt og positivt. Vi står stærkt, når vi er mange om at øge interessen for kulturen og livet på og ved fjorden. Heldigvis ser vi en større interesse for dette fra mange sider. Men dette forpligter også. Så har man en historie fra fjorden eller effekter derfra, er man velkommen til at kontakte os.

Jo, vi går en spændende sommersæson i møde. Følg med på vores kalender for at se alle sommerens aktiviteter. Mød endelig op for at få en sejltur i en af vore både i løbet af sommeren.

Alle er hjertelig velkomne.

Asger Brodersen: