Afsnit Kalender

Vi mødes i værkstederne hver

tirsdag aften kl. 19:00 - 21:00 og torsdag formiddag kl. 09:00 - 12:00,

Havnevej 6, Struer

Alle også ikke- medlemmer, er velkommen til at kigge forbi

Generalforsamling

Uge 11:     Tirsdag den 12. marts 2024, kl. 19:00 - 21:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskabet 2023

4. Fastlæggelse af kontingent for 2025

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:

  • Anders Røjbæk og Eric Mouritzen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

  • Gorm Larsen og Poul Erik Halkjær

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen   

Påskeferie

Uge 13:     Mandag den 25 marts - mandag den 1 april 2024

  • Der er åben for dem som har tid og lyst

Søsætning

Uge 18:     Torsdag den 2 maj 2024, kl. 07:00 - 13:00

  • Program følger senere

Den første forårssejlads, aften

Uge 19:     Tirsdag den 7 maj 2024, kl. 18:30 - 21:00