Afsnit Kalender

NFK åbner nu helt op igen !!! 

Men vi følger stadig sundhedsstyrelsens anbefalinger & regler.

Sommeraktiviteter fra maj - oktober 2020

Vi sejler hver tirsdag aften kl. 18:30 - 21:00

Vi sejler hver torsdag formiddag kl. 09:00 - 12:00

fra Træskibshavnen

Alle, også ikke- medlemmer, er velkommen til at kigge forbi

Åbent hus, Summerdays på Struer Havn

Lørdag   d. 18. juli 2020 kl. 10:00 - 14:00,

Lørdag   d. 25. juli 2020 kl. 10:00 - 14:00,

Lørdag   d. 1. august 2020 kl. 10:00 - 14:00,

Lørdag   d. 8. august 2020 kl. 10:00 - 14:00,

Havnevej 6, 7600 Struer

Vi holder åbent hus i vores lokaler, alle er velkomne.

Her kan ses både som er under nybygning / renovering og vores fine værksteder. Man er også velkommen til at komme forbi Træskibshavnen med alle vores søsatte både, hvor man på tirsdage kl. 18:00 kan få en sejltur.

Ligeledes udstiller Billedskolen nogle af deres værker og fortæller om deres aktiviteter. 

Arrangementerne kan i tilfælde af dårligt vejr blive aflyst, følg med på: lydensby.dk/summerdays

Aktiviteter på havnen                                          

Vores projektmedarbejder i Struer Kommune, Claus Søndergaard Petersen, har en lang række aktiviteter i støbeskeen for at skabe mere liv på havnen. Hans oplæg involverer mange forskellige grupper.

Fra Nordvestjysk Fjordkulturs side vil vi gerne bakke op om disse initiativer. Vi kan hermed være med til at vise, hvad det er, vi tænker os, at Sydkajen kan bruges til.

Derfor søger vi hjælp til:

      - at holde Åbent Hus i Fjordkulturen

Kan du afsætte tid en lørdag fra uge 26 - 32 i tidsrummet mellem 10:00 - 14:00 ? 

Du kan melde dig til Asger Brodersen, mobil 6160 1479 eller                på mail asgerbrodersen50@gmail.com

:/ab, den 1. april 2020

Generalforsamling 

Tirsdag   d. 11. august 2020 kl. 19:00, Havnevej 6, 7600 Struer

Vi afholder først generalforsamlingen tirsdag den 11. august, da den ellers vil falde for tæt på sommerferien.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskabet 2019

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

               På valg er Anders Røjbæk og René Maretty

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

               På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Nordvestjysk Fjordkultur