Afsnit Kalender

Vinteraktiviteter fra oktober - maj 2019

Klubaften, hver tirsdag kl. 19:00 - 21:00

Klubformiddag, hver torsdag kl. 09:00 - 12:00

i værkstederne, Havnevej 6

Alle, også ikke- medlemmer, er velkommen til at kigge forbi

Foredrag med Benny Boysen

En aften på havnen med Struer Bibliotek

Uge 9 Tirsdag   d. 25. februar 2020, kl. 19:00 - 21:00

Benny Boysen er uddannet på Sømandsskolen i Frederikshavn. Uddannet dekoratør, inden han 1972 tog en læreruddannelse med historie som linjefag. 1976-1987 leder af Struer Museum. Redaktør og udgiver af flere lokalhistoriske bogserier, samt eget lokal- og kulturhistorisk forlag. Har publiceret en række artikler med maritime og kunsthistoriske emner. I efteråret 2019 udgav Benny "Struers Søfartsbog - Skibe Skippere Skæbner”.  Mød Benny til en snak om bogen og Struers historie som havneby. 

Foredraget arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Fjordkultur, foreningen bag Struers eget levende maritimhistoriske miljø.

Kl. 19:00 - 19:30 er værkstedet i Nordvestjysk Fjordkultur åbent for alle. Kom og mød medlemmerne, hør mere om foreningen og se de fantastiske træbåde, der vedligeholdes vinteren over.

Sted: Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer (Pakhuset)

Pris: 30,- kr. inkl. kaffe og kage. Billetsalg: struerbibliotek.dk,

(Arrangementet er gratis for medlemmer af Nordvestjysk Fjordkultur)

Program:

19:00 - 19:30   Åbent hus i Nordvestjysk Fjordkultur

19:30 - 21:00   Foredrag med Benny Boysen

Foredragsaften om skoleskibet Marilyn Anne

Uge 11 Tirsdag   d. 10. marts 2020, kl. 19:00 - 21:00

Skoleskibet Marilyn Annes skipper Toke Aagaard kommer og fortæller om livet ombord på skoleskibet som tilbyder elever et alternativ til den almindelige folkeskole.

Ligesom han også vil fortælle om den praktiske del ombord, hvor eleverne har mange forskellige praktiske gøremål. Blandt andet undervises de i at sejle en skonnert og lærer almindelig sømandskab.. 

Alle er meget velkomne til arrangementet, der er ingen tilmelding.

Generalforsamling

Uge 13 Tirsdag   d. 24. marts 2020 kl. 19:00, Havnevej 6, 7600 Struer

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskabet 2019

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

               På valg er Anders Røjbæk og René Maretty

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

               På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Nordvestjysk Fjordkultur

Påskeferie

Fra d. 3. april 2020 - 13. april 2020

Vi holder påskeferie, men der er åben for dem der kan komme.

Søsætning

Uge 19 Torsdag   d. 7. maj 2020 kl. 09:00 - 12:00

Vi søsætter alle både, nærmere program følger senere.....

TS- Pinsestævne

Uge 22 Fredag   d. 29. - Søndag d. 31. maj 2020 

Træskibssammenslutningen afholder Pinsestævne i Ålborg.

Vi deltager. Men omfanget meddeles senere.....

Havnens Dag - Vild med Vand

Uge 23 Torsdag   d. 6. juni 2020 kl. 09:00 - 15:00

Nærmere program følger senere.....