Afsnit Kalender

Vinteraktiviteter fra oktober - maj 2019

Klubaften, hver tirsdag kl. 19:00 - 21:00

Klubformiddag, hver torsdag kl. 09:00 - 12:00

i værkstederne, Havnevej 6

Alle også ikke- medlemmer, er velkommen til at kigge forbi

Klubformiddag

Uge 41 Torsdag  d. 10. oktober kl. 09:00 - 12:00

1. klubformiddag i bådehallen

Efterårsferie

Uge 42 

Vi holder efterårsferie, men der er åbent for dem der kan komme.

Studietur til Træmuseet i Oddense

Uge 43 Tirsdag   d. 22. oktober kl. 18:30 - 21:00

Vi har fået mulighed for at komme på besøg i Træmuseet i Oddense. Museet er indrettet i den gamle møbelfabrik.

Lokalerne er uopvarmede, så tag godt med varmt tøj på.
Nordvestjysk Fjordkultur medbringer kaffe.

Vi laver samkørsel fra Nordvestjysk Fjordkultur i private biler.

For mere info om Træmuseet: (Klik her)

Bådoptagning

Uge 43 Torsdag  d. 24. oktober kl. 09:00 - 12:00

1. klubformiddag efter efterårsferien

Master lægges på plads i bådhallen og sørg for at sætte mærkesedler på alt til bådene, så det er nemt at finde frem til foråret 2020.

Bådene køres på deres respektive pladser - se Oles model for placering.

Spørgsmål kan rettet til René Maretty på mobil 4225 5859

Klubaften

Uge 44 Tirsdag   d. 29. oktober kl. 19:00 - 21:00

1. klubaften efter efterårsferien

Træskibs Sammenslutningens medlemsmøde for Vestjylland

Uge 44 Fredag   d. 1. november kl. 15:00 - 21:00

Mødet afholdes i Ribe Træskibslaug, Industrivej 64, 6760 Ribe

Alle er velkomne!

Se programmet under "Kommende arrangementer" (Klik her)

Maritim husflid

Uge 46 Tirsdag   d. 12. november kl. 19:00 - 21:00

Signe og Finn vil instruere, ideer modtages med tak.

Nærmere program følger senere.....

Julefrokost

Uge 49 Tirsdag   d. 3. december kl. 18:00 - 21:30

Nærmere program følger senere.....

Juleferie

Fra d. 20. december 2019 - 7. januar 2020 

Vi holder juleferie, men der er åbent for dem der kan komme.