Afsnit Kalender

COVID-19 restriktioner !!! 

Som I sikkert ved, har Regeringen og Sundhedsmyndigheder valgt at forlænge stramningerne af COVID-reglerne indtil 21. maj 2021.

NFK følger stadig Sundhedsmyndighedernes og Kommunens anvisninger.

På NFK's vegne

Bestyrelsen

Alle arrangementer er aflyst indtil videre på grund af COVID-19 situationen.

I får nærmere besked her via hjemmesiden, når tingene igen normaliserer sig.

Søsætning

Uge 18:     Torsdag den 6. maj 2021, kl. 08:00 - 12:00

 • Vi sætter bådene i vandet, se nærmere herom ved at downloade opslag herunder.

Aftensejlads

Uge 19:     Tirsdag den 11. maj 2021, kl. 18:30 - 21:00

 • Første aftensejlads efter søsætning

 

Kr. Himmelfart

Uge 19:     Torsdag den 13. maj 2021, 09:00 - 12:00

 • Der er mulighed for sejlads for dem der kan afse tid.

Formiddagssejlads

Uge 20:     Torsdag den 20. maj 2021, kl. 09:00 - 12:00

 • Første formiddagssejlads efter søsætning

Alle foreningens aktiviteter genoptages

Uge 21:     Tirsdag den 25. maj 2021, kl. 18:30 - 21:00

Generalforsamling

Uge 22:     Tirsdag den 1. juni 2021, kl. 18.00 - 21.00

Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling, bestyrelsen byder på en pølse og en øl.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskabet 2020
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Asger Brodersen, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen – Kristian ønsker ikke genvalg
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

 

Nordvestjysk Fjordkultur

Havnevej 6

7600 Struer

Struer Bugt Sejlads

Uge 23:    Lørdag den 12. juni 2021, kl. 08:00 - 24:00

 • Program og tilmelding kan downloades herunder
 • Tilmelding senest tirsdag den 1. juni 2021

Sommerferie

Torsdag den 1. juli 2021 - søndag den 1. august 2021

 • Sommeraktiviteter på havnen - lørdage, kl. 12:00 - 15:00, nærmere program følger.....

Aftensejlads

Uge 31:     Tirsdag den 3. august 2021, kl. 18:30 - 21:00

 • Første aftensejlads efter sommerferien

 

Formiddagssejlads

Uge 31:     Torsdag den 5. august 2021, kl. 09:00 - 12:00

 • Første formiddagssejlads efter sommerferien

Udflugtssejlads til Oddesund

Uge 31:     Lørdag den 7. august 2021, kl. 09:00 - 

VM for H- både

Uge 32:     Mandag den 9. - lørdag den 14. august 2021

VM for sjægte i Hjarbæk

Uge 33:     Fredag 20. - søndag 22. august 2021

       

Klargøring til Limfjorden Rundt

Uge 37:     Tirsdag den 14. september 2021, kl. 09:00 - 12:00

 • Samt aftensejlads, kl. 18:30 - 21:00 

Limfjorden Rundt

Uge 37:     Onsdag den 15. september 2021, kl. 13:00 -

Limfjorden Rundt

Uge 37:     Torsdag den 16. september 2021, kl. 07:00 - 12:00

 • Uddeling af rundstykker
 • Skippermøde kl. 08:00

Bådoptagning

Uge 40:     Torsdag den 7. oktober 2021, kl. 08:00 - 12:00

 • Nærmere program følger.....

Efterårsferie

Uge 42:     Der er åben for dem der har lyst og mulighed