Afsnit Kalender

Vinteraktiviteter fra oktober - maj 2019

Klubaften, hver tirsdag kl. 19:00 - 21:00

Klubformiddag, hver torsdag kl. 09:00 - 12:00

i værkstederne, Havnevej 6

Alle, også ikke- medlemmer, er velkommen til at kigge forbi

Forlængelse af lukningen i NFK !!!

Kære Alle

Vi nærmer os med hastige skridt d. 30. marts, hvortil vi i første omgang holdt NFK lukket.

Sådan som tingene står lige nu, må vi desværre holde lukket foreløbig indtil 14. april, som bebudet af myndighederne. Der bliver formodentlig meldt noget mere ud fra myndighedernes side efter Påske.

Du kan i meget begrænset omfang bruge NFK's værksteder, når du følger anvisninger om at HOLDE GOD AFSTAND, VASKE HÆNDER, BRUGE HANDSKER OG IKKE BRUGER KØKKENET TIL KAFFE M.M..

Vi vil give jer besked, når vi får en klarmelding. Pas godt på jer selv og hinanden.

 

Med venlig hilsen

Asger Brodersen

Formand

Nordvestjysk Fjordkultur

Generalforsamling 

Uge 13 Tirsdag   d. 24. marts 2020 kl. 19:00, Havnevej 6, 7600 Struer

Der indkaldes til Generalforsamling ca. 14 dage efter, at vi har fået grønt lys fra regeringen om at kunne mødes igen.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskabet 2019

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

               På valg er Anders Røjbæk og René Maretty

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

               På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Nordvestjysk Fjordkultur

Påskeferie

Fra d. 3. april 2020 - 13. april 2020

Søsætning

Uge 19 Torsdag   d. 7. maj 2020 kl. 09:00 - 12:00

René Maretty har fået en aftale med havnen omkring søsætningen af bådene. Tidspunkt vil blive aftalt nærmer når bådene er klar til at komme i vandet, havnen vil helst ikke ligge sig helt fast endnu.

Søsætning vil sandsynligvis foregå først i maj. René vil kontakte Pia på havnekontoret for en nærmere aftale og hun koordinerer det med Kristian.

Aftalen for søsætningen er:

    - Der tages kun en båd ad gangen.

    - Der må kun være 2 mand på havnearealet ved kranen ad gangen.

    - Den næste båd kan gøres klar ved NFK med 2 mand, der er klar          til at køre ind til kranområdet etc..

Nyt fra bestyrelsen:

Lukning af Nordvestjysk Fjordkultur

På grund af coronavirusepidemien lukkede regeringen for alle foreningsaktiviteter fra torsdag d. 12. marts. Det har vi selvfølgelig overholdt i Nordvestjysk Fjordkultur. Vi må jo erkende, at vi er i målgruppen for sygdommen. Lukningen er i skrivende stund forlænget til minimum 14. april.

Der er forskellige arrangementer på bedding i den nærmeste fremtid. Nu må vi se, om de kan gennemføres. Vi planlægger dem i hvert tilfælde, som om de løber af stablen. Derfor er alle NFKs medlemmer blevet orienteret via sms, hjemmeside og i klubbladet.

Opfordring: Følg løbende med på hjemmesiden, da det er her, vi lige pt kan kommunikere tingene ud til medlemmerne.

TS- Pinsestævne i Aalborg Skudehavn

Uge 22 Fredag   d. 29. - Søndag d. 31. maj 2020 

Aalborg byder TS- fartøjer og besætninger velkommen til årets Pinsestævne, Nordvestjysk Fjordkultur deltager i stævnet med Lodsen og Den Sorte Svane.

Er der nogen, der kan tænke sig at tage med ?

Tilmeld dig til Asger Brodersen, mobil 6160 1479 eller på mail asgerbrodersen50@gmail.com

Jeg vil herefter lave en samlet tilmelding - fristen er 1. maj.

Se mere om Træskibs Sammenslutningen:(Klik her)

Struer Bugt Kapsejlads

Uge 23 Lørdag   d. 6. juni 2020 kl. 08:00 - ???

Se invitation og tilmelding ved at downloade herunder eller se opslag i vores klublokale.

Sidste frist for tilmelding: Mandag den 1. juni 2020, til Gorm Larsen mobil 6126 4327                                            

Havnens Dag - Vild med Vand

Uge 23 Lørdag   d. 6. juni 2020 kl. 09:00 - 15:00

Nærmere program følger senere.....

ROR-Cup 2020

Uge 27 Lørdag   d. 4. juli 2020 

Vi har fået en forespørgsel fra den nye formand for Jegindø Bådelaug, Mikael Sthaalros. Vi er nemlig igen blevet inviteret til at deltage i Jegindø ROR-Cup. Der følger en nærmere invitation med udgangen af april.

Vi vil gerne høre, hvem der er interesseret i at deltage i ROR-Cup ? Tal sammen om det på de enkelte både og giv os en hurtig tilbagemelding.

Meld dig/jer til Asger Brodersen, mobil 6160 1479 eller på mail asgerbrodersen50@gmail.com