Underafsnit Arrangementer 2023

Tilbage til Kalender

Søsætning og dåb af Bitten

11. maj 2023

TV Midtvest var på besøg til dåben.....

Se udsendelsen her: (KLIK HER)

 

Tale ved formand Asger Brodersen

I er alle velkomne til dåbsfest i Træskibshavnen

Så oprandt dagen, hvor vi kan fejre søsætningen og dåben af vores nybygning. Det er den første større nybygning, der søsættes i Struer i  omkring 15 år.

Båden her er en 12,5 m² krysser - norsk juniorbåd. Den er en nybygning af forgængeren – moderen Ada, som i sin tid blev konstrueret af Christian Jensen i 1929. I 1936 blev Ada bygget af fyr på eg hos John Madsen i Strandhuse ved Svenborg. Ada var en typisk kapsejladsbåd fra sejlsportens barndom.

På et tidspunkt sejlede den rundt i Skanderborg Sø. Herfra købte Ole Bjerre den i 1958. Ole og kammersjuk-kerne fik mange gode ture og sjove oplevelser i den i slut halvtredserne. I 1962 satte han den til salg. Derfor kom den tilbage til Svendborg, hvor der var en mand som selv havde sejlet i den som ung. Han ville derfor gerne købe den, så sønnerne kunne få den at sejle i. Sidenhen kom den i 1964 først til Århus siden kom den til Ålborg. Derfra blev den i 1980 solgt videre til Nykøbing Mors, hvor Ejvind Jensen købte den. Han sejlede i den de næste 30 år.

I 2007 hentede Kåre Maretty Ada til Struer. Men da Kåre havde flere projekter i gang samtidig kom Ada til at stå. Kåre tilbød Ole Bjerre at købe båden tilbage. Det tilbud takkede Ole pænt nej til, da han stadig var på arbejdsmarkedet. Men da båden var interessant fik Nordvestjysk Fjordkultur den overdraget. Den blev sat på lager til bedre tider i 5 – 10 år.

Da Ole Bjerre i 2017 meldte sig ind i Nordvestjysk Fjordkultur kriblede det noget i fingrene for at få noget gjort ved båden. Det viste sig, at båden var langt ringere en først antaget. Derfor besluttede man sig for at lave en helt ny konstruktion af båden.

Dette store arbejde tog sin begyndelse i 2018. Ole Bjerre, Ole Tang og Søren Borup gik i krig med den store opgave. Alle beslagdele, rundholter, jernkøl m.m. blev gemt til senere brug. Først overførte de alle målene fra resterne af Ada eller fra tegningerne til naturlig størrelse. Herfra er det så gået slag i slag med at få båden bygget til det flotte resultat, vi ser i dag. I de 5 år der er gået har de lagt virkelig meget arbejde og megen kærlighed i båden. Der er kælet for mange små detaljer, hvilket også tydeligt kan ses i dag. Under coronaen var arbejdstempoet sat voldsomt ned. Det gjorde sådan set heller ikke så meget, for nu kunne de begynde at se enden på værket – og hvad så nu, når deres store projekt var tilendebragt. Båden lever fuldt op til foreningens motto: Tingene må gerne tage tid, når blot arbejdet levet op til omhu og høj standard.

Stor tak og tillykke med veloverstået dåd og det flotte resultat til Ole Bjerre, Ole Tang og Søren Borup. Også et stort tillykke til alle øvrige medlemmer i Nordvestjysk Fjordkultur og Struer By.

 

Båden's oprindelige data:

Bådtype:           12,5 m² krysser (norsk juniorbåd)

Længde:           7,45 m ~ 24 fod

Bredde:            1,72 m

Dybgang:         1,20 m

Sejlareal:         12,5 m²

Sejlnr.:              L 36

Årgang:            1936

Tegnet af:        Christian Jensen, Oslo

Bygget hos:     John Madsen, Svendborg

Ejer:                 Nordvestjysk Fjordkultur

Søsætning 2023

4. maj 2023

Fjordens Dag

4. februar 2023

På denne midvinterlørdag sidder vi lunt og godt inden døre i NFKs hyggelige kantine. Midvinter – ja - men med plusgrader og fugtigt vejr, som der efterhånden er tradition for. I dag stod vi dog op til klart vejr, is på vandpytterne og rim på biler og tage. Det var helt opløftende! Vi er samlet ca. 60 omkring kaffebordene til Fjordens Dag. Asger Brodersen har budt velkommen, kaffen er skænket, og morgensangene ”Blæsten går frisk” og ”Julies Sprog” bliver afløst af den gode snak bordene rundt. På den muntre summen fornemmer man, at der er meget at tale om. Efter en god halv time kommer vi til dagens første egentlige punkt på dagsordenen:

Foredrag ved Johann August fra Højbjerg.

Asger byder Johann August velkommen og fortæller, at det er Peter Holmboe, der har bragt os i forbindelse med Johann. Peter traf på Johann på en bænk i Norsminde. De to faldt i snak, og Peter oplevede Johann som en mand, med meget at fortælle fra et langt og spændende liv på søen. Johann er oprindelig hollæn-der, men han flyttede til Danmark som ung og fik hyre som stenfisker hos Rederiet Peter Madsen. Vi er spændte på, hvad Johann August har at fortælle.

Johann August fortæller:

”Min far sejlede fragt på de hollandske kanaler med sin kanalbåd. Min mor sejlede med og om bord på denne båd blev jeg født i 1934. Jeg har mange minder fra min opvækst, hvor vores lille familie boede og arbejdede om bord. Båden havde en kæmpestor glødehovedmotor på 90 heste. Sådan en motor har sin helt egen personlighed. Denne her var ret vanskelig at starte, især fordi trykluftsystemet, som skulle slå motoren i gang, var utæt. At starte motoren krævede både fars og mors medvirken. Som lille dreng var jeg lidt bange for motoren, og jeg holdt mig på afstand, når den skulle startes. En dag skete ulykken. Jeg havde vovet mig ned i maskinrummet og stod sammen med far, da motoren pludselig sparkede et ben ud af siden. Heldigvis til modsatte side af der, hvor vi stod! Det gav et ordentligt drøn, men heldigvis kom ingen noget til”!

Johann August fortæller videre om sejlads under krigen og om, hvordan tyskerne ville konfiskere båden for selv at bruge den. Faren var klar over, at hvis tyskerne blot overtog båden, ville han aldrig få den igen. Derfor foreslog han, at familien kunne blive om bord som skipper og besætning, og sådan blev det.

Krigen fik heldigvis en ende, men især de sidste dage frem mod tyskernes kapitulation blev lige spændende nok med bl.a. bombardementer af familiens hjemhavn.

I 1948 blev kanalbåden solgt, og familien overtog en gammel coaster, som man sejlede udenrigsfragt med bl.a. til de nordiske lande. I 1960 blev de involveret i dumpning af gammel NATO-ammunition. Ammunitio-nen hentede de i Hamburg og sejlede det ud i Tyske Bugt, hvor det blev dumpet. Under en sådan dumpning af 150 tons ammunition skete den fatale ulykke, som kom til at præge Johann August for livet.

Johann August fortæller:

”Vi var næsten blevet færdige med at losse ammunitionen udenbords, da der lød et øresønderrivende brag. I lang tid kunne jeg hverken høre eller se. Far og jeg havde begge befundet os i lasten. Da jeg kom til mig selv, gik det op for mig, hvad der var sket. Jeg så mig om efter far og råbte fortvivlet efter ham, men han var og blev borte! Vandet strømmede ind i lasten. Jeg måtte se at komme op, men hvordan jeg kom op af lastrummet, husker jeg ikke. Stigen var væk, men op kom jeg. Det så forfærdeligt ud. Alt var blæst af skibet. Men mirakuløst var dæksbåden uskadt. Jeg kom i tanker om pengekassen med både penge og skibspapirer, som muligvis stadig var at finde nede i skibet. Jeg fik fat i kassen, fik båden i vandet og roede væk fra det synkende skib. Det var kort før jul, den 20. december og bidende koldt. Det begyndte at hagle og regne. Jeg tømte pengekassen og brugte den til at samle hagl og vand i. På den måde reddede jeg mig noget drikke-vand. Efterhånden var jeg meget forkommen af kulde. Jeg var nærmest ikke rigtig ved bevidsthed, da jeg pludselig hørte lyden af en skibsmotor. I første omgang blev jeg noget forvirret, for det var en motor præcis mage til den i vores skib, men vores skib var jo sunket! Jeg blev reddet om bord og anbragt i forlukafet, hvor der stod en varm ovn. Jeg ville hen til den dejlige, varme ovn, men blev trukket over i et køligt hjørne og anbragt der. Der var nu gået 36 timer siden eksplosionen. Jeg blev bragt til et lille sygehus på Helgoland med én læge og to sygeplejersker, som tog sig af mig de næste 10-12 dage. Den ældste af sygeplejerskerne var særlig venlig og ville gerne snakke. På spørgsmålet om jeg nu ikke kunne forvente en voldsom forkølelse, svarede hun: ”Nej, du bliver ikke forkølet, for du er blevet langsomt afkølet og langsomt varmet op igen”.

Jeg kunne ikke få hyre i Holland på grund af den høreskade, eksplosionen havde givet mig, så i 1961 tog jeg til Danmark og fik hyre som stenfisker ved Peter Madsens Rederi”.

Johann August kunne som udlænding ikke blive skipper under dansk flag. Men en dag sagde skipperen til ham: ”Jeg går i land, så du overtager jobbet som skipper”. Jeg svarede, at det gik jo ikke med de gældende regler! ”Nåå, det går nu nok”, sagde han. Og sådan blev det! Da reder Peter Madsen døde, drev hans enke rederiet videre, desværre uden at have de rette forudsætninger. Der blev bygget et nyt skib i Holland i 1968, men forretningen gik dårligt, og skibet blev solgt. Johann August fulgte med som skipper.

I 1973 blev Johann August gift med sin Anna Grethe. Hun var søster til rederenkens nye mand, Harald, og Harald optrådte efter alt at dømme som en anden ”Kirsten Giftekniv”. Anna Grethe og Johann August fik mange gode år sammen. Anna Grethes død i 2016 blev et hårdt slag for Johann August, men nu giver sejlturene i en nyanskaffet lystbåd ham humør og livsmod tilbage.

Man kan se billeder, video og læse om Johan August på nettet. Skriv i søgefeltet ”Som ung eksploderede hans båd”.

Efter Johann Augusts fortælling var der strække-ben-pause, hvor man drev rundt i bådehallen og fik sig nogle gode snakke med gamle venner.

Klokken 12.30 blev der slået på klokken, og forsamlingen strømmede ind i kantinen til de gode gule ærter med tilbehør.

Da mætheden havde meldt sig, kom Struer Havneensemble på banen. Syv musikere og en sanger underholdt den næste gode halve time med et potpourri sømandssange, som forsamlingen kunne synge med på.

Fjorden Rundt

Hjarbæk Sjægtelaug: Bjarne Vagner fortæller, at der i Hjarbæk er blevet stiftet en egentlig forening, Foreningen Hjarbæk Sjægtelaug. Denne forening kan man mod betaling af kontingent blive medlem af. Foreningen har fået en ret stor medlemsskare, og har en rimelig god økonomi. Foreningen samarbejder med bl.a. den lokale borgerforening. Med den gode økonomi vil man allerede i år give Skuret en ansigtsløftning

En kreds af fædre og andre har taget initiativ til at oprette Hjarbæk Fjord Ungdomssjægtelaug. Én af de gode ting ved Ungdomssjægtelauget er, at foreninger for unge mennesker har mulighed for kommunal økonomisk støtte. Der var i Hjarbæk 3 ejerfrie sjægte og 1 Ålborgjolle. Disse 4 både er udlånt til Ungdoms-sjægtelauget. I Hjarbæk Fjord Ungdomssjægtelaug mødes man hver lørdag formiddag til arbejde på både-ne.

VM-arrangementet er tilpasset de nye forhold med bl.a. indkøb af 2 festtelte. Af kommende arrangemen-ter kan nævnes kaffetur til Tvindmøllen lørdag den 11. februar. Uge 28-turen går i år til Kalvø i Genner Bugt sammen med Ringkøbing Smakkelaug. VM i sjægtesejlads løber traditionen tro af stablen i weekenden 18., 19. og 20. august.

Hvide Sande træskibslaug: Ny forening fra 2019. Claus Toft beretter om en ny træbro ”Æ Bro”. Æ Bro indvies samtidig med afholdelse af Vestjyske Skibsdage 16., 17. og 18. juni. Lørdag den 4. november afholdes lokalt TS-møde.

Limfjordsmuseet: Jesper Bach Christensen fortæller, at Kirstine nu er ved at være HELT KLAR. Stort opbud af frivillige, som møder op og hjælper med rigning og afrigning. Kirstine skal sejle Romregatta i Flensborg, og sejle Turné med et band på Limfjorden. Museet har 2 Ålborgjoller og 2 sjægte, som forhåbentlig kommer ud at sejle i år. Museumsskibet Nora kommer i vandet til sommer, og måske ud at fiske. Der er mulighed for at få Nora med ved arrangementer af relevant karakter for et museumsskib. Interesserede foreninger kan henvende sig. Museet arbejder med formidling af maritimt håndværk via små videoer. Man har et undervisningsprojekt med en lokal friskole. Her placeres sjægten Kommandusen, som skal istandsættes. Projektet stables på benene for at udbrede kendskabet til det maritime håndværk.

Jake Gardiner fortæller, at museet også iværksætter naturgenopretning med genetablering af stenrev og ålegræsudplantning i forsøg på at bedre forholdene i fjordene. Så har man investeret i et nyt fartøj, en gammel Bedfordbus, for at kunne komme længere omkring ved Limfjorden. Busture skal kunne bestilles, men de lovmæssige regler herfor kendes endnu ikke. Man er tillige i færd med at søge tilladelse til at uddybe Frederik Den Syvendes Kanal.

Lemvig Træskibslaug: Henning Thøgersen fortæller, at man er ved at komme i gang igen efter coronaen. Håber på god tilslutning til kursus i VHF og i knob, stik og sejl ved Jegvan. På Lemvig Shantykors vegne takker Henning de tilstedeværende Struer Shantyer for et godt jubilæumsarrangement hos Struer Shantykor. Jan Engervik, Sørlandets Niels Hausgaard, engageres 9. og 10. september, muligvis sammen med NFK.

Henning Thøgersen tager mandag den 6. februar til Aalborg til et møde om TS-pinsestævnet, som i år afholdes i Aalborg.

Morsø Sjægtelaug: Har en sejlklar båd og arbejder på at få nr. 2 gjort klar. Bent Sparke spørger om Jegindø Ror Cup er dødt. Nykøbing Bådelaug vil gerne deltage i de forskellige arrangementer rundt i fjorden.

Nordvestjysk Fjordkultur: Asger Brodersen spørger, om der er stemning for, at Fjordens Dag kommer til at gå på omgang blandt foreningerne? Det er der umiddelbart ikke stemning for, Struer ligger så dejligt centralt. Men Limfjordsmuseet vil gerne aflaste, hvis det er det, det drejer sig om. Asger Brodersen fremfører, at man altid er velkommen til at komme med idéer til indhold.

Før i tiden sejlede vi Venø Rundt Kapsejlads. Det blev til Struer Bugt Kapsejlads, som skulle kunne tiltrække publikum på havnen. Det har ikke været nogen stor publikumssucces. Vi må se, under hvilken form de fremtidige kapsejladser vil blive afviklet. Næste kapsejlads finder sted lørdag den 10. juni 2023.

NFK har klubaften tirsdag og klubformiddag torsdag med arbejde på bådene, men der er folk i værkstederne praktisk talt hver formiddag. Nyt tiltag er fiskerikursus med Henning Venø for at genoplive de gamle fiskemetoder. Vi har oprettet en rotationsplads i bådehallen. Her kommer bådene fra hal 2 ved siloen ind efter tur til klargøring. Vi arbejder på at få rådighed over bygningen vest for Fjordkulturen. Vi er oppe imod ejendomsinvestorerne, som gerne vil plastre området til med stål, glas og beton. Den store røde træhal skal rumme Fredes Samling. Kommunen har ansat HavneHelle og HavneClaus. De er lydhøre, når vi taler om vore tanker om området på havnen. Asger tager kontakt med Anders Bloksgaard for at få relevante ministre og folketingsmedlemmer til Limfjorden så de ved selvsyn kan blive klar over, hvad det er for vigtige ting i relation til UNESCO-anerkendelsen, vi alle går og arbejder med.

En rigtig god dag er til ende til den planlagte tid klokken 15.

:/gl

Detektorfund fra Jernalder, Vikingetid og Middelalder

Foredrag v/Frants Fugl Vestergaard

10. januar 2023

Frants Fugl Vestergaard gav os en rigtig god aften med sin fortælling om detektorfund i bl.a. Vestjylland. Der var stor begejstring blandt de godt 40 deltagere.

:/bb