Afsnit Foreningen

Det marinehistoriske er fællesnævneren
for indlevelse og oplevelserne i
Nordvestjysk Fjordkultur.

 

Hvad står vi for og hvad er vores mål?
Vi står for et maritimhistorisk miljø, der bringer mennesker sammen. På tværs af generationer.
At formidle og bevare kulturelle og menneskelige værdier i håndværk og håndelag. Dèt er vores overordnede mål.

Hvad kan vi tilbyde?
Et givende fællesskab, hvor det drejer sig om at bygge nyt og vedligeholde og reparere foreningens både i løbet af vinterens klubdage og -aftener.
At opleve og nyde sommerens sejlads, både aftensejladserne og ved stævner - og ikke mindst hyggeture på Limfjorden.  

Der er også kapsejladsen Venø Rundt, eller andre af sommerens kapsejladser, som er oplevelsen værd.
I sommerhalvåret sejles der aftensejladser hver tirsdag aften kl. 18.30 fra Træskibshavnen, den gamle Fiskerihavn, i Struer.
I vinterhalvåret - oktober til og med april - er der klubaftener hver tirsdag fra kl. 19.00 i klubbens lokaler på adressen Havnevej 6 (Pakhuset).

Havnevej 6, Struer:
Pakhuset danner rammerne om og er udgangspunkt for:
Nordvestjysk Fjordkultur - Venø Bugt Sjægtelaug - Marilyn Anne's Venner samt Struer Kystfiskerforening.
Pakhuset er stillet til fri rådighed af Struer Kommune.

Hvad kan man lave?
Den der besøger Nordvestjysk Fjordkultur vil se, at der bliver bygget nye joller eller repareret gamle bådtyper, som har været kendt på Limfjorden. Som medlem af Kulturen har man adgang til alle de maskiner klubben råder over. Man kan også arbejde på sine egne projekter i klublokalerne. Eller bare komme blot for hyggens skyld og få en god snak over en kop kaffe.

NFK's Vedtægter

Træskibshavnen, sommer 2016