Afsnit Foreningen

Få adgang til Medlemssiden!

Her kan du blandt andet se: Referat af bestyrelsesmøder, bemanding på bådene, klubbens regnskab osv. Siden kræver medlemsskab af foreningen og login.

KLIK på fanen Medlemsside, herefter -> Bed om adgang, udfyld formularen og SendHerefter vil du snarest få adgang til siden.

"Det marinehistoriske er fællesnævneren for indlevelse og oplevelser i Nordvestjysk Fjordkultur"

Hvad står vi for og hvad er vores mål?

Vi står for et maritimhistorisk miljø, der bringer mennesker sammen på tværs af generationer.
At formidle og bevare kulturelle og menneskelige værdier i håndværk og håndelag, dèt er vores overordnede mål.

Hvad kan vi tilbyde?
Et givende fællesskab, hvor det drejer sig om at bygge nyt og vedligeholde og reparere foreningens både i løbet af vinterens klubdage.
At opleve og nyde sommerens sejlads, både aftensejladserne og ved stævner - og ikke mindst hyggeture på Limfjorden.  

Der er også kapsejladsen Struer Bugt (tidligere Venø Rundt) eller andre af sommerens kapsejladser, som er oplevelsen værd.
I sommerhalvåret - maj til og med september - sejles der aftensejladser hver tirsdag aften kl. 18:30 og torsdag formiddag kl. 09:00, fra Træskibshavnen, den gamle Fiskerihavn i Struer.
I vinterhalvåret - oktober til og med april - er der klubaftener hver tirsdag fra kl. 19:00 og torsdag formiddag kl. 09:00 i klubbens lokaler Havnevej 6 (Pakhuset).

Havnevej 6, Struer:
Pakhuset danner rammerne om og er udgangspunkt for:
Nordvestjysk Fjordkultur - Venø Bugt Sjægtelaug - Struer Shantykor - Marilyn Anne's Venner samt Struer Kystfiskerforening.
Pakhuset er stillet til fri rådighed af Struer Kommune.

Hvad kan man lave?
Den der besøger Nordvestjysk Fjordkultur vil se, at der bliver bygget nye joller eller repareret gamle bådtyper, som har været kendt på Limfjorden.
Som medlem af Kulturen har man adgang til alle de maskiner klubben råder over. Man kan også arbejde på sine egne projekter i klublokalerne. Eller bare komme, blot for hyggens skyld og få en god snak over en kop kaffe.

Træskibshavnen, sommer 2016

NFK's Vedtægter

Ønsker du medlemskab af Nordvestjysk Fjordkultur, udfyld venligst formularen.

Priser for medlemsskab 2023:

Personlig:  300,- kr.

Firma / Forening:  500,- kr.

Maskinpenge:  300,- kr.

Træskibshavnen, sommer 2016

Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer - Bankkonto: 7602 4052953 - CVR nr. 32105181