Afsnit NFK's både

Nordvestjysk Fjordkultur's både

Den 25.04.2017

Regler for brug af NFK's både

Alle klubbens medlemmer skal have glæde af vores flåde af både! Derfor har vi udarbejdet disse regler for brugen af bådene.

1. Lån af NFK's både: For at kunne låne en båd, skal du være medlem af Nordvestjysk Fjordkultur og have gennemført en prøvesejlads (se pkt. 5).

2. Forsikring: Du skal vide, at der ingen kaskoforsikring er på bådene, men kun en ansvarsforsikring. Derfor hæfter du selv for skader på NFK's både.

3. Klubsejladser: På klubsejladser vil en af bådenes faste besætningsmedlemmer tilstræbe at være tilstede som bådfører. De af klubbens medlemmer, der er interesseret i en sejltur skal give besked til tovholderen eller alternativt 2. tovholder (en anden af den faste besætning). Det tilstræbes at give andre medlemmer end bådenes faste besætninger plads på bådene ved klubsejladserne.

4. Bestilte sejladser: I den udstrækning et medlem af den faste besætning er i stand til at afse tid som bådfører, kan man efter anmodning arrangere en sejlads.

5. Selvstændige sejladser: Det vil sige sejlads uden et medlem af den faste besætning som bådfører. Sejltidspunktet aftales da med bådens tovholder.
Sejladsen fordrer, at medlemmet over for tovholderen kan godtgøre, at vedkommende er en rutineret sejler. Dette skal man have bevist ved en prøvesejlads, hvor bådens udstyr og muligheder gennemgås. Alternativt kan retten erhverves ved en intensiv oplæring i sejlads med pågældende tovholder.
5A. Tovholderen er enerådende. Han / hun kan nægte sejlads med båden, hvis tovholderen skønner det nødvendigt. Det kan være på grund af vejret, skønnet mangel på sejlerfaring og lignede forhold.

6. Ansvar: Du skal selv sørge for at informere tovholder om ødelagte ting ombord. Dette sker i behørig respekt for det store arbejde, der bliver udført i løbet af vinteren med vedligeholdelse og istandsættelse af bådene.

7. Sikkerhed: Du har som bruger selv ansvaret for, at der findes relevant sikkerhedsudstyr ombord.

8. Tovholdere: Se liste med tovholdere i klubbladet eller her på NFK´s hjemmeside (angivet ved hver båd).

9. Aflevering: Det er dit ansvar, at båden afleveres på sin plads, at den er ryddet og gjort klar til de næste, der gerne vil en tur på fjorden. Tovholderen skal have besked på sms eller tlf. når båden er tilbage på sin plads.

10. Tvister: I tilfælde af uoverensstemmelser jævnfør ovenstående regler, er det NFK´s bestyrelse som træffer den endelige afgørelse.

Bestyrelsen for NFK

:/ ab

Fra fjordkulturens fortid:

Lidt om sjægten som familiens livsgrundlag.

Siden 1840erne til 1920 havde sjægten en fundamental betydning for fjordens fiskere. Ofte delte 2 eller 3 familier den samme sjægt, som det eneste grundlag for at erhverve føden.

At miste en båd var en økonomisk katastrofe, der kunne have følger mange år frem. I 1890erne kostede en 18 fods sjægt (på Lille Løffe-størrelse) med sejl således 225,- kr. Til sammenligning kostede 80 førsteklasses rødspætter 2,- kr.

I dag koster 80 store rødspætter vel 1.200 kroner (15,- kr / stk).
For at sammenligne med en realistisk beløb, vil i dag en nybygget sjægt koste omkring 135.000,- kroner.

 

Kilde: Hjarbæk Sjægtelaug

:/p