Underafsnit Ombygning af Pakhuset

Tilbage til Arkiv

Den gamle Købmandsgård / Pakhuset

Indvielse og reception 

Fredag d. 22. februar

Formandens tale:

Et længe næret ønske er nu gået i opfyldelse.

Takket være en utrolig stor vellighed og godt samarbejde med Struer Kommune er projektet nu i havn. Vi luftede ideen for flere år siden, men den skulle have tid til at modnes. Efter et møde på borgmester-kontoret for tre år siden, gik man ind på ideen, hvis vi kunne skaffe de nødvendige fondsmidler. Dette arbejde gik vi i gang med. Takket være jer medlemmer, venner og bekendtes gode opbakning lykkedes det os at skaffe de nødvendige midler, så projektet kunne realiseres.

 

De ny renoverede lokaler.

Vi har fået renoveret og isolereret vægge og tag. Vi har fået etableret en helt ny gangbro mod nord, så vi via de nye vinduer har udsyn til havnen, men samtidig er der også indkig til vores arbejdende værksted i bådehallen. I den forbindelse blev Havnevej forlagt, så vi i dag ikke har den tungelastbil trafik lige forbi os længere. Det er vi utrolig glade for.

Vi har fået udskiftet vores gamle oliefyr med en luft – vand varmepumpe. Nu kan vi få fordelt og styre varmen i hele vores bygningsmasse. Dermed har vi fået opfyldt et stort ønske om at kunne arbejde kontinuerligt på bådene i hele vinterhalvåret.

Vi har fået etableret et helt nyt spån- og svævestøvsanlæg, så vi derved har fået et meget sundere arbejdsmiljø her i NFK.

Tilbage er kun malingen af hele bygningen. Men det må vente til næste år, så de trykimprægnerede brædder er tørre.

Resultatet af hele projektet kan vi se her i dag.

Vi står i dag i vores ny renoverede og isolerede bådehal. Nede ved siden af har vi to helt nye værksteder. I skal  bare vide, at vi i NFK sætter uhyre stor pris på det hele. Vi nyder hver eneste dag. Det er fantastik at kunne komme ind her i en tør og lun hal, hvor vi selv kan styre temperatur og fugtighed. Ydermere er vi nu fri for en masse svævestøv, så allergigere og folk med luftvejsbesvær nu også har en chance for at være med. Det er vi utrolig galde for.

Alt dette har afstedkommet, at vi nu kan gå i gang med rekonstruktionen af en gammel fiskerjolle fra Bremdal. Senere følger rekonstruktionen af den krysser, vi har liggende uden for.

Tak til:

Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre uden den store støtte og imødekommenhed, vi har fået fra jer fonde.

Derfor skal der her i dag lyde en stor tak til Realdaniafonden, Færchfonden, Veluxfonden, Nordeafonden, Birthe og Peter Bangs fond og private sponsorer for jeres støtte.

Tak til alle håndværkerne for et godt samarbejde og for det flotte resultat.

Selvfølgelig skal der lyde en stor tak til ejeren af bygningen – Struer Kommune, fordi I gik med på ideen. Jeg synes, I kan være stolte af resultatet.

Sidste men ikke mindst skal der lyde en rigtig stor og velfortjent tak til alle medlemmerne af NFK for jeres jætte store indsats i vores del af byggeprocessen som medbyggere. Uden den indsats var det hele ikke blevet det samme. Tak for indsatsen stor som lille – ingen nævnt ingen glemt.

Tak også til vores NFK-kor og NFK-orkester for musikken her i dag. Normalt øver Struer Shantykor her i klublokalet torsdag aften.

Hvis nogen føler sig forbigået, kan I gå hen til døren til klublokalet, der har vi en selvbetjent rygklapper.

Fremtidige ønsker.

Som I jo nok fornemmer, så er pladsen trang her. I NFK har vi da en af landet største samlinger af erhvervs-både og lystfartøjer, der er brugbare. Det kan I jo se hver sommer henne i Træskibshavnen. Da pladsen er så trang, må vi desværre sige nej tak til nye både cirka én gang hver kvartal. Vores museumsgenstande kunne vi også godt tænke os bedre forhold til. Vores formidling af Limfjordens kulturarv til foreninger, skoler og institutioner kunne vi også godt bruge undervisningslokaler til. Så nej – tingene stopper ikke her.

Vi vil forsat være en aktiv medspiller sammen med de andre foreninger og klubber i kommunen ved diverse arrangementer.

Der følger flere billeder senere

:/ab

Nov. - dec. 2018: Færdiggørelsen af ombygningen

Et stort ønske, som er 18 år gammel, er nu endelig gået i opfyldelse. Vi har meget længe ønsket at få Pakhuset isoleret, så vi kan holde varmen om vinteren, og det må siges at det er lykkedes og mere til.

Vi besluttede, at gulvet i snedkerværkstedet skulle være et trægulv. Først asede vi med at få gulvet nivileret ud med 2,5 m3 flydebeton. Herefter isolering og til sidst 2 lag OSB plader. Gulvet er efterfølgende malet 3 gange. Vi måtte også træde hjælpende til med at få indervæggene isoleret færdig og beklædt.

Der er bygget en ”læsse” rampe på langs af huset på nordsiden og der er lavet 4 store vindues partier og skydeporte udenpå, så man kan gå udenfor og kikke ind i bådehallen.

Der er installeret et nyt luft til vand varmepumpe anlæg til opvarmning, så vi kunne få de 2 gamle oliefyr udfaset. Vi kan nu holde en fornuftig temperatur i bådehallen, så der kan arbejdes med lak og maling hele året rundt.

Endelig er der opsat et støv & spånsugningsanlæg i snedkerværkstedet, så alle spåner suges ud og efterfølgende er der et svævestøvs aggregat som suger det fine støv der vil være i luften. Spånsugningsanlægget er betalt af Velux Fonden, hvilket vi er utroligt glade for.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til Struer Kommune, RealDania Underværker og Færch Fonden.

Uden den kæmpe store arbejdsindsats fra mange af NFK´s medlemmer, er jeg sikker på at resultatet ikke var blevet så godt som det er blevet, så der skal herfra lyde en kæmpe stort TAK FOR HJÆLPEN. Ingen nævnt, ingen glemt.

Se billedgalleriet længere nede på siden

Sep-okt. 2018: Etablering af maskinværksted:

Vi står selv for etableringen af det nye maskinværksted.

Væggen mellem bådhallen og værkstedet har vi beklædt og malet. I denne proces blev der monteret to store vinduer, så der er frit udsyn fra bådhallen og ned i værkstedet. Skydedøren mellem de to rum er genetableret. 

Vi har lagt et isoleret trægulv i maskinværkstedet. 

Der er gjort klar til den nye hæve- /sænkeport i gavlen mod vest. 

Og ydervæggene vil blive isoleret og beklædt med træplader som males.

Se billedgalleriet længere nede på siden

 

Sep-okt 2018: Renovering af smedeværkstedet:

Vi har fået smidt det gamle kalifer inkl. oliefyr ud.

Der er foretaget en kraftig oprydning og sortering af hele smedeværkstedet. 

Skorstenen er lappet og malet.

Alle væggene bliver malet op med en hvid farve.

Se billedgalleriet længere nede på siden

Se billedgalleriet længere nede på siden

17. august 2018

Håndværkernes arbejde: Håndværkerne har nu brudt laden ned og etableret rammerne for det nye maskinværksted. De er i skrivende stund halvt færdige med at gøre taget klar til tagdækkerne. Senere følger isolering og beklædning af yder-væggene. Endvidere får vi etableret en kørerampe/gangbro langs nordvæggen.

Eget arbejde: Her efter sommerferien har vi fjernet filebænke, værktøjsskabe mm. Vi skal nemlig have omorganiseret pladsen i bådhallen, så vi kan få plads til alle vores både. Efterfølgende skal vi have etableret nye arbejdspladser i bådhallen og en helt ny indretning i det nye maskinværksted.

:/ab
                                                       
-----00-----
 

3. juli 2018

Eget arbejde:

Vi er nu nået så langt, at vores del af det forberedende arbejde til håndværkerne stort set er overstået. Vi skulle brække lofterne ned i bådehallen. Vi skulle flytte vores værkstedmaskiner, så håndværkerne kan komme rundt med deres stilladser. Desuden skulle vi fjerne taget og sydvæggen i den lave del af laden. Alt dette har vi nu fået gjort. Tilbage mangler kun at fjerne taget på smedien. Arbejdet er gået hurtigt og rigtig godt. Vi har flydt 3 containere med træaffald. Alt er nu klar til, at håndværkerne kan komme i gang. 

Tak for en god indsats. Vi kan nu tage på en velfortjent sommerferie. God vind til alle.

Er der spørgsmål til byggeriet, kan man henvende sig til Bent Gandrup på tlf.nr.: 2252 2006

 

Godkendelse:

27. juni 2018

Vi har modtaget den endelige godkendelse af renoveringen og ombygningen af vore bådehal og værksteder. Derfor har vi sendt nedenstående pressemeddelse til Dagbladet. Nu glæder vi os til at arbejdet kan gå i gang.

 

Pressemeddelelse:

Renovering af Den gamle Købmandsgård – Pakhuset

Nordvestjysk Fjordkultur har søgt Realdanias kampagne Underværker og Færchfonden om støtte til renovering af vores værksteds- og bådehal på Havnevej 6. Takket være bevillinger fra de to fonden og Struer Kommune er vi nu så langt i processen, at vi går i . juligang med arbejdet i denne uge.

Baggrunden for ansøgningen og bevillingen er vores store arbejde med at restaurere og bevare den kulturarv, som mindre erhvervs- og lystfartøjer af træ repræsenterer. Særligt fartøjer, der har været brugt på Limfjorden, har vor interesse.

Vi har lige nu et nyisoleret opholdslokale til rådighed. Værkstedsafdelingen er derimod nedslidt og uisoleret. Det er ubehageligt at arbejde der om vinteren. Lim og andre materialer kræver ofte højere temperaturer for at fungere optimalt. Derfor er målet at få skabt gode arbejdsforhold for vore medlemmer, så vi dermed bedre kan værne om vores fælles kulturarv, i et godt arbejdsmiljø. Dette er nu faldet på plads, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

Pakhusets historie går tilbage til havnens storhedstid og var oprindeligt ejet af en købmand. Kolonialgrossistfirmaet Chr. Kjærgård holdt til i bygningerne i adskillige år.  Pakhuset er bygget af træ og ligger i et havnemiljø sammen med andre pakhuse fra den tid. Bygningen har den helt rigtige beliggenhed på havnen. Bygningen har desuden en fin størrelse og højde, så de større både kan køres direkte ind i værkstederne, når de skal restaureres og vedligeholdes. Bygningen skal ikke ændres, men fremstå med sit oprindelige udseende.  

Struer Kommunes Teknisk Drift og Anlæg står for projekteringen. Det er lokale håndværkere, der udfører arbejdet.

:/ab

Den gamle Købmandsgård - Pakhuset - 2017

 

1. oktober 2017

Planer for ombygningen.

Som formanden tidligere har nævnt, går den sidste del af bygningsrenoveringen i gang omkring 1. april 2018. Men fra uge 40 starter de ordinære klubdage, tirsdag aften og torsdag formiddag. Vi skal gerne være færdige med reparationerne og klargøringen af bådene i udgangen af marts, så vi kan koncentrere os om ombygningen i april og maj.

 

Jørgen Winding og Erik Vester vil sikre at forplejningen er i orden. Og trods stigninger i smørprisen, kan prisen dog stadig holdes ned på kr. 20,00 for kaffe og brød.

Vi starter op med ombygningen af lokalerne allerede på tirsdag 3/10 2017, hvor vi fjerner væggen mellem bådhallen og snedkerværkstedet. Mødt talstærkt op, så vi kan få klaret denne opgave. Derefter kan vi komme i gang med det egentlige arbejde med vedligeholdelse af bådene.  

-----00------

 

28. marts 2017: 

Svar fra Realdania

Vi har nu hørt fra Realdania. 

De har bevilliget os 400.000 kr. til renovering og isolering af taget på værkstedsbygningen. Det er vi naturligvis meget glade for og stolte over.

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak for en heroisk indsats for at få projektet kørt i stilling. Det er imponerende, hvad vi kan nå i fællesskab. Tak for indsatsen til alle.

Du kan stadig se projektet på nedenstående web-adresse:

www.undervaerker.dk/projekter

Med venlig hilsen

Asger Brodersen, Formand

 

Pressemeddelelse Realdania

Det lokale engagement blomstrer blandt Midt - og Vestjyllands mange ildsjæle. For fjerde gang har Realdanias Underværker – kampagne fundet frivillige projekter med stærk lokal opbakning. Nu er tre midt - og vestjyske ’underværker’ udvalgt til støtte. En af dem er Nordvestjysk Fjordkultur i Struer Kommune.

I Struer danner et forhenværende pakhus på havnen ramme om foreningen Nordvest-jysk Fjordkultur. Nu vil ildsjælene bag foreningen renovere og isolere bygningen og dermed skabe ordentlige arbejdsforhold for restaurering af mindre erhvervs - og lyst-fartøjer i træ.                                           

Den Gamle Købmandsgård - Pakhuset i Struer - støttes med 400.000 kr.

Foreningen Nordvestjysk Fjordkultur arbejder med restaurering og bevaring af Limfjordens mindre erhvervs -og lystfartøjer i træ. Foreningen har 130 medlemmer og holder til i et gammelt pakhus på havnen.

Værkstedslokalerne skal isoleres og istandsættes, så ildsjælene også i de kolde vintermåneder kan sikre den maritime kulturarv. Projektet fokuserer på at skabe gode rammer for dette arbejde i Pakhuset, Havnevej 6, også kaldt Den Gamle Købmandsgård.

:/ab 28. marts 2017