Den gamle Købmandsgård - Pakhuset

1. oktober 2017


Planer for ombygningen.

Som formanden tidligere har nævnt, går den sidste del af bygningsrenoveringen i gang omkring 1. april. Men fra uge 40 starter de ordinære klubdage, tirsdag aften og torsdag formiddag. Vi skal gerne være færdige med reparationerne og klargøringen af bådene i udgangen af marts, så vi kan koncentrere os om ombygningen i april og maj.

Jørgen Winding og Erik Vester vil sikre at forplejningen er i orden. Og trods stigninger i smørprisen, kan prisen dog stadig holdes ned på kr. 20,00 for kaffe og brød.

Vi starter op med ombygningen af lokalerne allerede på tirsdag 3/10, hvor vi fjerner væggen mellem bådhallen og snedkerværkstedet. Mødt talstærkt op, så vi kan få klaret denne opgave. Derefter kan vi komme i gang med det egentlige arbejde med vedligeholdelse af bådene.  

 

 

28. marts 2017: 

Svar fra Realdania

Vi har nu hørt fra Realdania. 

De har bevilliget os 400.000 kr. til renovering og isolering af taget på værkstedsbygningen. Det er vi naturligvis meget glade for og stolte over.

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak for en heroisk indsats for at få projektet kørt i stilling. Det er imponerende, hvad vi kan nå i fællesskab. Tak for indsatsen til alle.

Du kan stadig se projektet på nedenstående web-adresse:

www.undervaerker.dk/projekter

Med venlig hilsen

Asger Brodersen, Formand

:/ab 1. okt.

 

Pressemeddelelse Real Dania

Det lokale engagement blomstrer blandt Midt - og Vestjyllands mange ildsjæle. For fjerde gang har Realdanias Underværker – kampagne fundet frivillige projekter med stærk lokal opbakning. Nu er tre midt - og vestjyske ’underværker’ udvalgt til støtte. En af dem er Nordvestjysk Fjordkultur i Struer Kommune.

I Struer danner et forhenværende pakhus på havnen ramme om foreningen Nordvest-jysk Fjordkultur. Nu vil ildsjælene bag foreningen renovere og isolere bygningen og dermed skabe ordentlige arbejdsforhold for restaurering af mindre erhvervs - og lyst-fartøjer i træ.                                           

Den Gamle Købmandsgård - Pakhuset i Struer - støttes med 400.000 kr.

Foreningen Nordvestjysk Fjordkultur arbejder med restaurering og bevaring af Limfjordens mindre erhvervs -og lystfartøjer i træ. Foreningen har 130 medlemmer og holder til i et gammelt pakhus på havnen.

Værkstedslokalerne skal isoleres og istandsættes, så ildsjælene også i de kolde vintermåneder kan sikre den maritime kulturarv. Projektet fokuserer på at skabe gode rammer for dette arbejde i Pakhuset, Havnevej 6, også kaldt Den Gamle Købmandsgård.

Fiskerhuset - Tjærestedet

Samarbejde mellem Nordvestjysk Fjordkultur, Oddesund Borger-forening og Bådlaug samt Venøsund Færgelaug 

Den 10. august indledte vi i Nordvestjysk Fjordkultur vores samarbejde med Struer Museum, Oddesund Borgerforening og Bådlaug samt Venø Færgelaug om bevarelsen af Fiskerhuset og Tjærestedet oppe ved Oddesund Nord.

Vi blev før sommerferien kontaktet af Struer Museum, om vi kunne tænke os at være med i arbejdet for at få bevaret det gamle fiskerhus og tjærested oppe på Oddesund Nord. Det ville vi meget gerne, da det giver os en fin mulighed for at være med i bevarelsen af denne unikke del af den gamle Limfjords kultur.

Struer Kommune ejer området og huset.

Fiskerhuset er den oprindelige kørestald fra rofærgens tid – før Oddesundbroen blev bygget. Tjærestedet er så godt som intakt, og selve Fiskerhuset står stort set uberørt. Meningen er i første omgang at lade det hele stå så godt som urørt. Dette gælder i hvert fald det lille værksted / kontor. Det vil blive stående, som da det blev forladt. Derfor bliver der sat et trådnet op i døren, så man kun kan se derind. Resten at fiskerhuset vil på sigt kunne bruges til forskellige arrangementer. Dette kræver dog en kraftig oprydning og sortering i indholdet af huset. Derfor troppede der 20 mand op fra Oddesund Borgerforening og Nordvestjysk Fjordkultur for at gå i gang med dette arbejde. Der var heldigvis nogle kyndige folk med, som var i stand til at sortere skidt fra kanel. Det ville være rigtig slemt, hvis vi kom til at smide bevaringsværdig ting ud. Karin Elkær fra Struer Museum var med i dette detektivarbejde.

En stor del af tingene i huset var godt nok gamle brædder og andet brændbart materiale. Vi fyldte en hel container med træ og to stor trailerlæst med plast og andet brændbart. Tidsplanen lød på arbejde fra 9.00 – 20.00. Men på grund af det fine fremmøde var vi færdige allerede kl. 12.00. Oddesund Borgerforening og Bådlaug sørgede for en rigtig fin forplejning, så vi sluttede dagens arbejde af med en dejlig frokost.

Tilbage står nu et større men spændende arbejde med sortering og registrering af alle de museale effekter, der blev lagt til side.

Den første sten er kastet i vandet, nu må vi se, hvad projektet udvikler sig til.

 

/: Ab 12. august 2017