Underafsnit Ombygning af Pakhuset

Tilbage til Aktuelt

Den gamle Købmandsgård / Pakhuset

Sep-okt. 2018: Etablering af maskinværksted:

Vi står selv for etableringen af det nye maskinværksted.

Væggen mellem bådhallen og værkstedet har vi beklædt og malet. I denne proces blev der monteret to store vinduer, så der er frit udsyn fra bådhallen og ned i værkstedet. Skydedøren mellem de to rum er genetableret. 

Vi har lagt et isoleret trægulv i maskinværkstedet. 

Der er gjort klar til den nye hæve- /sænkeport i gavlen mod vest. 

Og ydervæggene vil blive isoleret og beklædt med træplader som males.

 

Sep-okt 2018: Renovering af smedeværkstedet:

Vi har fået smidt det gamle kalifer inkl. oliefyr ud.

Der er foretaget en kraftig oprydning og sortering af hele smedeværkstedet. 

Skorstenen er lappet og malet.

Alle væggene bliver malet op med en hvid farve.

Se billedgalleriet længere nede på siden

17. august 2018

Håndværkernes arbejde: Håndværkerne har nu brudt laden ned og etableret rammerne for det nye maskinværksted. De er i skrivende stund halvt færdige med at gøre taget klar til tagdækkerne. Senere følger isolering og beklædning af yder-væggene. Endvidere får vi etableret en kørerampe/gangbro langs nordvæggen.

Eget arbejde: Her efter sommerferien har vi fjernet filebænke, værktøjsskabe mm. Vi skal nemlig have omorganiseret pladsen i bådhallen, så vi kan få plads til alle vores både. Efterfølgende skal vi have etableret nye arbejdspladser i bådhallen og en helt ny indretning i det nye maskinværksted.

:/ab
                                                       
-----00-----
 

3. juli 2018

Eget arbejde:

Vi er nu nået så langt, at vores del af det forberedende arbejde til håndværkerne stort set er overstået. Vi skulle brække lofterne ned i bådehallen. Vi skulle flytte vores værkstedmaskiner, så håndværkerne kan komme rundt med deres stilladser. Desuden skulle vi fjerne taget og sydvæggen i den lave del af laden. Alt dette har vi nu fået gjort. Tilbage mangler kun at fjerne taget på smedien. Arbejdet er gået hurtigt og rigtig godt. Vi har flydt 3 containere med træaffald. Alt er nu klar til, at håndværkerne kan komme i gang. 

Tak for en god indsats. Vi kan nu tage på en velfortjent sommerferie. God vind til alle.

Er der spørgsmål til byggeriet, kan man henvende sig til Bent Gandrup på tlf.nr.: 2252 2006

-----00-----

27. juni 2018

Godkendelse:

Vi har modtaget den endelige godkendelse af renoveringen og ombygningen af vore bådehal og værksteder. Derfor har vi sendt nedenstående pressemeddelse til Dagbladet. Nu glæder vi os til at arbejdet kan gå i gang.

 

Pressemeddelelse:

Renovering af Den gamle Købmandsgård – Pakhuset

Nordvestjysk Fjordkultur har søgt Realdanias kampagne Underværker og Færchfonden om støtte til renovering af vores værksteds- og bådehal på Havnevej 6. Takket være bevillinger fra de to fonden og Struer Kommune er vi nu så langt i processen, at vi går i . juligang med arbejdet i denne uge.

Baggrunden for ansøgningen og bevillingen er vores store arbejde med at restaurere og bevare den kulturarv, som mindre erhvervs- og lystfartøjer af træ repræsenterer. Særligt fartøjer, der har været brugt på Limfjorden, har vor interesse.

Vi har lige nu et nyisoleret opholdslokale til rådighed. Værkstedsafdelingen er derimod nedslidt og uisoleret. Det er ubehageligt at arbejde der om vinteren. Lim og andre materialer kræver ofte højere temperaturer for at fungere optimalt. Derfor er målet at få skabt gode arbejdsforhold for vore medlemmer, så vi dermed bedre kan værne om vores fælles kulturarv, i et godt arbejdsmiljø. Dette er nu faldet på plads, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

Pakhusets historie går tilbage til havnens storhedstid og var oprindeligt ejet af en købmand. Kolonialgrossistfirmaet Chr. Kjærgård holdt til i bygningerne i adskillige år.  Pakhuset er bygget af træ og ligger i et havnemiljø sammen med andre pakhuse fra den tid. Bygningen har den helt rigtige beliggenhed på havnen. Bygningen har desuden en fin størrelse og højde, så de større både kan køres direkte ind i værkstederne, når de skal restaureres og vedligeholdes. Bygningen skal ikke ændres, men fremstå med sit oprindelige udseende.  

Struer Kommunes Teknisk Drift og Anlæg står for projekteringen. Det er lokale håndværkere, der udfører arbejdet.

:/ab

------00------

Den gamle Købmandsgård - Pakhuset - 2017

1. oktober 2017

Planer for ombygningen.

Som formanden tidligere har nævnt, går den sidste del af bygningsrenoveringen i gang omkring 1. april 2018. Men fra uge 40 starter de ordinære klubdage, tirsdag aften og torsdag formiddag. Vi skal gerne være færdige med reparationerne og klargøringen af bådene i udgangen af marts, så vi kan koncentrere os om ombygningen i april og maj.

Jørgen Winding og Erik Vester vil sikre at forplejningen er i orden. Og trods stigninger i smørprisen, kan prisen dog stadig holdes ned på kr. 20,00 for kaffe og brød.

Vi starter op med ombygningen af lokalerne allerede på tirsdag 3/10 2017, hvor vi fjerner væggen mellem bådhallen og snedkerværkstedet. Mødt talstærkt op, så vi kan få klaret denne opgave. Derefter kan vi komme i gang med det egentlige arbejde med vedligeholdelse af bådene.  

-----00------

 

28. marts 2017: 

Svar fra Realdania

Vi har nu hørt fra Realdania. 

De har bevilliget os 400.000 kr. til renovering og isolering af taget på værkstedsbygningen. Det er vi naturligvis meget glade for og stolte over.

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak for en heroisk indsats for at få projektet kørt i stilling. Det er imponerende, hvad vi kan nå i fællesskab. Tak for indsatsen til alle.

Du kan stadig se projektet på nedenstående web-adresse:

www.undervaerker.dk/projekter

Med venlig hilsen

Asger Brodersen, Formand

 

Pressemeddelelse Realdania

Det lokale engagement blomstrer blandt Midt - og Vestjyllands mange ildsjæle. For fjerde gang har Realdanias Underværker – kampagne fundet frivillige projekter med stærk lokal opbakning. Nu er tre midt - og vestjyske ’underværker’ udvalgt til støtte. En af dem er Nordvestjysk Fjordkultur i Struer Kommune.

I Struer danner et forhenværende pakhus på havnen ramme om foreningen Nordvest-jysk Fjordkultur. Nu vil ildsjælene bag foreningen renovere og isolere bygningen og dermed skabe ordentlige arbejdsforhold for restaurering af mindre erhvervs - og lyst-fartøjer i træ.                                           

Den Gamle Købmandsgård - Pakhuset i Struer - støttes med 400.000 kr.

Foreningen Nordvestjysk Fjordkultur arbejder med restaurering og bevaring af Limfjordens mindre erhvervs -og lystfartøjer i træ. Foreningen har 130 medlemmer og holder til i et gammelt pakhus på havnen.

Værkstedslokalerne skal isoleres og istandsættes, så ildsjælene også i de kolde vintermåneder kan sikre den maritime kulturarv. Projektet fokuserer på at skabe gode rammer for dette arbejde i Pakhuset, Havnevej 6, også kaldt Den Gamle Købmandsgård.

:/ab 28. marts 2017

------00------