Afsnit Opslagstavle

Næste arrangement:

Struer Bugt Kapsejlads

Uge 23:     Lørdag den 10. juni 2023, kl. 08:00 - 24:00

Vi inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte, trækølbåde og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen. Vi forventer 2 sejladser.

Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne kapsejlads med mål i Struer Havn.

Senest tilmelding: 1. juni 2023 til Gorm Larsen mobil 6126 4327

Se program for dagen: (KLIK HER

Seneste arrangement:

Søsætning og dåb af Bitten

Torsdag den 11. maj 2023

På grund af forskellige omstændigheder er søsætningen af Bitten blevet rykket frem til torsdag d. 11. maj 2023

Prøvefiskeri maj 2023

Med Henning Venø og hans fiskefartøj.

Fjordfiskeri

Vi er blevet bemyndiget af Fiskeriministeriet til at undervise i fiskeri og til denne opgave har Henning Venø stillet sig til rådighed. Nordvestjysk Fjordkultur genopliver herved et gammelt erhverv i Limfjorden, nemlig fiskeri med forskellige fiskeredskaber.

Vi er et hold der er startet op med teori og praktisk bødning af garn, tejner og ruser, når bådene kommer i vandet skal vi lære det praktiske fiskeri og måske er vi heldige at fange en fisk eller to til eget brug.

 Artikel i Fyns Amts Avis, Søsiden

Historie, hygge, håndværk og Mette af Marstal

NFK Medlemskab !

Ønsker du medlemskab af Nordvestjysk Fjordkultur (Klik her)

Stor aktivitet i bådehallen:

Efter en lang periode med Coronanedlukning er der nu stor aktivitet i bådehallen med forårsklargøring , vedligeholdelse, renovering og nybygning. Vi skal jo være klar til søsætningen den 5. maj 2022. Der er over 30 begejstrede medlemmer der arbejder på klubdagene, ligesom der også er aktivitet de øvrige dage i ugens løb.

:/bb marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde

Referatet af sidste bestyrelsesmøde kan nu læses på Medlemssiden. (Klik her)

Se referat og beretning af Generalforsamling 2022 (Klik her)

Se regnskab for 2021 på den lukkede Medlemsside, vælg fanen Foreningen -> Medlemsside

Vedligeholdelse på bådene

Medlemsbladet Fjordkulturen

Sidste frist for indlæg til medlemsbladet er: 

1. marts, 1. august og 1. november hvert år

Sponsorer:

Dansk Sejlunion

Havnemanøvre?
Kapsejladsregler?
Troels Kløvedal tildelt Dansk Sejlunions Ærestegn.

Se mange nyttige tips til "Søens folk" på Dansk Sejlunion: (Klik her)

TV Midtvest på besøg...

6. februar 2018 optog TV Midtvest et indslag

Klubaften med TV Midtvest på besøg
Nordvestjysk Fjordkultur's 20 års fællesskab

For at se udsendelsen af 7. februar 2018 (Klik her)

Limfjorden rundt

På LimfjordenRundt Facebook er der utrolig mange flotte billeder, både af vores dejlige Limfjord og i særdeleshed de smukke skibe.

Pressemeddelelse:

UNESCO optager de nordiske klinkbådstraditioner på listen over menneskehedens immaterielle kulturarv

Download herunder:

​​UNESCO: Repræsentativ liste over menneskehedens immaterielle kulturarv 2021Se indslag på TV Midtvest

(Klik her) for at se udsendelsen af 4. januar 2022

 

​​UNESCO: Repræsentativ liste over menneskehedens immaterielle kulturarv 2021

Nordiske klinkbådstraditioner: (Klik her) 2,5 min.

Nordiske klinkbådstraditioner: (Klik her) 20 min.