Afsnit Opslagstavle

Næste arrangement:

 

Julefrokost

Tirsdag den 7. december 2021, kl. 18:00 - 22:00

Husk tilmelding på opslaget i klublokalet.

 

 

Seneste arrangement:

 

Træskibet Alvilde, en del af den danske maritime kulturarv 1897-2020

Tirsdag den 9. november 2021

Se artikel og foto: (Klik her)

Med Lodsen til Fur

Fredag den 29. oktober 2021

Se artikel og foto: (Klik her)

Medlemsbladet Fjordkulturen

Sidste frist for indlæg til medlemsbladet er: 

1. april, 1. august og 15. november hvert år

Referat af bestyrelsesmøde

Referatet af sidste bestyrelsesmøde kan nu læses på Medlemssiden. (Klik her)

NFK Medlemskab !

Ønsker du medlemskab af Nordvestjysk Fjordkultur (Klik her)

Vedligeholdelse på bådene

Forslag til en smukkere havn

Speedbådscertifikat

Se hvornår der kræves Speedbådscertifikat. (Klik her)

Dansk Sejlunion

Havnemanøvre?
Kapsejladsregler?
Troels Kløvedal tildelt Dansk Sejlunions Ærestegn.

Se mange nyttige tips til "Søens folk" på Dansk Sejlunion: (Klik her)

Limfjorden rundt

På LimfjordenRundt Facebook er der utrolig mange flotte billeder, både af vores dejlige Limfjord og i særdeleshed de smukke skibe.

Se NFK's regnskab for 2020 på den Lukkede medlemsside

Modeller af havneområdet

I Nordvestjyhar været til orienterende møder med Kommunen både på Museet og i Sejlklubben. Her blev Kommunens planer for området omkring Syd- og Østkajen fremlagt. Det vil sige det grusbelagte trekantede område hvor den gamle Kulkaj lå.

Kommunens plan er, at store dele af dette område skal ryddes fsk Fjordkultur har vi gennem længere tid drøftet udviklingen af Struer Havn. Vi or de gamle bevaringsværdige bygninger og erstattes af nyt boligbyggeri i flere etager.

Dette er vi i Nordvestjysk Fjordkultur selvsagt imod, da vi mener, at havneområdet er for alle.  De store kulturværdier, som de gamle bygninger repræsenterer, ville efter kommunens planer gå tabt for altid. Vi så hellere, at området blev omdannet til en form for Kulturø med aktiviteter for alle.

Vi så sidste års sommeraktiviteter som et eksempel på, hvad området kan bruges til. Her deltog flere af kommunens foreninger i én stor fælles aktivitet.

I efteråret har der været arrangeret møder med Struer Kommune, Struer Museum, Vestjylland Jernbanemuseum – Godset og Nordvestjysk Fjordkultur som deltagere. I første omgang har det mundet ud i, at trappen mellem havnen og Godset bliver genetableret. Trappen bliver formodentlig sat op i løbet af dette år. Kommunens ønske om at få etableret nogle korridorer/stisystemer, der forbinder byen, havnen og naturen omkring Vralden er sat i gang.

Den øvrige plan for området har været genstand for mangen en drøftelse i Nordvestjysk Fjordkultur. For at anskueliggøre alle ordene har Ole Olsen lavet en model af havneområdet.  Heri har han indflettet mange af forslagene fra kommunen, men også forslag fra folk på havnen. Men som han siger: ”Modellen er sådan, som jeg som privatperson har hørt ordene og ser tingene omkring havneprojektet”.

På et af de før omtalte møder blev modellen af havneområdet præsenteret. Alle tog rigtig godt imod Oles model. Jacob Bisgaard – Teknisk Direktør i Struer Kommune – tog en række billeder, som han ville tage med til det videre arbejde. Da havnechef Torben Strømgaard ligeledes så modellen, gav han også udtryk for det flotte arbejde, som Ole har lavet. Han spurgte efterfølgende, om han kunne få en lignende model af havnen med promenadekajen, Sarpsborg Molen og Træskibshavnen. Denne model har Ole nu lavet. Den er givet videre til havnekontoret.

De øvrige modeller kan ses i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler. Eller de kan se billederne af modellerne her nedenunder.

Bemærk: De små dannebrogsflag på modellerne repræsenterer hver sin aktivitet.

Se listen af aktiviteter her:

 1. Sejlerbixen - Bådudstyr
 2. Siloen – Vestjyllands flotteste udsigt
 3. Fredes Jacobsens Samling – Model og motorsamling
 4. Galleriet Kunst på Kajen – Kunst og indramning af billeder
 5. Marineforeningen – Maritim forening
 6. Vestjyske Råvarer – Råvarer fra lokalområdet
 7. Gåtur rundt om Vralden Rundt – Vandrerute på 3 km langs Struer Bugt og Østerstrand
 8. Nordvestjysk Fjordkultur – Forening til bevarelse af den maritime kystkultur i Limfjorden
 9. Let industri
 10. Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum – Museum for Struers historie omkring jernbanedrift.
 11. Pakhuset – Udstillinger fra Nordvestjysk Fjordkultur, Jernbanemuseum, Marilyn Anne og Maja samt diverse kulturarrangementer
 12. Havnekontor og værksted
 13. Skonnerten Marilyn Annes Skole og vinterbase
 14. Cafe Rosa – Cafe og legeplads
 15. Færgen Venøsund – Sejlture på fjorden med landets sidst træfærge
 16. Glaskunsten – Scene, streetfood, veteranbilstræf, musik og andre kulturelle aktiviteter.
 17. Skonnerten Maja – Charterskib
 18. Træskibshavnen – Samling af bevaringsværdige sejlbåde - sejlture
 19. Skonnerten Marilyn Anne – Skoleskib
 20. Pavillon og krabbebro – Picnic og leg med vand
 21. Havnebyen – udstillinger under brobuerne

:/Asger Brodersen

01.02.2021

Sponsorer:

TV Midtvest på besøg...

6. februar 2018 optog TV Midtvest et indslag

Klubaften med TV Midtvest på besøg
Nordvestjysk Fjordkultur's 20 års fællesskab

For at se udsendelsen af 7. februar 2018 (Klik her)