Afsnit Opslagstavle

Næste arrangement: 

Udflugtssejlads til Venø

Lørdag den 10 august 2024, kl. 09:00 -> 

Nærmere program er på vej.....

Seneste arrangement:

Struer Bugt Kapsejlads

Lørdag den 8 juni 2024

Se referat, foto og resultatet: KLIK HER

Endnu en flot båd til NFKs samling...

Begyndelsen på en god historie

Mandag den 25. september fik jeg et telefonopkald fra Ole Jørgensen i Kolding. Han spurgte, om vi kunne være interesseret i at overtage en jagt.

Dagen efter skrev han følgende:

Jeg håber, I vil finde båden interessant og relevant i jeres sammenhæng. Vi er i ejerkredsen her blevet for gamle og skrøbelige til at overkomme hende, vi er klar til at give hende fra os efter mange års godt samliv, og det vil være os en stor glæde at se hende i nye, gode hænder, ikke mindst i Limfjorden.

Vi drøftede henvendelsen i bestyrelsen. Vi bestemte at sende en delegation til Kolding for at se på båden. Efter besigtigelsen var der ingen tvivl, båden er i en rigtig fin stand. Johanne kunne blive et rigtigt godt aktiv i vores samling af bevaringsværdige både. Der blev samlet et hold, som fremover vil tage sig af båden. De tog til Kolding for at rigge båden af, så den kunne blive transporteret til Struer på en blokvogn.

Torsdag den 26. oktober kom Johanne til Struer med Tvis Vognmandsforretning. Alle mand var med på havnen til den store begivenhed, da Johanne blev sænket ned i Limfjordens vande igen efter 13 år i Kolding Fjord.

Torsdag den 16. november fik vi fint besøg af en delegation fra Kolding. Vi havde aftalt, at vi ville afholde en mere formel overdragelse af Johanne til Nordvestjysk Fjordkultur.

Ole Jørgensen talte på gruppens vegne om den glæde, det var for dem, at vi ville tage os pænt af Johanne i fremtiden.

Glæden var ikke blevet mindre af, at de den dag havde fået lov til at fornemme den ånd og den gode atmosfære, der hersker i Nordvestjysk Fjordkultur.

Vi fik overdraget papirerne på båden. Samtidig betalte vi den aftalte pris på 20 kr. for båden. Som der blev sagt: ”Jo, man holder mest af det, man har betalt for”.

Efterfølgende fik jeg et brev fra Ole og Tove Jørgensen hvori de skrev:

Tak for en dejlig dag i går! Det var en stor oplevelse for os at se jeres fine sted, at mærke den gode både arbejdsomme og hjertelige ånd, og at blive så imødekommende modtaget. Vi kørte helt høje hjem og vil i al fremtid glæde os over, at I herefter vil tage vare på Johanne. Vil du hilse alle de skønne mennesker i kredsen og overbringe også dem en varm tak. Vi kommer forbi igen!Mange hilsener, Tove og Ole.

:/ab

Prøvefiskeri maj 2023

Med Henning Venø og hans fiskefartøj.

Fjordfiskeri

Vi er blevet bemyndiget af Fiskeriministeriet til at undervise i fiskeri og til denne opgave har Henning Venø stillet sig til rådighed. Nordvestjysk Fjordkultur genopliver herved et gammelt erhverv i Limfjorden, nemlig fiskeri med forskellige fiskeredskaber.

Vi er et hold der er startet op med teori og praktisk bødning af garn, tejner og ruser, når bådene kommer i vandet skal vi lære det praktiske fiskeri og måske er vi heldige at fange en fisk eller to til eget brug.

Nordvestjysk Fjordkultur er tildelt fondsmidler fra Friluftsrådets Vandpulje. Vi vil igennem projektet Fjordfiskeri gerne udbrede kendskabet til det gode liv der er ude på Limfjorden og det er vores håb, at der er borger i kommunen, som har lyst til at komme med os ud at sejle på ”Den blå hylde”, Limfjorden.

Det er udelukkende frivillige fra Nordvestjysk Fjordkultur som driver projektet.

Friluftsrådet er en paraplyorganation for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. Vi  inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre vi muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser i en rig natur, der er værd at opleve.

NFK Medlemskab !

Ønsker du medlemskab af Nordvestjysk Fjordkultur (Klik her)

Medlemsbladet Fjordkulturen

Sidste frist for indlæg til medlemsbladet er: 

1. marts, 1. august og 1. november hvert år

Referat af bestyrelsesmøde

Referatet af sidste bestyrelsesmøde kan nu læses på Medlemssiden. (Klik her)

Se referat og beretning af Generalforsamling 2022 (Klik her)

Se regnskab for 2021 på den lukkede Medlemsside, vælg fanen Foreningen -> Medlemsside

Vedligeholdelse på bådene

Sponsorer:

Dansk Sejlunion

Havnemanøvre?
Kapsejladsregler?
Troels Kløvedal tildelt Dansk Sejlunions Ærestegn.

Se mange nyttige tips til "Søens folk" på Dansk Sejlunion: (Klik her)

Limfjorden rundt

På LimfjordenRundt Facebook er der utrolig mange flotte billeder, både af vores dejlige Limfjord og i særdeleshed de smukke skibe.

Pressemeddelelse:

UNESCO optager de nordiske klinkbådstraditioner på listen over menneskehedens immaterielle kulturarv

Download herunder:

​​UNESCO: Repræsentativ liste over menneskehedens immaterielle kulturarv 2021Se indslag på TV Midtvest

(Klik her) for at se udsendelsen af 4. januar 2022

 

​​UNESCO: Repræsentativ liste over menneskehedens immaterielle kulturarv 2021

Nordiske klinkbådstraditioner: (Klik her) 2,5 min.

Nordiske klinkbådstraditioner: (Klik her) 20 min.

 Artikel i Fyns Amts Avis, Søsiden

Historie, hygge, håndværk og Mette af Marstal

Stor aktivitet i bådehallen:

Efter en lang periode med Coronanedlukning er der nu stor aktivitet i bådehallen med forårsklargøring , vedligeholdelse, renovering og nybygning. Vi skal jo være klar til søsætningen den 5. maj 2022. Der er over 30 begejstrede medlemmer der arbejder på klubdagene, ligesom der også er aktivitet de øvrige dage i ugens løb.

:/bb marts 2022

TV Midtvest på besøg...

6. februar 2018 optog TV Midtvest et indslag

Klubaften med TV Midtvest på besøg
Nordvestjysk Fjordkultur's 20 års fællesskab

For at se udsendelsen af 7. februar 2018 (Klik her)