Afsnit Opslagstavle

Vores ”nye” Massey Ferguson

Massey Ferguson 135 X årgang 1962

Hans Aggerholm har en vældig fin næse for at opstøve gamle klenodier. Han fandt eksempelvis for en del år siden denne gamle Massey Ferguson, der stod ensom og forladt ude i Resen.

Den var allerede på det tidspunkt meget rusten, og alle dækkene var meget rådne. Sølle så den ud, men vi brugte den alligevel til at flytte vores både ud og ind fra bådhallen til havnekranen.

Men så var der nogle gode kræfter i klubben, der syntes at det var uværdigt for den nu så pæne Fjordkultur, at have sådan en gammel rustbunke stående. Derfor gik 3-4 mand i gang med at skille den ad og få den repareret og gjort i stand. Den har fået fire helt nye dæk, via et fint sponsorat fra Super Dæk.

Den blev malet op i de originale farver, så den igen står som ny. Der er nu 2 spørgsmål tilbage.

- Kan den overhovedet starte ?

- Må den overhovedet komme ud, nu hvor den er blevet så pæn ?

Begge dele får vi svar på til søsætningen.

:/ Bent Gandrup

Et "håndværker tilbud".....

Flot ser den ud.

Klar til at trække bådene over til havnekranen og flaget er sat.

Næste arrangement:

 

Generalforsamling

Tirsdag   d. 11. august 2020 kl. 19:00, Havnevej 6, 7600 Struer

Vi afholder først generalforsamlingen tirsdag den 11. august, da den ellers vil falde for tæt på sommereferien.

Dagsorden i følge vedtægterne, se mere (Klik her)

Seneste arrangement:

 

Foredragsaften om skoleskibet Marilyn Anne

Uge 11 Tirsdag   d. 10. marts 2020, kl. 19:00 - 21:00

Skoleskibet Marilyn Annes skipper Toke Aagaard fortalte levende om livet ombord på skoleskibet. Skibet tilbyder elever et alternativ til den almindelige folkeskole.

Han fortalte også om den praktiske del af arbejdet ombordombord, hvor eleverne har mange forskellige praktiske gøremål. Blandt andet undervises de i at sejle en skonnert og lærer almindelig sømandskab.

Frustrationer over Struer Kommunes nye havneplan:

Et lille causeri om familien Struer

I fordums tid erhvervede familien Struer sig en dejlig grund med vidtstrakte marker nær skov og strand. På et centralt sted ved fjorden med naturlig forbindelse med landevej, jernbane og skibstrafik byggede familien sig et hus. Huset blev siden udvidet mange gange, efterhånden som familien og dens aktiviteter blev større.

På et tidspunkt blev man nødt til at etablere en kraftig bjælke på tværs af huset, så man kunne holde forbindelsen mellem de øvrige dele af omgivelserne intakt. Det bevirkede, at huset blev delt i to.

På sydsiden af bjælken lå nu husets centrale funktion - nemlig køkkenet. Rundt om køkkenet kom de forskellige sove- og aktivitetsrum. Familiens aktiviteter har ændret sig mange gange – nogle forsvandt, andre er kommet til. Sidst har familien etableret et fantastisk dejligt aktivitetsrum for hele familien i den sydvestlige ende af huset.

På nordsiden af bjælken lagde man naturligt nok terrassen med udsigt ud mod fjorden. Også her har der været mange forskellige aktiviteter. Nogle af dem er udvidet meget, og mange af dem er helt forsvundet. Hvor en af de store centrale aktiviteter lå, besluttede familien Struer at etablere et værelse i flere etager med wellnes og pool i bunden. På den vestre side af terrassen lagde man en række shelters. Mod øst anlagde man for mange år siden en urtehave med små huse.

Familie havde i mange år den store drøm at få huset til at hænge bedre sammen, så der var en mere naturlig forbindelse mellem primært køkkenet og terrassen. Derfor besluttede man sig for at skabe en bedre åbning under bjælken, så der nu er en fin gang mellem netop køkkenet og terrassen. Der har man nu fået en fin plads med en pæn stenbelægning. Man havde også et stort ønske om en bedre sammenhæng mellem hele den øvrige del af huset og terrassen, da man efterhånden havde fået samlet en hel del minder fra familiens fortid i nogle rum på terrassen. Disse minder er kendte både lokalt og nationalt. I disse rum og den øvrige del af terrassen skal der gerne gives plads til en masse forskellige aktiviteter for hele familien Struer – både unge og gamle.

Da nu de sidste af de gamle aktiviteter på terrassen ser ud til at forsvinde, har der været ønsker om at udvide huset ved at etablere flere værelser på terrassen. Det vil der være fin plads til på området ude mellem urtehaven og fjorden. Derfor undrer det nogle af familiemedlemmerne, at andre i familien ønsker at etablere værelser centralt på terrassen, da det netop er her familien kan samles til en lang række fælles aktiviteter.

Et bekymret familiemedlem

:/ab

NFK Medlemskab !

Ønsker du medlemskab af Nordvestjysk Fjordkultur Klik her

Klubbladet Fjordkulturen

Sidste frist for indlæg til klubbladet er: 

1. april, 1. august og 15. november hvert år

Referat af bestyrelsesmøde

Referatet af sidste bestyrelsesmøde kan nu læses på Medlemssiden. Klik her

Stor travlhed i bådhallen med forårsklargøringen

Limfjorden rundt

På LimfjordenRundt Facebook er der utrolig mange flotte billeder, både af vores dejlige Limfjord og i særdeleshed de smukke skibe.

Forslag til en smukkere havn

Sponsorer:

Speedbådscertifikat

Se hvornår der kræves Speedbådscertifikat. Klik her

Aktiviteter på havnen                                          

Vores projektmedarbejder i Struer Kommune, Claus Søndergaard Petersen, har en lang række aktiviteter i støbeskeen for at skabe mere liv på havnen. Hans oplæg involverer mange forskellige grupper.

Fra Nordvestjysk Fjordkulturs side vil vi gerne bakke op om disse initiativer. Vi kan hermed være med til at vise, hvad det er, vi tænker os, at Sydkajen kan bruges til.

Derfor søger vi hjælp til:

      - at holde Åbent Hus i Fjordkulturen

Kan du afsætte tid en lørdag fra uge 26 - 32 i tidsrummet mellem 10:00 - 14:00 ? 

Du kan melde dig til Asger Brodersen, mobil 6160 1479 eller                på mail asgerbrodersen50@gmail.com

:/ab, den 1. april 2020

Åbent brev til bestyrelsesmedlemmerne i Struer Kommune:

Struer, den 19. februar 2020

Kære:

UDVIKLING AF STRUER HAVN

Det har i mange år været et samtaleemne blandt borgerne, hvordan havneområdet kunne udvikles til et levende miljø, summende af liv og med spændende aktiviteter for alle aldre.

Vi er den 5. februar 2020 blevet præsenteret for Struer Kommunes Havneplaner, som vi synes indeholder mange gode idéer. Specielt synes vi godt om den planlagte korridor mellem byen og området i Øst- og Sydhavnen. Det vil give god sammenhæng mellem byen og Jernbanemuseet, Fjordkulturen, Fredes Samling og Siloen med ungdomsaktiviteter.

Desværre er der specielt én af idéerne, som bekymrer os. Nemlig at man vil opføre private boliger på det ubebyggede areal vest for Havnekontoret.

Vi er meget bekymrede for byens udvikling, hvis man formøbler dette enestående areal til et privatejet, tætbebygget område med række- og parcelhuse. Det bliver endnu et nyt område for de få, ligesom Sejlhusene og Højhuset, idet ingen bryder sig om at opholde sig i andresprivate områder.

Kommunen fjerner derved Struers eneste større plads på havnen, som er særdeles anvendelig til gavn og fornøjelse for alle byens indbyggere og gæster. Pladsen er ideel til afvikling af de mange events i sommerhalvåret. F.eks. Havnens Dag, Sansefestival, Limfjorden Rundt, racerløb, action events, cykelløb, markeder, udstillinger og koncerter i det fri.

De gamle pakhuse på havnen er nogle af de sidste rester af den maritime kulturarv. Kommunen vil ifølge planen fjerne disse bevaringsværdige pakhuse fra 2. verdenskrig, som også indeholder noget af Struers historie fra den tid. Pakhusene står i dag i deres oprindelige udtryk og funktion, og de er berigende for hele miljøet i området. Disse pakhuse kunne sagtens restaureres og anvendes til forskellige kulturelle formål som f.eks. kunst, koncerter, cafeer og gallerier

Generelt mener vi, at området bør udvikles til gavn for alle indbyggere og turister i Struer. Et kultursted med relation til Limfjorden: Musik, erhverv, museum og legeplads for børn og voksne. Der er uanede muligheder – hele byen kan og skal være med!

Struer skal udvikles og være attraktiv i forhold til andre byer og derved tiltrække nye tilflyttere, turister og sejlere – simpelthen den bedste by at være i!

Man bør skabe et havnemiljø med faciliteter, der tiltrækker mennesker og ikke ødelægge miljøet yderligere med private boliger. Sejlere kan hurtigt flytte til andre havne og der bliver flere og flere tomme bådpladser i havnen. Det gælder også gæstesejlere.

Lemvig Havn var tom år tilbage – nu er den fyldt!

Vi forestiller os en sammenhæng mellem B&O museet, Struer Museum, Træskibshavnen, Jernbanemuseet, Fjordkulturen, Fredes Samling, Lyd & Kunst i siloen og pladsen i Øst- og Sydhavnen, hvor der etableres forskellige aktiviteter, som relaterer sig til Limfjorden. Her kan turister og indbyggere hygge sig sammen med børnene med mange forskellige aktiviteter. Man vil nemt kunne få en dag til at gå med ovennævnte.

Vi henstiller til kommunen at genoverveje planerne for havnen og inddrage befolkningen i beslutningsprocessen.

På vegne af bekymrede borgere i Struer Kommune og brugere af havnen

Jesper Bækgaard - Struer Museums brev til Struer Kommune:

Den gamle erhvervshavn i Struer

Struers udgangspunkt er fjorden og havnen fra 1856.  På grund af havnen kom både hovedvejen og jernbanen til Struer. Derfra blev byens udvikling sat i gang. "Struer som by er født i et lykkeligt ægteskab mellem Jernbanen og Havnen, Limfjordens datter," skrev Johannes Buchholtz.

Byens historie med havnen kan i bygningsmassen i dag ses på den gamle erhvervshavn i Struer, hvor Havnegade med det gamle toldkammer, to røde pakhuse, det nuværende Nordvestjysk Fjordkultur og det nuværende Global Wind Academy udgør en del af et samlet kulturmiljø. I 2019 udpegede Struer Kommune selv erhvervshavnen som et kulturmiljø i forbindelse med Aarhus Arkitektskoles Screening af Kulturmiljøer (SAK).

Den gamle erhvervshavn er fra ca. 1920, hvor området var blevet opfyldt med affald og havnen kunne etableres. De fem nævnte bygninger er kort beskrevet på næste side.

Bygningerne udgør samlet det sidste kulturmiljø, hvor man kan se Struers historie som gammel havneby. I forbindelse med planerne for boliger på havnen, ser det desværre ud til at planerne indebærer en ødelæggelse af dette kulturmiljø og denne fortælling. Tre af de her fem omtalte bygninger vil forsvinde, og de to sidste bygninger vil ikke sig selv kunne udgøre et kulturmiljø. Struer Museum vil opfordre til omtanke inden man ødelægger dette kulturmiljø for altid, og vi vil udtrykke vores modstand imod denne plan. Det skal understreges, at Struer Museum ikke er modstander af, at man vil opføre boliger på havnen, men er modstander af ødelæggelsen af kulturmiljøet.

Struer Museum har gennem længere tid haft et ønske om i samarbejde med Nordvestjysk Fjordkultur at lave en udstilling om havnens historie i Struer, hvis Nordvestjysk Fjordkultur fik yderligere plads i et af pakhusene. Det vil passe i museets strategi, at man kan opleve havnens historie på havnen, på samme måde som man kan opleve jernbanens historie ved jernbanen. Da museet har mange andre prioriteter har en havneudstilling ligget ude i fremtiden, men da det nu er blevet aktuelt med planerne om nedrivning af pakhusene, vil vi gerne byde ind med en mulig langsigtet anvendelse. Museets holdning til bevarelse af bygningerne er dog uafhængigt af ønsket om en havneudstilling.

Vi håber, at man vil overveje om det er muligt at indfri kommunens ambitioner for havneområdet, uden at ødelægge et kulturmiljø med betydelige fortællemæssige værdier; et kulturmiljø, som både på kort og langt sigt er afgørende for havnens attraktionsværdi.

Jesper Bækgaard

Struer Museum

................................................................................................................

Toldkammeret (Kulgade 4) er tegnet af professor Wenck (som tegnede Københavns hovedbanegård). Bygningen er fra 1920. Den er klassificeret med bevaringsværdi 5.

Det nordligst beliggende af de to røde pakhuse er fra 1932, og der lå tidligere 4 af disse pakhuse ved siden af hinanden. Bygningen har haft forskellige indehavere blandt andet P. Hedegaard. Den er klassificeret med bevaringsværdi 4.

Det sydlige pakhus optræder ikke i registreringerne, men er kendt som Todt-bygningen, da tyskerne brugte den i forbindelse med Todt-organisationen under 2. Verdenskrig. Muligvis er bygningen opført af tyskerne til formålet. På bjælkerne i bygningen er en række sætninger, som skulle stamme fra en utilfreds dansk arbejder under krigen

Det nuværende Nordvestjysk Fjordkultur stammer fra 1954 og er opført som koloniallager for firmaet Chr. Kjærgaard, Nørresundby. En mindre del af bygningen er fra 1939 og er klassificeret med bevaringsværdi 5.

Det nuværende Global Wind Academy er fra 1928, og har haft flere ejere, men er mest kendt som gødningskompagni. Bygningen er klassificeret med bevaringsværdi 4.

TV Midtvest på besøg...

6. februar 2018 optog TV Midtvest et indslag

Klubaften med TV Midtvest på besøg
Nordvestjysk Fjordkultur's 20 års fællesskab

(Klik her) For at se udsendelsen af 7. februar 2018

Dansk Sejlunion

Havnemanøvre?
Kapsejladsregler?
Troels Kløvedal tildelt Dansk Sejlunions Ærestegn.

Se mange nyttige tips til "Søens folk" på Dansk Sejlunion: Klik her