afsnit Aktiviteter

Fra oktober til maj:
Hver tirsdag kl. 19:00 klubaften i klublokalerne og værkstederne, Havnevej 6.

Hver torsdagformiddag arbejdes der fra kl. 9:00 på bådene, inventar, mm.