Fra oktober til maj:
Hver tirsdag kl. 19:00 klubaften i klublokalerne og værkstederne, Havnevej 6.

Hver torsdagformiddag arbejdes der fra kl. 9:00 på bådene, inventar, mm.

Aktivitetskalender, vinter - forår 2017
Se nedenunder.
Ret til ændringer forbeholdes.

Almindelig klubaften

Uge 17     Tirsdag     d. 25. april, kl. 19:00 - 21:00

Vi drøfter under kaffen vores regler for sejlads med foreningens både.

Se reglerne under afsnittet med både.

/:AB

Almindelig klubaften

Uge 18     Tirsdag     d. 2. maj, kl. 19:00 - 21:00

Søsætning af bådene

Uge 18     Lørdag d. 6. maj kl. 7.30

Vi sætter bådene i vandet til sejlsæsonen 2017.

Bemærk tidspunktet!

Det er muligt at sætte bådene klar ovre med kranen allerede fredag eftermiddag kl. 14.00

Spidsgatteren Pia skal i fredag eftermiddag, da den skal hænge i stropperne natten over for at blive tæt.

:/ab

Første sejladsaften

Uge 19     Tirsdag     d. 9. maj kl. 18.30 - 21:00

Vi sejler fra Træskibshavnen. Alle er velkommen.

Almindelig klubaften

Uge 20     Tirsdag     d. 16. maj, kl. 18.30 - 21:00

Vi sejler fra Træskibshavnen. Alle er velkommen.

Almindelig klubaften

Uge 21     Tirsdag     d. 23. maj, kl. 18.30 - 21:00

Vi sejler ud på fjorden,
og vi sejler hjemad igen..... Alle er velkommen.

Almindelig klubaften

Uge 22     Tirsdag     d. 30. maj, kl. 18.30 - 21:00

Vi sejler fra Træskibshavnen. Alle er velkommen.

TS pinsestævne i Hobro

Uge 22     d. 2. - 4. juni 

TS - Træskibs Sammenslutningen - afholder Pinsestævne i Hobro under temaet: "Søsatte Eventyr i Hobro". Her bringes fjorden, livet og eventyret helt tæt på hinanden.

Alle, der har mulighed for det, er velkommen til at være med.

Almindelig klubaften

Uge 23     Tirsdag     d. 6. juni

I forbindelse med Struer købstad i 100 år og Havnens Dag d. 10. juni vil kapsejladsen Venø Rundt i år foregå i Struer Bugt med start fra Struer Træskibshavn.
Nærmere information følger.

Kapsejladsen Venø Rundt 2017

Lørdag den 10. juni 2017.

Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af Limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen Venø Rundt. Også i år inviterer vi trækølbåde med. I anledning af Struers 100 års købstadsjubilæum henlægges sejladsen i år til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn.

For yderligere oplysninger kontakt: Jan Paarlberg

Email: jan@paarlberg.dk

Telefon: 2860 9626

Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr.

Program:

Kl. 08.00 - 09.00    Indskrivning til og betaling af sejlads og spisning. Indskrivningen foregår i løbssekretariatet i Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, Struer.

Kl. 09.30              Skippermøde på Træskibshavnen.

Kl. 10.30              1. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 12.00 – 13.00   Frokost på Træskibshavnen. Gratis for kapsejladsdeltagere.

Kl. 13.30              2. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 15.15              3. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 19.00              Fællesspisning, hygge, præmieoverrækkelser i Fjordkulturens lokaler Havnevej 6, Struer

Startgebyr:          kr. 100,00 pr. båd.

Festmiddag:       kr. 150,00 pr. voksen.

                          kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.

Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.

Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for kapsejladsdeltagere.

Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra fredag.

Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede som nye.

Sidste frist for tilmelding: Mandag, den 29. maj 2017

Tilmelding: Gorm Larsen      

Email: gorm.larsen@skolekom. 

Telefon: 6126 4327

 

Vel mødt og med venlig hilsen  

Nordvestjysk  Fjordkultur &  Venø Bugt Sjægtelaug  

Havnens Dag - Vild med Vand

Uge 23     Lørdag     d. 10. juni

For mere information, klik her.

Almindelig klubaften

Uge 24     Tirsdag     d. 13. juni, kl. 18.30 - 21:00

Sejlads fra Træskibshavnen. Alle er velkommen.

Almindelig klubaften

Uge 25     Tirsdag     d. 20. juni, kl. 18.30 - 21:00

Vi sejler fra Træskibshavnen. Alle er velkommen.

Almindelig klubaften

Uge 26     Tirsdag     d. 27. juni, kl. 18.30 - 21:00

Vi sejler fra Træskibshavnen. Alle er velkommen.

Sejlads til Jegindø

Uge 27     Tirsdag     d. 4. juli

Vi sejler sjægtene til Jegindø Havn kl. 18:00 - ca 21:00

Shantykor Festival
Weekend uge 27        7. juli - 9.juli

Ror-cup på Jegindø

Uge 27     Lørdag     d. 8. juli

Vi deltager i Ror-cup på Jegindø kl. 9.00 - ?? 

Nærmere program følger senere

Sejlads fra Jegindø

Uge 28     Tirsdag     d. 11. juli

Vi sejler sjægtne hjem fra Jegindø Havn kl. 18:00 - ca 21:00

Sommerferie

Vi holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31.

Vi ses til næste klubaften på Træskibshavnen tirsdag d. 8. august

Afviklede aktiviteter i 2016 - 2017
Klik her

Almindelig klubaften.

Uge 11     Tirsdag d. 14. marts, kl. 19:00 - 21:00

Bestyrelsesmøde ??

Uge 11    Onsdag d. 15. marts, kl. 19:00 i Pakhuset, Havnevej 6.
 

Almindelig klubaften

Uge 12     Tirsdag d. 21. marts, kl. 19.00 - 21.00

Almindelig klubaften

Uge 13     Tirsdag d. 28. marts, kl. 19:00 - 21:00

Udflugt til Ribe

Uge 13     Lørdag d. 1. april

Vi tager på udflugt til Ribe Bådlaug fra kl 8.00 - 16.30.

Almindelig klubaften

Uge 14     Tirsdag     d. 4. april, kl. 19:00 - 21:00

Påskeferie

Uge 15     Tirsdag     d. 11. - 18. april

Der er klubaften tirsadg d.11. kl. 19:00 - 21:00, for dem der kan komme

Struer anno 1917

Uge 15     Lørdag     d. 15. april

Byen bliver klædt ud anno 1917

Er der nogen der kan repræsentere NFK, så meld dig til bestyrelsen

Almindelig klubaften

Uge 16     Tirsdag     d. 18. april kl. 19:00 - 21:00

I følge aktivitetskalenderen skulle vi have drøftet vores regler for brugen af vores både.

Dette udskydes til tirsdag d. 25. april. Se nedenfor.

Almindelig klubaften

Uge 16     Tirsdag     d. 18. april kl. 19:00 - 21:00

Vi får besøg af Struer Veteranbil klub. De får en orientering om vores forening og vores arbejde med bådene. Dernæst får de en rundvisning i vores lokaler, hvor de ser vores arbejde.