Underafsnit Arrangementer 2024

Tilbage til Kalender

Struer Bugt Kapsejlads

8. juni 2024

Struer Bugt Kapsejladsen blev afviklet med 11 tilmeldte både.

Vi havde desværre ikke fået meldt ud til vores gæster, at vi skulle mødes i den nye pavillon i Træskibs-havnen. Men de fandt os da, så vi kunne afvikle skippermødet som planlagt kl. 9.30. Her blev dagens program gennemgået, og den planlagte kapsejladsbane blev forelagt. Sjægtene skulle sejle banen rundt én gang, mens kølbådene skulle runde slagmærket og topmærket to gange, inden de kunne sejle i mål.

Årets bane: Start- og mållinje lå mellem sejlklubbens bøje ved molen og den inderste røde sideafmærkning i sejlrenden. 1. bøje ved roklubberne skulle passeres styrbord rundt. 2. ved Strandbjerggård passeredes også styrbord rundt. 3. bøje ude øst for Vralden passeredes ligeledes styrbord rundt. Derefter sejlede sjægtene via bøjen ved roklubberne hjem mod mål. Kølbådene måtte en tur tilbage til bøjen ved Strandbjerggård og igen øst for Vralden, inden de lige som sjægtene kunne sejle hjem i mål.

Første sejlads blev planmæssigt skudt i gang kl. 10.30 med en samlet start for alle bådene. Det småregnede, så bøjerne var lidt svære at se på lang afstand. Derfor skulle den ene følgebåd lægge sig over til bøjen øst for Vralden, så mandskaberne havde et mærke at sejle efter. Sejladsen gik godt i den friske vind. Om man bliver lidt våd af vandet fra oven eller fra fjorden kan vel komme ud på et.

Frokosten blev indtaget i pavillonen i tørvejr.

Anden sejlads blev skudt i gang kl. 13.30. Det blev en rigtig fin sejlads, selv om vinden var taget lidt til. Det var et rigtig flot skue, at se alle de deltagene både ligge på en lang række mellem bøjen ved roklubberne og Strandbjerggård. Flot gået af sjægtene, at de kunne følge med kølbådene så langt. På de to næste ben kunne de ikke være med længere. Men ved det at kølbådene havde den ekstra tur mellem bøjerne ved Strandbjerggård og Vralden, gjorde at alle bådene kom i mål nogenlunde samtidigt.

Efter afrigning, var der kaffe og hyggesnak henne i Fjordkulturen.

Klokken 18.00 samledes vi 45 damer og mænd til en lækker middag fra Meny i Struer. Snakken gik lystigt. Der var uddeling af deltagerdiplomer til alle og præmier til vinderne. Se resultatlisten. Bemærk lige tiderne, som ligger utrolig snert på hinanden. Det viser, at sejladserne var et tæt ræs. Flot gået til alle deltagerne.

Året bådshage til Søren Jensen fra Hjarbæk, da hans båd Godtfred stod knivskarp.

Kvajepøsen gik til Asger Brodersen, da han ikke fik pillet landstrømmen fra Kvasen inden afsejlingen. Han undskyldte sig med, at det nu ellers er blevet så moderne med elmotorer i bådene.

Herfra skal lyde en stor tak til alle for at bidrage til en rigtig god dag.

For at se resultatet af kapsejladserne, KLIK herunder.

Indvielse af pavillonen på Den gamle mole

16. maj 2024

Efter flere års intens arbejde var vi blevet færdige med alle formalier og byggeriet ude på den yderste del af den gamle mole i havnen. Firmaet SH-pavilloner fra Erslev på Mors stod for opførelsen af pavillonen og Limfjordstømreren stod for etableringen af inventaret, der består af kistebænke og borde. Nede i kistebæn-kene ligger der materialer, så børn i alle aldre kan udforske livet i fjorden.

På dagen var dagplejere, børnehaver og andre institutioner i byen inviteret til indvielsen. Heldigvis troppede der rigtig mange op. Var omkring 100 børn og voksne til selve markeringen. Claus Søndergaard Petersen fra kommunen holdt en kort tale til børnene, inden borgmester Marianne Bredal klippede snoren til pavillonen sammen med en elev.

Derefter kunne pavillonen og dens indhold tages i øjesyn. Eller man kunne se på skibene i Træskibshavnen eller på fjordens ”monstre” i form af diverse krabber og muslinger.

Alle kan fremover benytte pavillonen frit. Den er åben hver dag fra kl. 09.00 til 20.00.

Havets helte, en redningsmands bekendelser, et foredrag v/Søren "Lomme" Larsen 

6. februar 2024

Tirsdag den 6. februar havde Nordvestjysk Fjordkultur sammen med Struer Sejlklub og Struer Havn besøg af redningsmand Søren ”Lomme” Larsen.

Søren kom til verden i vinteren 1957 i familiens lille hus i klitten ved Hvide Sande. Man kunne ikke få liv i den nyfødte dreng, som blev betragtet som dødfødt indtil én fik den idé at prøve at nedsænke ham i iskoldt vand. Ude under tagnedløbet stod en zinkbalje til opsamling af regnvand. Baljen blev hentet ind og isen på overfladen brudt. Da den nyfødte tredje gang kom op af baljen, kom han til live med et vræl, fortæller Søren: ”Og jeg har ikke holdt mund siden!” Navnet Lomme stammer fra et par bukser med klap, som faren Kristian Larsen købte i England, hvor han landede fisk efter krigen. Bukserne havde store lommer og Kristian fik øgenavnet Kræ Lomm’. Øgenavnet smittede af på sønnen, som øgenavnet ”Lomme” eller stiklomm fordi han var så lille. Familiens hus var lille og hverken med indlagt el eller vand, så der var lidt trangt derhjemme. Søren var efterhånden blevet 13 år. Han og skolelæreren blev enige om, at de ”Ikke kunne lære hinanden mere”. Søren meddelte sin far, at nu ville han ud af skolen og fik svaret: ”Så kan du jo flytte hjemmefra og klare dig selv!”  Den opfordring fulgte Søren. Han fik hyre på en gammel kutter, E2, som stammede fra Esbjerg, og E2 blev nu Sørens hjem. Kutteren var ikke i den bedste forfatning, og Søren oplevede både at blive slæbt i havn af redningsbåden efter et rorhavari i rum sø, og kort tid efter også bådens forlis. Onsdag den 18. oktober 1972 strandede E2 lige syd for Hvide Sande. Den 5 mand store besætning blev reddet i land med raketapparat og redningsstol. Da Søren kom ind i redningsstolen, havde han en stor hummer i den ene hånd og et par helt nye skridtstøvler i den anden. De 4 øvrige besætningsmedlemmer kom op at køre hjem til Hvide Sande med redningsfolkene. Søren, hvis hjem jo havde været skibet, havde ikke rigtig noget sted at tage hen. Han sad alene tilbage på stranden og græd. Den dag lovede Søren sig selv, at han ville være redningsmand og aldrig lade nogen alene tilbage!

Herefter fulgte en forrygende fortælling om 40 år som redningsmand i Hvide Sande – en fortælling spækket med spændende detaljer og illustreret med billeder og film. Hvide Sande Redningsstation skal normalt dække området fra Blåvandshuk til Thorsminde. Men på grund af utidssvarende redningsbåde andre steder på vestkysten, dækker Hvide Sande kysten helt fra grænsen i syd til Bovbjerg i nord og rykker hvert år ud til mellem 80 og 120 redningsaktioner. Søren har i sine 40 år ved redningstjenesten deltaget i over 2.500 redningsaktioner. Hvor mange mennesker, han har reddet ved han ikke, men han har stået med i hvert fald 200, som ikke reddede livet. Redningsaktionerne omfatter alt lige fra skibsforlis i hårdt vejr til bjærgning af turister på luftmadrasser og hunde i havsnød.

Da vi nærmede os kaffetid, sagde Søren, at han lige havde en video, vi skulle se. ”I må hellere se den inden kaffen – bare for en sikkerheds skyld”. Videoen viste redningsbåden gå ud af Hvide Sande havn i 19-20 sekundmeter vind og 6-8 meter høje bølger. En sådan tur kunne nok få én og anden til at gense sin aftensmad! Vi tilhørere fik en fornemmelsen af, under hvilke omstændigheder redningsaktionerne kan foregå. Det værste vejr Søren har været på havet i med redningsbåden var 47 sekundmeter målt inde i havnen. ”Da lærte jeg at kaste op på 20 forskellige måder”, sagde han med glimt i øjet.

Under foredraget så vi billeder af forskellige meget moderne udstyrede redningsbåde og fik også demonstreret Sørens specialsyede 20 kilo tunge overlevelsesdragt, som er obligatorisk påklædning under redningsaktionerne.

De ca. 47 fremmødte tilhørere fik alle en spændende aften og et indblik i kystredningstjenestens farefulde arbejde.

På YouTube kan man søge på Søren Lomme Larsen og se videoer af redningsaktioner.

:/gl

Fjordens Dag

3. februar 2024

Skønt midvinter – dagen efter kyndelmisse – viser vejret sig fra sin smukkeste side. Otte plusgrader og en sol, der står op over en skyfri himmel. Vi har fuldt hus. 73 personer fra 12 forskellige bådelaug, har sluttet op om den traditionsrige dag. Folk er inviteret til klokken 10, men allerede godt 9 dukker de første op, og efterhånden går den muntre snak mellem gamle venner over kaffen og rundstykkerne med tandsmør og ost.

Klokken nærmer sig halv elleve og NFKs formand Asger Brodersen byder forsamlingen velkommen med en særlig velkomst til Nanna Folke fra Skibsbevaringsfonden. Vi synger Blæsten går frisk, og derefter får Nanna Folke ordet. Nanna vil i sit indslag komme ind på tre hovedpunkter:

  • Maritime Kulturhavne
  • Klinkbygning som UNESCO immateriel kulturarv
  • Et skib med historie

Se hele referatet ved at downloade herunder

./gl