Nordvestjysk Fjordkultur's både

Helene, D 28

Vedligeholdelse 2023 - 2024:

  • Revner i fribord (bagbord) udbedres, udfræses/limes
  • Fribord males, bordeaux
  • Mahogni emner slibes og lakeres
  • Skrog påføres med en blanding af linolie og fungicid (el. Gori 22)
  • Mast, bom, låger til kahyt og håndlister lakeres
  • Holder til forluge monteres
  • Vandlinje afslibes og males, hvid
  • Cockpit færdigmales, grå
  • Bundmaling, sort
  • Normal forårsklargøring m.m.

Tovholder:

Jens Stausholm

Mobil: 6055 7427

Båden's data:

Bådtype:    International 5-meter

Længde:    9,00 m ~ 29 fod

Bredde:     1,75 m

Dybgang:  1,20 m

Sejlareal:   21 m²

Sejlnr.:       D 28

Årgang:         Ca. 1945

Bygget hos:  Ukendt

Ejer:               Nordvestjysk Fjordkultur

Historien om Helene en International 5-meter, D28

Båden er oprindelig bygget i fyrretræ i årene 1940-45 efter fem meter reglen (konstruktørklasse). En typisk kapsejladsklasse indtil ca.1955-60, hvor den blev afløst af bla. 5,5 m bådene.

Baggrunden for vores båd fortoner sig lidt ud i det uvisse. Dog ved vi at den har været i Aalborg, inden den kom til Struer.

Efter at have sejlet en årrække her i byen, kom båden på land, og som man desværre så ofte ser med gamle træbåde, satte forfaldet lynhurtigt ind. Heldigvis for NFK besluttede ejeren at donere båden til os, så efter nogle år på det tørre gik vi i 2012 i gang med restaureringen. Et kompetent sjak af medlemmer brugte tre vintre til at genopbygge båden, som derefter blev søsat påny i 2015. Derefter omdøbt fra “Frk. Frække” til “Helene” af giveren, Helene Henrichsen, enke efter Poul Henrichsen. 

Nordvestjysk Fjordkultur

5- meter projektet

Skrevet i vinterperiode 2013-2014:
I vinterperiode 2012-2013 var vi et onsdagshold. I år er vi blevet til et torsdagshold, der med fuldtallig besætning fortsætter hvor vi slap sidste forår. Vi havde måske en forventning om, at arbejde sidste sommerperioden igennem. Men i praksis er det sådan, at da vi næsten alle er 60+ og ude af arbejdsmarkedet, har egne både, børnebørn, elsker at sejle, holde -gerne lange- ”ferie”. Det bevirkede at vi stoppede på 5’ern i foråret. Grundet den gode sommer, fik vi først startet igen i oktober måned.

Status er lige nu, at vi stort set er færdige med at genopbygge og udskifte de defekte dele. Mast og bom ligger nylakeret og færdigrigget, der er fremstillet nyt ror, kølen er spartlet op og båden er renslebet indvendig over hele bunden, incl. kahytten. Ny køje i SB side er monteret, nyt dørk og sæder i cockpit og kahyt er under fremstilling. Klargøring til maling og lakering af hele overbygningen er godt i gang. Så målet er, at vi inden sommerferien er helt færdige med dæk og ruf. En rigtig glædelig historie er, at vi har modtaget 20.000 kr. i sponsorstøtte fra Bangfonden. Det betyder, at vi får leveret et nyt stel sejl til båden. Restbeløbet + maling, sponseret af Hempel, gør at holdet vil kunne levere en ny restaureret 5Meter til foreningen, uden de helt store omkostninger.

Af faglig interesse kan det lige nævnes, at torsdagsholdet består af følgende kompetancer:

Knud - tekstilfabrikant,

Erik - brugsuddeler,

Hans - murer,

Klaus - beskæftigelseskonsulent,

Kristian - efterskolelærer

og Ole - bådebygger.

Derudover trækker vi på 2 smede, Lars og Knud, samt Karsten som er tekniker. Holdets sammensætning viser i høj grad bredden i NFK’s. Man kan så spørge om holdets faglige kompetencer, men med i omegnen af 200 års samlet sejlererfaring, går det nu nok.

Ole Olsen