TS og Pinsetræf i Lemvig, 23. - 24. maj 2015
Pinsestævne i Lemvig

v/ Bjarne Tingkær

Pinsestævnet i Lemvig arrangeres af Træskibs Sammenslutningen i samarbejde med Lemvig Træskibslaug og Lemvig Kommune.

Arrangementet strækker sig fra fredag d. 22  maj til søndag d. 24. maj, med hovedvægten på lørdag d. 23. maj.

Nordvestjysk Fjordkultur deltager med 10 af klubbens både, og der sejles fra Struer så betids, at vi er klar fra lørdag kl. 10. Hvilket i realiteten betyder, at bådene sejles til Lemvig om fredagen.

Vi skal om lørdagen være ved bådene, klar til at formidle historien om NFK,  kulturen omkring bådene og om fiskeriet i Limfjorden.

På kajen får vi en lille bod til vores plache-udstilling. Den skal naturligvis også holdes bemandet.

 

S/Y Anni Thrysøe af Lemvig.

Fra Lemvig Træskibslaug, Lemvig Kommune og
Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015
:


Til Nordvestjysk FjordKultur:
Vi har uploadet et kort på vores hjemmeside http://www.lemvig.dk/Lemvig-Kommune/Fokus/Events-2015/TrAeskibsstAevne.aspx, hvor I har placering nr. 8.
Vi har noteret, at I deltager med flere både og med formidling via plancher. Der er reserveret 2 boder til jer ved placering nr. 27.

Ovenstående link www.lemvig.dk viser  mere om:
-Træskibsstævnet,
-det foreløbige program for TS Pinsestævne 2015 og
se kort over Lemvig Havn med aktiviteter.

Merete Ettrup, TS' nye formand.

Fra kontaktpersonerne i NFK:
Om sejlads til og fra Lemvig
og om stadepladsen:

 

Kontaktperson         ang. sejlads er Lasse, mobil 2029 2828.

Afgang                     til Lemvig torsdag 21.maj kl 700.

Tovholderne            sørger for at bådene er klar til sejladsen til Lemvig
                                og aftaler sejladsen med besætningerne.
                                Ligeledes aftales også hjemsejladsen.

Deltagerne               10 både, som er meldt til:
                                -Lodsen
                                -Kvasen
                                -Helene
                                -Kridt
                                -Ingeborg Munch
                                -. . . . . . . . .
                                -Lille Løffe
                                -EM-MA af Peter kok
                                -Magdalene af Lasse
                                -Panto af Eivind

Stadepladsens        kontaktperson er Jan P. mobil 2860 9626
                                På lørdag er infoteltet bemandet kl.9.00-16.00.
                                Jeg vil gerne spørge om du vil tage en times vagt
                                ved infoteltet med vores udstilling.

                                Indtil videre har meldt sig:
                                -Bent Gandrup
                                -Signe Bach
                                -Lasse Øland
                                -Niels Møller og
                                -Asger Brodersen
                                -vi har brug for dig!

Havgassen af Svendborg (formand Lauge Damstrup Brøndum).