Kapsejlads - VenøRundt 2017
Lørdag den 10. juni i uge 23.

En ældre brochure..

Venø Rundt afvikles i år fra Struer Træskibshavn i anledningen af Struers 100 års Købstadsjubilæum.

I år inviterer Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur alle sejlere af limfjordssjægte og klassiske kapsejladsbåde bygget i træ, til den 32. kapsejlads Venø Rundt. Også andre lignende/beslægtede bådtyper er velkomne til denne kapsejlads.
Start og mål ved Struer Havn. I år dyster vi på baner.

I forbindelse med stævnet kan bådene frit benytte slæbestedet i Struer Havn. Slæbestedet befinder sig vest for Sejleklubben.
Betalingen foregår om morgnen imellem kl. 8:00 og kl. 9:00 på selve dagen i Infoteltet på træskibshavnen.
Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for kapsejlads-deltagere. Derfor vil vi ved tilmeldingen gerne vide, hvor mange besætningsmedlemmer der deltager til kapsejladsen.


Lørdagens program:
Dagen forventes at følge nedenstående program med forbehold for vind og vejr:

Kl. 08.00 - 09.00      Betaling af sejlads og festmiddag i Infoteltet på havnen
Kl. 09.30   Skippermøde på Træskibshavnen
Kl. 10.30   1. Start for alle bådklasser
Kl. 12.00 - 13.00    Frokost. Gratis for kapsejladsdeltagere
Kl. 13.30   2. Start for alle bådklasser
Kl. 15.15   Evt. 3. Start for alle bådklasser
Kl. 19.00   Festmiddag, præmieoverrækkelser, hygge, mm.
     
Startgebyr:  
kr. 100,00 pr. båd
 
Festmiddag:   kr. 150,00 pr. voksen
    kr.   75,00 for børn/unge under 15 år

Festmiddagen vil blive afholdt på Havnevej 6, i Pakhusets klublokale.
Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.

NFK står for alt salg af vin, øl og vand. Til meget rimelige priser.

Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning, Havnevej 6, allerede fra fredag.

Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede som nye.

Vel mødt og med venlig hilsen.

For oplysninger vedrørende tilmelding:
Gorm Larsen,
mobiltlf: 6126 4327
 

For øvrige oplysninger:
Jan Paarlberg tlf: 2860 9626, eller e-mail: jan@paarlberg.dk

VenøBugt Sjægtelaug & Nordvestjysk FjordKultur