Struer Bugt Kapsejlads - "VenøRundt" - 2018
Lørdag den 9. juni i uge 23.

Bådens navn

 1 Rødhætte
 2 Osbrea
 3 Caroline
 4 Mary-Ann
 5 Tjæreblomst
 6 Mjølner
 7 Sofie
 8 Julie Petersen
 9 Ingeb. Munch
10 Havfruen
11 Pia
12 Kridt
13 Andorinha
14 Helene

Bådtype

Meginjolle.
Sjægt
Sjægt
Aalborg jolle.
Sjægt
Sjægt.
Sjægt
Limfjordsbåd
Limfjordsbåd
Kragejolle
Spidsgatter
IOD Princess
Drage
International 5M'er

Sejlnummer

 CXC (=190).
 L ?
 3  L109
 4  Å80
 5  L5
 6  L24
 7  L98
 8  L54
 9  L59
10 115
11  L43
12  D3
13  D219
14  D28

 

Længde i fod:

14
17
17
17
15
15
19
21
23
23
23
26
28
29

Struer Bugt kapsejlads, den gamle Venø Rundt, afvikles igen i år fra Struer Træskibshavn sammen med Havens Dag - Vild med Vand arrangementet.

Vestjyske Skibsdage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk FjordKultur inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen "VenøRundt". Også i år inviterer vi trækølbåde med.
I anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild med Vand henlægges sejladsen i år igen til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi dyster på baner.
Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål ved Struer Havn.
Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde ved sejladserne. Vi forstiller os at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.

I forbindelse med stævnet kan bådene frit benytte slæbestedet i Struer Havn. Slæbestedet befinder sig vest for Sejleklubben.

Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for kapsejladsdeltagere. Derfor vil vi ved tilmeldingen gerne vide, hvor mange besætningsmedlemmer der deltager til kapsejladsen.


Lørdagens program:
Dagen forventes at følge nedenstående program med forbehold for vind og vejr:

Kl. 8 - 9      Indskrivning & betaling af sejlads og festmiddag på Træskibshavnen
Kl. 09.30   Skippermøde på Træskibshavnen
Kl. 10.30   1. start for alle bådklasser
Kl. 12 - 13    Frokost. Gratis for kapsejladsdeltagere
Kl. 13.30   2. start for alle bådklasser
Kl. 15.15   Evt. 3. start for alle bådklasser
Kl. 18.00   Festmiddag, præmieoverrækkelser, hygge, mm.
     
Startgebyr:  
kr. 100,00 pr. båd
 
Festmiddag:   kr. 150,00 pr. voksen
    kr.   75,00 for børn/unge under 15 år

Festmiddagen vil blive afholdt på Havnevej 6 i NFKs klublokale.
Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.

NFK står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.

Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning, Havnevej 6, allerede fra fredag.

Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede såvel som nye.

Sidste frist for tilmelding: mandag, den 28. maj 2018.

Vel mødt og med venlig hilsen
Arrangørerne


For yderlige oplysninger kontakt       Gorm Larsen
                                                          Telefon: 6126 4327

Ret til ændring forbeholdes
 

Sidste frist for tilmeldning til
Struer Bugt Kapsejlads,
(den gamle Venø Rundt)
var tirsdag d. 5. juni.