Underafsnit: Daglige aktiviteter på bådene i 2016-2017

Andorinha

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:

Nåder i dækkes skiftes enkelte steder             

Tætning mellem køl og skrog

Ruftaget skiftes

Status i foråret-

Havfruen

Helene

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:

Nye beslag

Male af cockpittet

Reparere fribordet

Reparere rorhovedet

Ombygning af hækstaget

Nyt spilerfald

Normal forårsklargøring

Nyt Cockpittelt

Status i foråret-

Ingeborg Munch

Julie Petersen:

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:

Lakere masten og sprydstag
Lakere sprydstag

Ekstra toft foran i båden
Sejldugkappe over forstævnen

Bundstokke/spanter repareres (med epoxy)
Rep. og male bundbrædder og dørkplader
Låse dørkplader ved skrogsiderne
Rense og male indvendig bund

Slibe og lakere dæk

Div. sømhoveder i bordplankerne rustbehandles

Spartle og male fribord

Status i foråret-

Kajo

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17:

Afslibning af maling udvendigt

Afslibning af lak på dækket

Afslibning af båden indvendig

Fremstilling af navneskilt

Maling og lakering på ny.

Tjekke mast, bom og ror

Tjekke sejl

Status i foråret-

Kridt

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:

Reperation af cockpitskærm

Nedslibning og reperation af dæk

Normal forårsklargøring med lakering og bundmaling

Status i foråret-

Kvasen

Malik:
 

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:

-Male bund indvendig.
-Isætte nye svøb.
-Udskifte 2 bundstokke.
-Opbygge hækken.
-Lakere dæksbjælker
-Opbygge ringdækket omkring kahyt/cockpit

Fremstilling af svøb: Vi laminerer nye svøb i eg, så arbejdet kan skride frem ad. Der bliver lavet et spændebord til at laminere svøbene på.

Status i foråret-

Lille Løffe:

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:

Normal forårsklargøring
Ny bøsning storskøde.

Status i foråret-

Lua

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17:

-Afslibning af maling
-Afslibning af lak
-Fremstilling af navneskilt
-Maling og lakering på ny.

Status i foråret-

Mjølner

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17:

Bordene males (Mærsk Blå).
Bunden skrabes, primes og bundmales.
Jernbeslag ses efter.

Almindelig forårsrengøring.

Sjægten tunes til kapsejlads:
3 stk sejl fornyes.
Vanterne flyttes længere bagud.

Vanthuller i dækket lukkes.
Forstag fornyes.
Rorpind/rorforbindelse forbedres.
Sprydsejlskøde: Enkeltblok med cam-cleat
Forsejlskøder: 2 stk cam-cleat.

Status i foråret-

Pia

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17:

Stivere på bådvognen sikres

Den gamle mast afmonteres

Grundig rengøring indvendig

Beslagene på ruf og tag afmonteres

Bunden stippes og eftergås

Kølen renses af

Kølboltene tjekkes

Fribordet slibes rent og gennemgås

Rufsiderne slibes ned

Fremstilling af ny bom

Alle løsdelene lakeres

Røstjern og forstagsbeslag tjekkes

Håndlænsepumpen efterses

Slibning, maling og lakering overalt i cockpit,skrog, dæk og overbygning

Status i foråret-

Nyt værktøjsskab

Der vil i løbet af vinteren bliver fremstillet nogle nye værktøjsskabe.
Det skulle gerne gøre at vi kan holde 
mere styr på vores håndværktøj.

 

Rokade i maskinværkstedet

De fleste makiner er flyttet rundt, så det giver mere plads i træværkstedet.

Vi håber at kunne få etableret et udsugningsanlæg i nærmeste fremtid