Daglige aktiviteter i Nordvestjysk Fjordkultur

Arbejdsplaner for vinteren 2016 - 17

Lodsen:

Arbejdplan for vinteren 2016 - 17                     Status i foråret:

Montering af vinterpressenning

Ruftaget på styrehuset afmonteres

Afmontering af yderbeklædningen på styrehuset


Karmen forrest i styrehuset repareres

Montering af yderbeklædning i styrehuset

Fremstilling af et nyt ruftag (på værkstedet)


Motoren efterses - renses og males

Brændstoffilteret renses og males

Tjekke bunden i tankene for slam


Forskibet indvendigt; males

 

Kvasen:

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17                        Status i foråret -

Bund indvendig under dørken afrenses
og males med finsk trætjære.

Underside dørk tjæres

Skrog over dørken males

Dæk males

Bundmaling

Master + bomme slibes og lakeres

Forside af ror ændres, så det kan dreje

Motor klargøres

Lukafet males hvid over køjerne

Ophæng til redningsveste i luka'et laves

Ingeborg Munch:

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17                    Status i foråret

Slibe og male bunden.              

Skifte planke i halvdækket agter.
Slibe og lakere dækket.
Slibe og lakere mast og sprydstag.
Topsejlsstaget lakeres og rigges til.
Tjekke alle sejlene 

Havfruen: 

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:                    Status i foråret:

Færdiggørelse af ruffet

Ruffet monteres

Lægge glasfiber på ruf.

Montering af skvatlister

Montering af fenderlister

Male af dæk

Male af ruf

 

 

Helene

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:                    Status i foråret:


Nye beslag

Male af cockpittet

Reparere fribordet

Reparere rorhovedet

Ombygning af hækstaget

Nyt spilerfald

Normal forårsklargøring

Nyt Cockpittelt

Julie Petersen:

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:                    Status i foråret:

Lakere masten og sprydstag
Lakere sprydstag

Ekstra toft foran i båden
Sejldugkappe over forstævnen

Bundstokke/spanter repareres (med epoxy)
Rep. og male bundbrædder og dørkplader
Låse dørkplader ved skrogsiderne
Rense og male indvendig bund

Slibe og lakere dæk

Div. sømhoveder i bordplankerne rustbehandles

Spartle og male fribord

Andorinha

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17:                     Status i foråret-

Nåder i dækkes skiftes enkelte steder             

Tætning mellem køl og skrog

Ruftaget skiftes

Kridt

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17                    Status i foråret:

Reperation af cockpitskærm

Nedslibning og reperation af dæk

Normal forårsklargøring med lakering og bundmaling

Malik:
 

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17                     Status i foråret -

-Male bund indvendig.
-Isætte nye svøb.
-Udskifte 2 bundstokke.
-Opbygge hækken.
-Lakere dæksbjælker
-Opbygge ringdækket omkring kahyt/cockpit

Fremstilling af svøb: Vi laminerer nye svøb i eg, så arbejdet kan skride frem ad. Der bliver lavet et spændebord til at laminere svøbene på.

Lille Løffe:

Arbejdsplan for vinteren 2016 - 17                    Status i foråret

Normal forårsklargøring
Ny bøsning storskøde. 

 

 

 

 

 

 

 

Mjølner:

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17:                 Status i foråret:

Bordene males (Mærsk Blå).
Bunden skrabes, primes og bundmales.
Jernbeslag ses efter.

Almindelig forårsrengøring.

Sjægten tunes til kapsejlads:
3 stk sejl fornyes.
Vanterne flyttes længere bagud.

Vanthuller i dækket lukkes.
Forstag fornyes.
Rorpind/rorforbindelse forbedres.
Sprydsejlskøde: Enkeltblok med cam-cleat
Forsejlskøder: 2 stk cam-cleat.

 

Lua:

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17:              Status i foråret:

-Afslibning af maling
-Afslibning af lak
-Fremstilling af navneskilt
-Maling og lakering på ny.

KaJo

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17                    Status i foråret:

Afslibning af maling udvendigt

Afslibning af lak på dækket

Afslibning af båden indvendig

Fremstilling af navneskilt

Maling og lakering på ny.

Tjekke mast, bom og ror

Tjekke sejl

Pia

Arbejdsplan for vinteren  2016 - 17                      Status i foråret:

Stivere på bådvognen sikres

Den gamle mast afmonteres

Grundig rengøring indvendig

Beslagene på ruf og tag afmonteres

Bunden stippes og eftergås

Kølen renses af

Kølboltene tjekkes

Fribordet slibes rent og gennemgås

Rufsiderne slibes ned

Fremstilling af ny bom

Alle løsdelene lakeres

Røstjern og forstagsbeslag tjekkes

Håndlænsepumpen efterses

Slibning, maling og lakering overalt i cockpit,skrog, dæk og overbygning

 

Nyt værktøjsskab

Der vil i løbet af vinteren bliver fremstillet nogle nye værktøjsskabe.
Det skulle gerne gøre at vi kan holde 
mere styr på vores håndværktøj.

 

Rokade i maskinværkstedet

De fleste makiner er flyttet rundt, så det giver mere plads i træværkstedet.

Vi håber at kunne få etableret et udsugningsanlæg i nærmeste fremtid