Nordvestjysk Fjordkultur's både

KAJO, D 11

Vedligeholdelse 2023 - 2024:

  • Spartle + slibe bund og fribord
  • Fiberdug lægges på
  • Maling af fribord og bund
  • Mast lakeres
  • Aptering m.m.‚Äč

Tovholder:

Eric Mouritzen

Mobil: 2972 2125

Båden's data:

Bådtype:   Piratjolle

Længde:   5,02 m ~  16 fod

Bredde:     1,59 m

Dybgang:  Monteret med sænkekøl

Sejlareal:  10 m²

Sejlnr.:       D 11

Årgang:     1944

Bygget hos: Brødrene Olsen, Vordingborg

Materiale:     Fyr, dæk er oregon og teak

Ejer:              Nordvestjysk Fjordkultur

Modtagelseskommiteen i Struer

Piratjollen i laden hos Bo Grubov i Præstø

KAJO - efter Karen og Johannes Engelbredt

Besøg af KAJO's tidligere ejere

28. september 2019

Lone og Tim var på besøg for at se hvordan det gik med renoveringen.

Lone overtog KAJO efter sin far Johannes, senere var det bror Søren.

De fik en rundvisning i vores klublokaler og var meget interesseret i vores arbejde med de gamle træbåde og syntes vi allerede var nået langt med KAJO på den korte tid. 

KAJO

Efter jollens bygherrer Karen og Johannes Engelbredt

Vi har i Nordvestjysk Fjorkultur modtaget piratjollen D 11 som en gave fra familie Engelbredt i Præstø. Betingelsen er, at vi sætter den i stand, så den fremstår som ny.

Den tidligere ejer Søren Engelbredt døde. Men familien syntes, at jollen var for god til at ende sine dage på bålet. Sørens forældre Karen og Johannens Engelbredt havde i 1944 fået jollen bygget på Brøderne Olsens Skibsværft i Vordingborg, som den sidste piratjolle i en serie på 11. Jollen har således været i familiens eje lige siden, hvorfor familie syntes, at denne jolle var bevaringsværdig. 

Derfor kontaktede Jens Wang Jensen (fætter til Søren Engelbredt) sig til Nanna Folke Olsen på Limfjords Museet for at høre, om de eventuelt ville overtage jollen. Når Limfjords Museet blev kontaktet skyldtes det, at Henrik Voldgaard Rasmussen i museets småskrift nummer 7 fra 1987 havde givet en fremragende beskrivelse af Piratjollens historie i Danmark.

På et bestyrelsesmøde i februar 2016 besluttede Limfjords Museet at Piratjollen ikke lige havde sit hjem der, da den ikke havde nogen umiddelbar fobindelse til Limfjorden. Derfor henvendt Nanna Folke Olsen sig til os i Nordvestjysk Fjordkultur. Vi har jo i forvejen en samling af bevaringsværdige kølbåde i træ. Familien Engelbredt syntes, det var en god idé, så det blev der arbejdet videre med. 

Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkultur drøftede sagen igennem på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Vi besluttede at vi gerne ville takke ja under forudsætning af, at vi kunne finde en tovholder og et hold til at tage sig af båden. 

Asger Brodersen fik en aftale i stand d. 28. feb 2016 om at se båden, da han alligevel var i det Sydsjællandske. Han tog nogle billeder af båden, som han forelagde 3 unge mennesker fra vores ungdoms-afdeling. De blev vildt begejstrede og sagde straks ja.

Onsdag d. 16 marts havde tre "ældre" medlemmer fra NFK lånt en trailer og vi fik hentet jollen.

I tilgift fik vi også en grønlandsk kajak med. Den er beklædt med lærred og bygget samme år som Piratjollen. Kajakken vil fint supplere vores opmålingsmodel af en grønlandsk kajak fra Nuuk.

Vi siger tak til familien Engelsbredt, fordi I har betroet os piratjollen.

Vi vil gøre vores bedste for at leve op til tilliden.

De glade givere...

Jens Wang (Søren's fætter) og Britta Engelbredt (Søren's hustru)

Vi er klar til at tage afsked med Præstø

Jollen tages nøje i øjesyn...

Sværdkisten