Nordvestjysk Fjordkultur's både

Kridt, D 3

Vedligeholdelse 2023 - 2024:‚Äč

  • Skandæk og dæk skal have en kærlig hånd i år
  • Skandæk og kahyt lakeres
  • Fribord lakeres
  • Mast og bom lakeres
  • Vandlinje males
  • Bund males
  • Dæk males med skridsikker maling
  • Pagaj, bomstol og flagstang m.m. lakeres

Tovholder:

René Maretty

Mobil: 4225 5859

Båden's data:

Bådtype:   IOD Princess (International One Design)

Længde:   8,12 m ~ 26 fod

Bredde:     1,96 m

Dybgang:  1,22 m

Sejlareal:  Storsejl 13,6 m²

                   Fok        7,2 m²

                   Spiler   30,0 m²

Sejlnr.:       D 3

Vægt:        1450 kg

Kølvægt:   850 kg

Mastelængde over dæk:  9,38 m

Fribord:     52  cm

Skrog:       Honduras mahogni

Årgang:     1966

Tegnet af:      Henrik Aas, Norge, 1961

Bygget hos:  Over 40 stk. bygget i Norge,

                       hvor langt de fleste er hjemmehørende.

Ejer:               Nordvestjysk Fjordkultur

Anskaffelse af sejlbåden ”KRIDT”

Foreningen har i sommeren 2014 forøget flåde med 2 flotte både:

Type: Knarr ”MALIK" og

Type: IOD Princess ”KRIDT".

IOD Princess er en norsk konstrueret international entypebåd. Bådene er bygget i et begrænset antal, noget over 40 stk. efter strenge klasseregler, som administreres af ”Princessklubben”. Klubben forsøger at hjemkøbe alle bådene og placere dem i Oslo området for på den måde at muliggøre megen aktivitet og kapsejlads mellem mange ens både.

Jeg har været i kontakt med klubben, og de var ærgerlige over, at ”Kridt” var gået deres næse forbi. Hvis man er mere interesseret i historik, mål m.m., kan man slå op på hjemmesiderne:

princessklubben.no,  tonsbergselforening.no/princess eller bootsschuppen.net/yachten/iod-princess-emma-6.

Jeg vil senere modtage et password til klubbens hjemmeside, da jeg har indmeldt mig i klubben.

”Kridt” er som en af 2 Princess både bygget i maghogni. Båden blev bygget i 1966. Den har været i samme families eje siden 1970. Den første ejer af båden havde bygget et hus i kridt fra Møns Klint, deraf navnet. Af helbredsmæssige grunde ville den tidligere ejer afhænde båden. Det var vigtigere for ham, at båden blev bevaret i god stand end at tjene nogle penge på den. Den 25/4 2014 tilbød han Danmarks Museum for Lystsejlads at overtage båden for et symbolsk beløb. Da NFK åbenbart har opbygget et godt ry, bliver Bjarne den 12/5 orienteret om muligheden for erhvervelse af båden. Bjarne må den 13/5, desværre afslå, da klubben lige har overtaget ”Malik” og derfor  har begrænset kapacitet. Erik Vester hørte om dette og syntes, at det var en chance, som klubben absolut måtte undersøge. Den 9/6 starter han for egen regning camperen og kører til Kastrup for at se båden. Han bliver begejstret og meddeler NFK's formand Bjarne Tingkær, at det lige er en båd for klubben. Han var villig til at finansiere købet. På vejen hjem må han nok fundere over, om han har gabt over rigeligt i forvejen. Malik med Erik Vester som tovholder var jo lige modtaget. Den 11/6 bliver Preben Christensen og jeg beordret til møde i klubhuset og her ”overtalt” til at overtage  Eriks forpligtigelser og rettigheder. Efter hurtig aftale med Ove, Tvis Vognmandsforretning, ankommer ”Kridt” den 13/6 her til Struer.

Båden findes i god stand. Og efter tætning få steder under vandlinjen og efterfølgende bundmaling søsættes den 20/6..

Båden har i alt kostet klubben 7.000,- kr.,  2.000,- kr. til ejeren og 5.000,- kr. til fragt. De penge og andre klargørings omkostninger har Preben og jeg som tovholdere lagt ud for klubben. Klubben har bidraget med bundmaling. Så alt i alt må det vel siges, at klubben på Eriks hurtige initiativ har fået et godt aktiv.

Vi har nu været ude at sejle nogle gange, og båden har på ingen måde skuffet. Den sejler kvikt, men alligevel sikkert grundet sin facon og passende sejlføring. Vi har lidt problemer med utætheder mellem plankerne lige over vandlinjen. På frisk kryds kan lænsepumpen ikke følge med. På første tur sejlede bundbrædderne, og vi måtte ind imellem rette båden op for at få vandet ud. Vi har midlertidigt klaret en stor del af problemet ved at tætne med gaffatape indvendig. Dette vil selvfølgelig blive rettet til vinter, hvor båden ligeledes vil blive gennemgået fra A til Z, repareret og lakeret, hvor der er behov for det. Når vi mener at have rimelig styr på båden med hensyn til tæthed og sejlads, vil der selvfølgelig være mulighed for klubbens medlemmer at komme med på en tur på klubaftener eller efter aftale med tovholderne.

Jeg synes, at ”Kridt” er en fornem gammel dame, som fortjener at blive behandlet med kærlighed og respekt, så hun kan forblive evig ung i stedet for at være en gammel ramponeret kælling, der er klar til plejehjemmet. Til næste år, når hun er helt på toppen, vil der for udvalgte medlemmer af klubben være mulighed for at sejle selvstændig med hende. Der vil blive udarbejdet detaljerede retningslinjer for brug af og sejlads i båden. Det kan allerede nu siges, at sejlads kun kan ske efter direkte tilladelse fra tovholderne fra gang til gang. Denne tilladelse vil kun blive givet ved forsvarlig brug af båden, og efter at tovholderne ved selvsyn har sikret sig, at lånere er i stand til at håndtere båden forsvarlig under alle forhold.

Jeg håber, at båden i mange år vil blive til stor glæde for klubben og dens medlemmer.
:/Bent Mølsted Kristensen