Nordvestjysk Fjordkultur's både

Svend, fladbundet pram / kaag

Vedligeholdelse 2023 - 2024:

  • Nybygningen skrider fremad og den gamle båd anvendes som model

Tovholder:

Lasse Øland

Mobil: 2029 2828

Båden's data:

Bådtype:   Fladbundet pram / kaag

Længde:   ..... m

Bredde:     ..... m

Dybgang:  ..... m

Årgang:    1960

Bygget hos:  W.K. Madsen, Struer

Ejer:               Nordvestjysk Fjordkultur

Båden bliver her på egnen kaldet en fladbundet pram.
Andre steder på fjorden går typen under betegnelsen en kaag.
Den er bygget lokalt hos bådebygger W.K. Madsen Struer i 1960.
Prammen her er typisk en repræsentant for en mangfoldighed af både langs fjorden, som hovedsagligt blev brugt til kystnært fiskeri med garn, ruser, etc.
I dag er der stort set ingen pramme tilbage, da de allerede for mange år siden blev afløst af glasfiberbåde. Samtidig med at fiskebestanden er faldet drastisk i fjorden, blev de gamle både trukket på land. Med et hurtigt forfald til følge.
Denne aktuelle båd tilbragte de første 10 år ved Handbjerg Strand, men har siden 1970 tilhørt Svend Jensen, Bremdal, som har brugt prammen. Hovedsagligt til rusefiskeri og altid kun med årer til fremdrift.
Båden bliver nu opbevaret hos Nordvestjysk Fjordkultur med henblik på restaurering, evt. som model til en nybygning.

:/Ole Olsen